Menu

.I_Saruniene_CV

Inga Šarūnienė

Gimimo data: 1981-08-22
Mokslo laipsnis: Fizinių mokslų (informatika, 09P) daktarė
Pedagoginis laipsnis: profesorė
El. paštas: inga.saruniene@vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
(2005 – 2010) VDU Informatikos fakultetas, fizinių mokslų (informatika, 09P) daktaras. Disertacija apginta 2010 m. birželio 21 d. tema „Nestacionarių procesų modelių parametrų vertinimas Bajeso metodu“ (vadovas prof. habil. dr. J. Augutis).
(2003 – 2005) Matematikos magistro laipsnis (Taikomoji matematika). Informatikos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas.
(1999 – 2003) Matematikos bakalauro laipsnis. Informatikos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

 

DARBO PATIRTIS
(2012 – dabar) VDU Matematikos ir statistikos katedros docentė
(2016 – dabar) LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyr. mokslo darbuotoja
(2012 – 2016) LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos mokslo darbuotoja
(2010 – 2012) VDU Matematikos ir statistikos katedros lektorė
(2010 – 2012) LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos jaun. mokslo darbuotoja
(2003 – 2010) VDU Matematikos ir statistikos katedros asistentė
(2004 – 2010) LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos inžinierė
(2003 – 2009) VDU Statistinių tyrimų centro laborantė

 

TYRIMŲ SRITIS
Duomenų statistinė analizė, tikimybių teorija, energetinių sistemų patikimumo ir rizikos analizė, energetinis saugumas.

 

DĖSTOMI DALYKAI
1. Geometrija.
2. Matematinė analizė.
3. Tikimybių teorija.
4. Rizikos analizės pagrindai.
5. Geometrija multimedijoje.
6. Tikimybių teorija ir matematinė statistika.
7. Rizikos ir patikimumo analizė (magistrantams).

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. Naftos terminalo ir suskystintų dujų terminalo saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimas bei derinimas (AB „Klaipėdos nafta“) (2016-2017).
2. COST Action CA15109 European Cooperation for Statistics of Network Data Science (2016-2020).
3. HORIZON 2020 projektas „Role of technologies in an energy economy – model-based analysis of policy measures and transformation pathway to a sustainable energy system (REEEM)“ (2015-2018).
4. HORIZON2020 projektas Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies (BRILLIANT) (2015-2018).
5. LMT finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir rizikos tyrimas “ (ATE-04/2012) (2012-2014).
6. ESF projektas „Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą“ (PROMOK) Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-101 (2011-2012).
7.  Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Energetikos sistemų patikimumo ir jo įtakos energetiniam saugumui vertinimo metodika bei tyrimas“ (ATE-10/2010) (2010-2011).
8. Potencialių Visagino AE statybos aikštelių įvertinimas išorinių įvykių atžvilgiu (UAB „Visagino atominė elektrinė“), 2009.
9. Likutinio dujų tarpelio IAE 2-ojo energijos bloko reaktoriaus individualiuose narveliuose tikimybinis įvertinimas ir jo pasikeitimo prognozavimas (VŠĮ Ignalinos AE) (2006-2009).
10. ES 6BP projektas RESIST (Resilience for Survivability in IST) (2004-2008).

