Menu

.L_Martisauskas_CV

Linas Martišauskas

Gimimo data:            1983 12 07
Mokslo laipsnis:        Technologijos mokslų (energetika ir termoinžinerija, 06T) daktaras
El. paštas:                  linas.martisauskas@vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
(2009 – 2013) Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Branduolinių įrenginių saugos laboratorija, technologijos mokslų (energetika ir termoinžinerija, 06T) daktaras. Disertacija apginta 2014 m. rugsėjo 19 d. tema „Energetikos sistemos trikdžių įtakos energetiniam saugumui tyrimas“, vadovas prof. habil. dr. J. Augutis
(2006 – 2008) Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas, taikomosios matematikos magistras
(2002 – 2006) Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas, matematikos bakalauras

 

DARBO PATIRTIS
(2017 – dabar) Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir statistikos katedra, docentas
(2016 – dabar) Lietuvos energetikos institutas, Branduolinių įrenginių saugos laboratorija, mokslo darbuotojas
(2014 – 2017) Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir statistikos katedra, lektorius
(2008 – 2016) Lietuvos energetikos institutas, Branduolinių įrenginių saugos laboratorija, jaunesnysis mokslo darbuotojas
(2008 – 2014) Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir statistikos katedra, asistentas
(2007 – 2008) Lietuvos energetikos institutas, Branduolinių įrenginių saugos laboratorija, inžinierius
(2006 – 2008) Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir statistikos katedra, laborantas
(2006 – 2007) Vytauto Didžiojo universitetas, Statistinių tyrimų centras, laborantas
(2006 – 2006) Matematikos ir informatikos institutas, Skaičiavimo metodų skyrius, laborantas

 

TYRIMŲ SRITIS
Duomenų statistinė analizė, energetinio saugumo analizė, tikimybinė saugos analizė (TSA), ekstremalių išorinių įvykių energetikos objektams tikimybinis vertinimas, energetikos sistemų matematinis modeliavimas

 

DĖSTOMI DALYKAI
1. Matematika 2 (paskaitos)
2. Matematinės statistikos metodai ekonomikoje, anglų k. (paskaitos, seminarai)
3. Matematinės statistikos metodai ekonomikoje (seminarai)
4. Matematika (seminarai)
5. Matematinė analizė (seminarai)

 

PRAKTIKA LIETUVOJE
2007 06 18 – 2007 07 18 studentų mokslinė praktika Lietuvos energetikos institute tema „Lietuvos energetikos tiekimo saugumo analizė“.

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. HORIZON2020 programos projektas „ Keep the Energy at the right place!“ (EnergyKeeper) (2017-2019).
2. „AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir suskystintų gamtinių dujų terminalo esamų saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimo bei derinimo paslaugos“ (AB „Klaipėdos nafta“) (2016-2017).
3. HORIZON2020 programos projektas „Role of technologies in an energy efficient economy – model-based analysis of policy measures and transformation pathways to a sustainable energy system“ (REEEM) (2016-2019).
4. HORIZON2020 programos projektas „Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies“ (BRILLIANT) (2015-2018).
5. LR EM finansuojamas projektas „Nacionalinės energetikos strategijos atnaujinimo paslaugos“ (2015).
6. 7BP projektas „Advanced Safety Assessment Methodologies: Extended PSA“ (ASAMPSA_E) (2013-2016).
7. LMT finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio įvertinimas“ (ATE-06/2012) (2012-2014).
8. „Potencialių Visagino AE statybos aikštelių įvertinimo išorinių įvykių atžvilgiu atnaujinimas ir papildymas“(UAB Visagino atominė elektrinė) (2010-2012).
9. LMT finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ (ATE- 08/2010) (2010-2011).
10. „Potencialių Visagino AE statybos aikštelių įvertinimas išorinių įvykių atžvilgiu“ (UAB „Visagino atominė elektrinė“) (2009).
11. 7BP projektas „Energijos tiekimo saugumas atsižvelgiant į neapibrėžtumus, rizikas ir ekonominius poveikius“, SECURE („Security of Energy Considering Its Uncertainty, Risk and Economic Implications“) (2008-2010).
12. „Išorinių įvykių ir įvykių sustabdytame reaktoriuje tikimybinė saugos analizė. Saugai svarbių sistemų bandymų intervalų optimizacija“ (VĮ Ignalinos atominė elektrinė) (2006-2009).
13. „Ignalinos AE tikimybinės saugos analizės modelio pritaikymas VATESI veikloje“ (Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)) (2007-2010).

