Menu

.Apie fakultetą

Vytauto Didžiojo universitete informatikos ir matematikos studijos pradėtos 1989 m. rugsėjo 1 d. Tiksliųjų mokslų fakultete. 1989 m. gruodžio 27 d. Atkuriamasis senatas nusprendžia reorganizuoti Tiksliųjų mokslų fakultetą – įkurti Informatikos bei Fizikos ir matematikos fakultetus.

Informatikos fakultetas kuriamas Vytauto Didžiojo universiteto mokslo centroInformatika“ bazėje. Šio centro, įsteigto 1989 m. spalio pabaigoje branduolį sudarė Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto Sistemų identifikavimo ir valdymo laboratorijos mokslininkai. 1990 m. gegužės 9 d. Atkuriamasis senatas pirmuoju fakulteto dekanu išrenka moklo centro „Informatika“ direktorių prof. V.Kaminską.

1990 m. gruodžio 21 d. Atkuriamasis senatas priima universiteto statutą, kuris įteisino naujas Lietuvai kelių pakopų studijas, bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius, taip pat daktaro mokslo laipsnį. 1990-1991 mokslo metų pavasario semestre parengiama pirmoji informatikos bakalauro studijų programa, kurios išskirtinis bruožas – pirmųjų dvejų metų bendros visam universitetui fundamentinio ir humanitarinio lavinimo studijos.

1992 m. pavasarį kartu su Matematikos ir informatikos institutu įsteigiama jungtinė informatikos krypties doktorantūra. Tų pačių metų spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė suteikia kartu su Matematikos ir informatikos institutu teisę teikti informatikos daktaro mokslo laipsnį, o 1993 m. kovo 17 d. – ir habilituoto daktaro mokslo laipsnį. 1993 m. apginama pirmoji informatikos daktaro disertacija.

1992 m. rudenį fakulteto mokslininkai pradeda vykdyti pirmąjį universitete Europos Sąjungos TEMPUS programos projektą, kuriame kaip Vakarų Europos šalių partneriai dalyvauja Vokietijos ir D.Britanijos mokslininkai. Informatikos fakultete sukuriama unikali bazė doktorantų ir magistrantų studijoms bei moksliniams tyrimams.

1993 m. birželio 10 d. įteikiami diplomai pirmosios informatikos bakalaurų laidos absolventams. Tų pačių metų rudens semestre pradedamos dviejų specializacijų – taikomosios ir verslo informatikos – magistro studijos. 1995 m. birželio 16 d. išleidžiami pirmieji informatikos magistrai.

1994 m. kovo 9 d. Atkuriamasis senatas priima nutarimą reorganizuoti Fizikos ir matematikos fakultetą – pasibaigus pavasario semestrui Matematikos ir statistikos katedra įjungiama į Informatikos fakultetą. Fakultetui perduodamos matematikos bakalauro, magistro ir daktaro studijų programos. Mokslo centras „Informatika“ pertvarkomas į Taikomosios informatikos katedrą.

1996 m. gruodžio 12 d. fakulteto dekanas prof. V.Kaminskas išrenkamas universiteto rektoriumi, todėl pavasario semestre skelbiami Informatikos fakulteto dekano rinkimai. 1997 m. gegužės 29 d. antruoju fakulteto dekanuišrenkamas prof. I.Skučas.

2000 m. pasaulinėje parodoje EXPO-2000 Hanoveryje demonstruotas fakulteto Multimedijos laboratorijos projektas „Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai, su kuriuo buvo palydėtas XX amžius ir sutiktas naujasis tūkstantmetis Vilniaus Rotušės aikštėje. 2001 m. pavasario semestre pradėtos informatikos bakalauro neakivaizdinės studijos.

2006 m. birželio 28 d. universiteto Senatas trečiuoju fakulteto dekanu išrenka doc. K.Šidlauską. ĮkuriamaSistemų analizės katedra. 2006 m. fakulteto mokslininkai kaip partneriai įsijungia į Europos Sąjungos 6-osios Bendrosios programos, o 2007 m. – į 7-tosios projektus.

2010 m. rugpjūčio 30 d. ketvirtąja fakulteto dekane išrenkama doc. D.Vitkutė-Adžgauskienė.

Per dvidešimt septynis metus fakultetas išleido 2020 absolventų. Tarp 1458 – nių įgijusiųjų bakalauro kvalifikacinį laipsnį – 1126 informatikai ir 332 matematikai. Magistrų diplomai įteikti 420 informatikams ir 142 matematikams. Apgintos 37 daktaro disertacijos – 31 informatikos ir 6 matematikos kryptyse.