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE, SEMINARUOSE, MOKYMUOSE
2016 – Tarptautinė konferencija „European Energy Union: Why do we need it and how we can make it work?“, Kaunas, 2016 m. sausio 27–28 d.
2016 – Dr. Athanasios Sfetsos (Environmental Research Laboratory at NCSR Demokritos (National Centre of Scientific Research „Demokritos“; Atėnai, Graikija) paskaitų ciklas VDU, 2016 m. vasario 23-24 d.
2016 – EERA Joint Programme „Energy System Integration“ seminaras, Dublinas, JK, 2016 m. gegužės 9-10 d.
2016 – Table Top Exercise on Critical Energy Infrastructure Protection, NATO Energy Security Centre of Excellence, gegužės 18-20 d., 2016 (kviestinis pranešimas).
2016 – Estonian Research Council: Training for the researchers and entrepreneurs in the fields of Energy and EURATOM, LEI, Kaunas, May 25, 2016.
2016 – Connecting Energy Challenges with Energy Research – Baltic opportunities in Nordic Energy Research. Kaunas, 2016 m. birželio 17 d.
2016 – The European Technical Safety Organisation Network Junior Staff Programme (ETSON JSP) 2016 Summer Workshop on Structural Integrity Aspects in Nuclear Safety, Manchester, UK, September 4-9, 2016.
2016 – International conference ESREL2016, Glasgow, UK, September 25-29, 2016.
2016 – 51st ESReDA Seminar on Maintenance and Life Cycle Assessment of Structures and Industrial Systems, Pascal Institute, Polytech Clermont-Ferrand, Blaise Pascal University (Clermont-Ferrand, France), October 20-21, 2016.
2016 – Seminar on Modelling, Simulation & Analysis (MS&A) of CI performances and resilience, Mohamed Eid (European Reliability & Data Association – ESReDA) , VDU, spalio 25-27 d., 2016.
2015 – CIPRNeT (Critical Infrastructure Preparedness and Resilience Research Network) mokymai „Master Class on Modelling, Simulation and Analysis of Critical Infrastructures (Edition 2)“, ENEA, Rome, November 11-13, 2015.
2015 – „Successful R&I in Europe 2015 – 7th European Networking Event“, Diuseldorfas, Vokietija, lapkričio 5-6d., 2015.
2015 – Seminar on „Safety of Critical Infrastructures – An Overall Approach, Generalities“, „Safety of Critical Infrastructures – An Overall Approach, Details“, „Operation Cost and Safety Optimization of Complex Technical Systems“, „Reliability of Large and Complex Systems – An Asymptotic Approach“, Krzysztof Kołowrocki (Polish Safety and Reliability Association), VDU, rugsėjo 17d., 19d., 2015.
2015 – 9th Summer Safety & Reliability Seminars SSARS 2015. Gdańsk/Sopot, Poland, June 21-27, 2015.
2015 – LMD LVI konferencija, Kaunas, 2015 m. birželio 16-17d.
2015 – 48th ESReDA Seminar on Critical Infrastructures Preparedness: Status of Data for Resilience, Modelling, Simulation and Analysis (MS&A). Worclaw University of Technology, Poland, May 28-29, 2015.
2015 – ENSTTI (European Nuclear Safety Training & Tutoring Institute) Training „Probabilistic Safety Assessment“, LEI, Kaunas, May 18-22, 2015.
2015 – Seminar on „Critical Infrastructures Protection – Overview on Modelling, Simulation & Analysis“, VDU, May 5-7, 2015.
2015 – Diskusija apie atnaujinamą Lietuvos energetikos strategiją. I-oji dalis – Šilumos ūkio raida. LMA, Vilnius, balandžio 30, 2015.
2015 – Diskusija „Lietuvos energetinių sistemų kibernetinis saugumas“. LMA, Vilnius, sausio 29, 2015.
2014 – JRC workshop „Energy Security Research meeting“, Riga, Latvia, July 4, 2014.
2014 – International conference ESREL 2014, Wroclaw, Poland, September 14-18, 2014.
2014 –  „Enlargement & Integration Workshop: Training on methods for the implementation of the EC Regulation 994/2010 on Security of Gas Supply“ (organized by JRC), Athens, Greece, Nowember 6-7, 2014.