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE, SEMINARUOSE, MOKYMUOSE

Konferencijos

 • Tarptautinė konferencija „3th International Conference of Young Scientists on Energy Issues“ (CYSENI 2016). 2016 m. gegužės 26–27 d. Kaunas.
 • Tarptautinė konferencija „European Energy Union: Why do we need it and how we can make it work?“. 2016 m. sausio 26–27 d. Kaunas.
 • Lietuvos matematikų draugijos (LMD) LVI konferencija. 2015 m. birželio 16–17 d. Kaunas.
 • Tarptautinė konferencija „12th International Conference of Young Scientists on Energy Issues“ (CYSENI 2015). 2015 m. gegužės 27–28 d. Kaunas.
 • Konferencija „Šilumos ūkio plėtra ir saugumas Kaune“. 2015 vasario 19 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Konferencija „Energetinis solidarumas Europoje: Europos energetikos bendrijos link“. 2013 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius.
 • Tarptautinė konferencija „10th International Conference of Young Scientists on Energy Issues“ (CYSENI 2013). 2013 m. gegužės 29–31 d. Kaunas.
 • Tarptautinė konferencija „Conference on Energy Security: Outlook & perspectives in the Baltic Sea region“, 2012 m. lapkričio 15–16 d. Vilnius.
 • Tarptautinė konferencija „9th International Conference of Young Scientists on Energy Issues“ (CYSENI 2012). 2012 m. gegužės 24–25 d. Kaunas.
 • Tarptautinė konferencija „Nuclear Energy for New Europe 2011: 20th international conference“ (NENE 2011). 2011 m. rugsėjo 12–15 d. Bovecas, Slovėnija.
 • Tarptautinė konferencija „World Academy of science, engineering and technology“ (WASET 2011). 2011 m. birželio 24–26 d. Paryžius, Prancūzija.
 • Tarptautinė konferencija „34th International Conference IAEE 2011 institutions, efficiency and evolving energy technologies“. 2011 m. birželio 19–23 d. Stokholmas, Švedija.
 • Tarptautinė konferencija „8th International Conference of Young Scientists on Energy Issues“ (CYSENI 2011). 2011 m. gegužės 26–27 d. Kaunas.
 • Tarptautinė konferencija „7th International Conference of Young Scientists on Energy Issues“ (CYSENI 2010). 2010 m. gegužės 27–28 d. Kaunas.
 • Tarptautinė konferencija „The European safety and reliability conference“ (ESREL 2009). 2009 m. rugsėjo 7–10 d. Praha, Čekija.
 • Lietuvos konferencija „6th Annual Conference of Young Scientists on Energy Issues“ (CYSENI 2009). 2009 m. gegužės 28–29 d. Kaunas.
 • Tarptautinis simpoziumas „The international youth nuclear symposium“ (DYSNAI-2007). 2007 m. liepos 1–7. Visaginas, Lietuva.

