Menu

.Publikacijos_IS

Doc. dr. Inga Šarūnienė (Žutautaitė)

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
  • leidiniuose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra didesnis už nulį, registruotuose ir leidžiamuose užsienyje

1. Dundulis, Gintautas; Žutautaitė, Inga; Janulionis, Remigijus; Ušpuras, Eugenijus; Rimkevičius, Sigitas; Eid, Mohamed. Integrated failure probability estimation based on structural integrity analysis and failure data: Natural gas pipeline case // Reliability engineering and system safety. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0951-8320. 2016, Vol. 156, p. 195-202. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2016.08.003>. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Academic Search Complete (EBSCO); Science & Technology Collection (EBSCO)]; [Citav. rod.: 2.498; bendr. cit. rod: 1.889; kvartilė: Q1 (2015, SCIE)] [SNIP: 2,269; SJR: 1,435 (2015, Scopus)].

2. Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Pečiulytė, Sigita; Žutautaitė, Inga. Dynamic model based on Bayesian method for energy security assessment // Energy conversion and management. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0196-8904. 2015, Vol. 101, p. 66-72. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2015.05.002>. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Elsevier BIOBASE; INSPEC; CAB Abstracts; Cambridge Scientific Abstracts; Scopus]; [Citav. rod.: 4.801; bendr. cit. rod: 2.902 (2015, SCIE)].

3. Valinčius, Mindaugas, Žutautaitė, Inga, Dundulis, Gintautas, Rimkevičius, Sigitas, Janulionis Remigijus, Bakas, Rimantas. Integrated assessment of failure probability of the district heating network // Reliability Engineering & System Safety. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0951-8320. 2015. Vol. 133. p. 314–322. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2014.09.022> [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Academic Search Complete (EBSCO); Science & Technology Collection (EBSCO)]; [Citav. rod.: 2.498; bendr. cit. rod: 1.889; kvartilė: Q1 (2015, SCIE)] [SNIP: 2,269; SJR: 1,435 (2015, Scopus)].

4. Augutis, Juozas; Žutautaitė, Inga; Radziukynas, Virginijus; Krikštolaitis, Ričardas; Kadiša, Sigitas. Application of Bayesian method for electrical power system transient stability assessment // International journal of electrical power and energy systems. Amsterdam, Netherlands: Elsevier. ISSN 0142-0615. Vol. 42, iss. 1 (2012), p. 465-472. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus; SciSearch]; [Citav. rod.: 3.432; bendr. cit. rod: 1.629 (2012, SCIE)].

5. Rimkevičius, Sigitas; Kaliatka, Algirdas; Valinčius, Mindaugas [Valincius, Mindaugas]; Dundulis, Gintautas; Janulionis, Remigijus; Grybėnas, Albertas [Grybenas, Albertas]; Žutautaitė, Inga. Development of approach for reliability assessment of pipeline network systems // Applied energy. Amsterdam, Netherlands: Elsevier. ISSN 0306-2619. Vol. 94 (2012), p. 22-33. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [Citav. rod.: 4.781; bendr. cit. rod: 2.81 (2012, SCIE)].

 

  • leidiniuose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra didesnis už nulį, registruotuose ir leidžiamuose Lietuvoje

1. Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Martišauskas, Linas; Ušpuras, Eugenijus; Žutautaitė, Inga. Energetinio saugumo tyrimų raida Lietuvoje // Energetika = Power engineering. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2016, T. 62, Nr. 4, p. 232-246. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.6001/energetika.v62i4.3393>. [Duomenų bazės: INSPEC; IndexCopernicus; Academic Search Complete (EBSCO); Scopus] [SNIP: 0,341; SJR: 0,107 (2015, Scopus)].

2. Augutis, Juozas; Jokšas, Benas; Krikštolaitis, Ričardas; Žutautaitė, Inga. Criticality assessment of energy infrastructure // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius, London: Taylor and Francis. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 312-331. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.3846/20294913.2014.915245>. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete (EBSCO); Scopus; IndexCopernicus; CEEOL]; [Citav. rod.: 1.563; bendr. cit. rod: 1.283; kvartilė: Q1 (2014, SSCI)].

3. Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; Telksnys, Laimutis. Parameters estimation in modelling of gas-gap in RBMK type reactor using Bayesian approach // Informatica. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. Vol. 21, no. 2 (2010), p. 295-306. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO786.pdf>. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus]; [Citav. rod.: 1.786; bendr. cit. rod: 1.253; kvartilė: Q1 (2010, SCIE)].

 

  • kituose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse registruotuose ir leidžiamuose užsienyje

1. Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Dundulis, Gintautas; Valinčius, Mindaugas; Rimkevičius, Sigitas. Risk and reliability assessment of the district heating network methodology with case study // Risk, reliability and safety: innovating theory and practice: proceedings of ESREL 2016, Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016 / editors Lesley Walls, Matthew Revie, Tim Bedford. London: CRC Press (Taylor & Francis group), 2017, ISBN 9781138029972. p. 2578-2585. [Duomenų bazės: Scopus; Conference Proceedings Citation Index].