2014 – Seminaras „Biokuro plėtros perspektyva Lietuvoje – nauda ir grėsmės“, LEI, Kaunas, sausio 16, 2014.
2014 – Diskusija „Šilumos ir elektros sektorių raidos alternatyvos“. LEI, Kaunas, vasario 20, 2014.
2014 – AB „Kauno energija“, specializuota vieša diskusija „Nacionaliniai šilumos ūkio sektoriaus ypatumai, vertinant praktinį patyrimą bei prognozes“, LEI, Kaunas, kovo 27, 2014.
2014 – Seminaras „Risk Assessment and Modelling Tools and Monitoring needed“, LEI, Kaunas, balandžio 29, 2014.
2014 – Europos savaitės 2014 m. diskusija „Energetinis saugumas ir tvari plėtra“. LR Seimo Europos informacijos biuras, Vilnius, birželio 4, 2014.
2014 – Mokslinė diskusija „Lietuvos energetikos raidos kryptys ir Nacionalinės energetikos strategijos nuostatos“. LEI, Kaunas, birželio 12, 2014.
2014 – Verslo ir mokslo forumas „Inovacijų ir mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros rezultatų diegimas – NEP proveržio garantas“, LEI, Kaunas, spalio 30, 2014.
2014 – Seminaras-mokymai „Saulės energijos panaudojimas CŠT sistemose“, LEI, lapkričio 4, 2014.
2013 – 5th International Conference on Safety and Security Engineering (SAFE 2013) Rome, Italy, September 17-19, 2013.
2012 – UAB „Nepriklausomų verslo konsultantų grupė“ seminaras „Efektyvi prezentacija“, Vilnius, vasario 24, 2012.
2012 – Seminaras „Mažosios vėjo energetikos perspektyvos Lietuvoje“, LEI, Kaunas., spalio 19, 2012.
2012 – Training courses „Simulink for System and Algorithm Modeling“, LEI, October 24-25, 2012.
2012 – Training courses „Stateflow for Logic Driven System Modeling“, LEI, October 26, 2012.
2012 – Training courses „Physical Modeling of Multidomain Systems with Simscape“, LEI, October 27, 2012.
2011 – ESF projekto „Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą“ (PROMOK) Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-101 seminarai-praktikumai dėstytojams, atnaujinantiems modulius, Šiauliai, vasario 18, 2011.
2008 – LMD XLIX konferencija, Kaunas, birželio 25-26, 2008.
2008 – Summer school „Training school in symbolic computation“, Hagenberg, Ausria, July 7-20, 2008.
2008 – International conference ESREL 2008 & 17th SRA Europe, Valencia, Spain, September 21-25, 2008.
2007 – International conference ESREL 2007, Stavanger, Norway, June 25 – 27, 2007.
2007 – Workshop on Best Practices in Resilient Computing, Rome, Italy, October 16-17, 2007.
2007 – Workshop „Resilient in Computing Systems and Information Infrastructures: A Research Agenda”, Rome, Italy, October 18, 2007.
2006 – Konferencija „Matematika ir matematikos dėstymas – 2006“, Kaunas, balandžio 6,7, 2006.
2006 – Tarptautinis jaunųjų atomininkų simpoziumas DYSNAI 2006, Visaginas, liepos 2-9, 2006.
2005 – Pagal Socrates/Erasmus studentų mainų programą studijos Karališkojo Technologijos Instituto Saugos Tyrimų Centre, Stokholmas, Švedija, sausio 10 – balandžio 11, 2005.
2005 – Tarptautinis jaunųjų atomininkų simpoziumas DYSNAI 2005, Visaginas, liepos 3-10, 2005.
2005 – International conference NENE 2005 Bled, Slovenia, September 5-9, 2005.
2004 – Lietuvos matematikų draugijos (LMD) XLV konferencija, Kaunas, birželio 17-18, 2004.

 

APDOVANOJIMAI
2016 – Pasaulio Energetikos Tarybos Lietuvos Komiteto padėkos raštas.

 

NARYSTĖ
VDU Informatikos fakulteto tarybos narė
Asociacijos „VDU IF Alumni draugija“ valdybos narė
ESReDA (European Safety Reliability & Data Association) General Secretary
The European Safety and Reliability Conference (ESREL) and the International Conference on Critical Information Infrastructures Security (CRITIS) Technical Committee Member

 

PUBLIKACIJOS