Seminarai

 • Seminaras „Lecture How to evaluate the risk for interdependent Critical Infrastructures scenarios“. 2017 m. vasario 8 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • Seminaras „Introduction to System Safety & Reliability (2): Monte-Carlo Simulation and Applications in Systems Safety & Reliability Assessment“. 2016 m. spalio 27 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • Seminaras „Critical Infrastructure Protection – CIP: Modelling, Simulation & Analysis (MS&A) of CI performances and resilience“. 2016 m. spalio 25 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • Seminaras „Energetikos iššūkių ir tyrimų sąsajos“ (Connecting Energy Challenges with Energy Research). 2016 m. birželio 17 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Lietuvos energetikos instituto organizuota vieša diskusija dėl būsimos Nacionalinės energetikos strategijos. 2016 m. birželio 15 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos Energetikos Instituto Energetinio saugumo tyrimų centro (ESTC) kasmetinio leidinio „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2014–2015″ pristatymas. 2016 m. balandžio 19 d. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius.
 • Seminaras „Lietuvos elektros energetikos dabartis ir perspektyvos“. 2015 m. gruodžio 3 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Seminaras „Biokuras Lietuvos energetikoje: kur plėtros ribos“. 2015 m. spalio 29 d. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius.
 • Seminaras „Safety of Critical Infrastructures – An Overall Approach“. 2015 m. rugsėjo 17 d. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • Seminaras „Critical Infrastructures Protection – Overview on Modelling, Simulation & Analysis“. 2015 m. gegužės 5–7 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos Energetikos Instituto Energetinio saugumo tyrimų centro (ESTC) kasmetinio leidinio „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2013–2014″ pristatymas. 2015 m. kovo 26 d. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius.
 • Seminaras „ Lietuvos energetinių sistemų kibernetinis saugumas“. 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius.
 • AB „Kauno energija“, specializuota vieša diskusija „Nacionaliniai šilumos ūkio sektoriaus ypatumai, vertinant praktinį patyrimą bei prognozes“. 2014 m. kovo 27 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos Energetikos Instituto Energetinio saugumo tyrimų centro (ESTC) kasmetinio leidinio „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2012–2013″ pristatymas. 2014 m. vasario 21 d. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius.
 • Diskusija „Šilumos ir elektros sektorių raidos alternatyvos“. 2014 m. vasario 20 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Seminaras „Biokuro plėtros perspektyva Lietuvoje – nauda ir grėsmės“. 2014 m. sausio 16 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Seminaras „Skalūnų dujos Lietuvoje: esama situacija ir perspektyvos“. 2013 m. kovo 5 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Spaudos konferencija apie Lietuvos energetinį saugumą „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2011-2012″. 2013 m. sausio 18 d. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • TATENA regioninis seminaras “ PSA Quality for Applications with Emphasis on External and Internal Hazards, Low Power and Shutdown „. 2012 m. birželio 25–29 d. Bukareštas, Rumunija.
 • Seminaras „Podoktorantūros stažuotės“. 2011 lapkričio 15 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • TATENA regioninis seminaras „Development and Use of Risk Monitors to Support Safe Operation of NPPs“. 2011 m. balandžio 11–15 d. Režas (Praha), Čekija.
 • JTC seminaras „Workshop on Energy Security and the Role of Nuclear Energy in Europe“. 2010 m. balandžio 26–27 d. Petenas, Nyderlandai.
 • TATENA regioninis seminaras „Framework and Techniques for PSA Applications and Risk Informed Decision Making“. 2010 m. balandžio 19–23, Kaunas, Lietuva.
 • TATENA regioninis seminaras „Safety Analysis in Support of Plant Modification“. 2009 m. kovo 2–6 d. Kaunas, Lietuva.

Mokymai

 • Intensyvūs anglų kalbos kursai „Grammar for academic writing“. 2017 m. sausio 9–13 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • Tarptautinės atominės energijos agentūros regioniniai mokymų kursai „Assessing the Potential Role of Nuclear Power in the Future Energy Mix using Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)“. 2016 m. lapkričio 7–18 d., Energetikos tyrimų centras, Budapeštas, Vengrija.
 • Inovatyvių studijų instituto mokymai „Vaizdo konferencijos ir paskaitų įrašai su Adobe Connect“. 2016 m. spalio 25 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • HORIZON2020 programos mokymai „Training for the researchers and entrepreneurs in the fields of Energy and EURATOM“. 2016 m. gegužės 25 d., Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Praktiniai anglų kalbos pažengusiems mokymai „Spoken classroom interaction“. 2016 m. sausio 11–22 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
 • Mokymo kursai „LaTex“. 2015 m. gruodžio 16–18 d., Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Anglų kalbos kursai. 2015 m. spalio 12–23 d., Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • „Mokymai akademinei bendruomenei: mokslinės informacijos paieška, duomenų bazės“. 2013 m. lapkričio 27 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.
 • Žinių visuomenės instituto organizuotas mokymo seminaras tema „Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos“. 2012 m. lapkričio 13 d. Kaunas, Lietuva.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) organizuoti praktiniai mokymų kursai tema „Paraiškos rengimas 7BP Saugumo srities tikslinei grupei“. 2012 m. spalio 25–26 d. Vilnius, Lietuva.
 • MATLAB mokymų kursai, temomis „Physical Modeling of Multidomain Systems with Simscape“, „Stateflow for Logic Driven System Modeling“ ir „Simulink for System and Algorithm Modeling“. 2012 m. rugsėjo 24–27 d. Kaunas, Lietuva.
 • Paskaita „Protokolo pagrindai“.2012 m. balandžio 5 d. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas.

 

PUBLIKACIJOS