2. Jokšas, Benas; Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; , Rekašius Tomas. Dependence of the gas supply system criticality indicator(s) on the system elements’ reliability // Safety and reliability: methodology and applications : 24th European conference (ESREL 2014), 14-18 September 2014, Wroclaw, Poland : proceedings / editors Tomasz Nowakowski, Marek Młyńczak, Anna Jodejko-Pietruczuk, Sylwia Werbińska-Wojciechowska. London: CRC Press, 2015, ISBN 9781138026810. p. 181-188. Prieiga per internetą: <http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b17399-29>. [Duomenų bazės: Scopus; Taylor & Francis Online; Conference Proceedings Citation Index].

3. Krikštolaitis, Ričardas; Lutynska, Anna Ewa; Pečiulytė, Sigita; Žutautaitė, Inga. Involvement of expert judgement in dynamic model // Safety and reliability: methodology and applications : 24th European conference (ESREL 2014), 14-18 September 2014, Wroclaw, Poland : proceedings / editors Tomasz Nowakowski, Marek Młyńczak, Anna Jodejko-Pietruczuk, Sylwia Werbińska-Wojciechowska. London: CRC Press, 2014, ISBN 9781138026810. p. 393-397. Prieiga per internetą: <http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b17399-57>. [Duomenų bazės: Scopus; Taylor & Francis Online].

4. Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Lutynska, Anna Ewa; Pečiulytė, Sigita; Žutautaitė, Inga. Evaluation of coefficients for an energy security indicators system // SAFE – 2013 : 5th international conference on safety and security engineering, 18-19 Sep. 2013, Rome / edited by F. Garzia; C. A. Brebbia; M. Guarascio. Southampton: Wit press, 2013, ISBN 9781845647445. p. 101-112. Prieiga per internetą: <http://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/SAFE13/SAFE13010FU1.pdf>. [Duomenų bazės: Scopus; ProQuest; Compendex].

5. Jokšas, B.; Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; Ušpuras, Eugenijus. Assesment of hazard distribution within network systems with resistance feature // Risk analysis VII & brownfields V / editor C. A. Brebbia. Southampton, Boston: WIT Press, 2010, ISBN 9781845644727. p. 13-22. Prieiga per internetą: <http://www.witpress.com/images/stories/content_images/contents/c44727.pdf>. [Duomenų bazės: Scopus].

6. Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; Ušpuras, Eugenijus. Assessment of the system degradation level using the Bayesian approach // Risk analysis VII & brownfields V / editor C. A. Brebbia. Southampton, Boston: WIT Press, 2010, ISBN 9781845644727. p. 47-57. Prieiga per internetą: <http://www.witpress.com/images/stories/content_images/contents/c44727.pdf>. [Duomenų bazės: Scopus].

7. Žutautaitė-Šeputienė, Inga; Augutis, Juozas; Ušpuras, Eugenijus [Uspuras, Eugenijus]. Modelling of the node immunity change process in a network system // Risk analysis VI : simulation and hazard mitigation : sixth international conference in computer simulation risk analysis and hazard mitigation, Cephalonia, Greece, May 5-7, 2008. Southampton, UK: WIT Press, 2008, ISBN 9781845641047. p. 357-365. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Scopus].

8. Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; Ušpuras, Eugenijus [Uspuras, E.]. Bayesian approach application for updating for graphite bore diameter dependenceon burn-up function // Risk, reliability and societal safety: proceedings of the European safety and reliability conference 2007 (ESREL 2007), Stavanger, Norway, June 25-27, 2007. Vol. 3. London: Taylor&Francis, 2007, ISBN 9780415447850. p. 2417-2421. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Scopus].

9. Žutautaitė-Šeputienė, Inga [Žutautaitė, I.]; Augutis, Juozas; Ušpuras, Eugenijus. Parameters estimation in ageing models using Bayesian approach // Modeling of complex systems and environments : proceedings of the ISSAT international conference, Ho Chi Minh City, Vietnam, July 16-18, 2007. Piscataway(USA): International Society of Science and Applied Technologies, 2007, ISBN 9780976348634. p. 173-177. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Scopus].

10. Augutis, Juozas; Žutautaitė-Šeputienė, Inga [Zutautaite, I.]; Alzbutas, Robertas; Ušpuras, Eugenijus [Uspuras, Eugenijus]. Iterative estimation of reliability parameters using the Bayesian approach // Risk analysis IV : Fourth international conference on computer simulation in risk analysis and hazard mitigation : September 27-29, 2004, Rhodes, Greece. Southampton: WIT Press, 2004, ISBN 1853127361. p. 497-502. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Scopus].

 

  • užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse

1. Augutis, Juozas; Pečiulytė, Sigita; Krikštolaitis, Ričardas; Žutautaitė, Inga; Ušpuras, Eugenijus. Dynamic model for energy security level assessment // Risk analysis VIII : Eight international conference on simulation in risk analysis and hazard mitigation / ed. C.A. Brebbia. Ashurst, Southampton: Wit Press, 2012, ISBN 9781845646202. p. 21-30. Prieiga per internetą: <http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=23927>. [Duomenų bazės: Scopus].

2. Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Žutautaitė, Inga. System ageing assessment in energy supply security model // IMETI 2011 : the 4th international multi-conference on engineering and technological innovation, July 19th – July 22nd, 2011, Orlando, Florida, USA : proceedings, Vol. 1. Florida: International institute of informatics and systems, 2011, ISBN 9781936338368. p. 1-5. [Duomenų bazės: Scopus].

3. Žutautaitė-Šeputienė, Inga [Zutautaite, I.]; Augutis, Juozas; Ušpuras, Eugenijus. Modeling of the changes of graphite bore in RBMK-1500 type nuclear reactor // Safety, reliability and risk analysis : theory, methods and applications : proceedings of the European safety and reliability conference (ESREL2008) and 17th SRA-Europe, Valencia, Spain, September 22-25, 2008. Vol. 3. London: Taylor & Francis Group, 2009, ISBN 9780415485135. p. 1867-1872. [Duomenų bazės: Scopus].

4. Simaitytė Volskienė, Jurgita; Augutis, Juozas; Ušpuras, Eugenijus; Žutautaitė, Inga. Flood forecast using Bayesian approach // Advances in safety and reliability : Proceedings of the European safety and reliability conference (ESREL 2005), Tri City (Gdynia-Sopot-Gdansk), Poland 27-30 June, 2005. Leiden [etc.]: A. A. Balkema Publishers, 2005, ISBN 0415383404. p. 1825-1829. [Duomenų bazės: Scopus].

5. Alzbutas, Robertas; Augutis, Juozas; Žutautaitė, Inga [Zutautaite, I.]; Matuzas, Vaidas. Testing interval investigation using Bayesian approach // Advances in safety and reliability-ESREL 2005 : conference : Tri City (Gdynia-Sopot-Gdansk), June 27-30, 2005. London, 2005, ISBN 041538344. p. 69-73. [Duomenų bazės: Scopus].

 

KITOS PUBLIKACIJOS

1. Žutautaitė-Šeputienė, Inga. Nestacionarių procesų modelių parametrų vertinimas Bajeso metodu : daktaro disertacija : fiziniai mokslai, informatika (09P) / Inga Žutautaitė-Šeputienė; Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas. Kaunas: [Vytauto Didžiojo universiteto leidykla], 2010. 104p. : iliustr..

 

MOKSLINĖ VEIKLA
KVIESTINIAI PRANEŠIMAI AR KITI PRANEŠIMAI, PLENARINĖS PASKAITOS
tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

1. Jokšas, Benas; Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; , Rekašius Tomas. Dependence of the gas supply system criticality indicator(s) on the system elements’ reliability // Safety and reliability: methodology and applications : 24th European conference (ESREL 2014), Wroclaw, Poland, 14-18 September 2014.

2. Krikštolaitis, Ričardas; Lutynska, Anna Ewa; Pečiulytė, Sigita; Žutautaitė, Inga. Involvement of expert judgement in dynamic model // Safety and reliability: methodology and applications : 24th European conference (ESREL 2014), Wroclaw, Poland, 14-18 September 2014.

3. Žutautaitė, Inga; Dundulis, Gintautas; Rimkevičius, Sigitas; Janulionis, Remigijus. Integrated estimation of pipeline failure probability // Safety and reliability: methodology and applications : 24th European conference (ESREL 2014), Wroclaw, Poland, 14-18 September 2014.

4. Žutautaitė-Šeputienė, Inga [Zutautaite, I.]; Augutis, Juozas; Ušpuras, Eugenijus. Modeling of the changes of graphite bore in RBMK-1500 type nuclear reactor // Safety, reliability and risk analysis : theory, methods and applications : proceedings of the European safety and reliability conference (ESREL2008) and 17th SRA-Europe, Valencia, Spain, September 22-25, 2008.

5. Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; Ušpuras, Eugenijus [Uspuras, E.]. Bayesian approach application for updating for graphite bore diameter dependenceon burn-up function // Risk, reliability and societal safety: proceedings of the European safety and reliability conference 2007 (ESREL 2007), Stavanger, Norway, June 25-27, 2007.

6. Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; Simaitytė Volskienė, Jurgita. Estimation of parameters in ageing model using Bayesian approach/ // The reports of the international youth nuclear symposium DYSNAI-2005, Lithuania, Visaginas, July 2-9, 2005. Ignalina : Youth Nuclear Association, 2006. p. 86-93.

 

PARENGTOS MOKSLO DARBŲ APŽVALGOS IR MOKSLO SKLAIDOS PUBLIKACIJOS
(tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtos mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijos, paskelbtos kultūros ar profesiniuose leidiniuose)

1. Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Pečiulytė, Sigita; Žutautaitė, Inga. Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2351-5074. 2013, [T.] 2, p. 359-373. Prieiga per internetą: <http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2012/02/VDU_klasteriu_knyga.pdf>.