Menu

.Publikacijos_LM

Linas Martišauskas
PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI

  • leidiniuose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra didesnis už nulį, registruotuose ir leidžiamuose užsienyje

1. Augutis, J.; Martišauskas, L.; Krikštolaitis, R. Energy mix optimization from an energy security perspective // Energy conversion and management. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0196-8904. 2015, Vol. 90, p. 300-314.

2. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Martišauskas, L.; Pečiulytė, S. Energy security level assessment technology // Applied energy. Amsterdam, Netherlands: Elsevier. ISSN 0306-2619. 2012, Vol. 97, spec. iss, p. 143-149. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]; [Citav. rod.: 4.781; bendr. cit. rod: 2.81 (2012, SCIE)].

 

  • leidiniuose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra didesnis už nulį, registruotuose ir leidžiamuose Lietuvoje

1. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Martišauskas, L.; Ušpuras, E.; Žutautaitė, I. Energetinio saugumo tyrimų raida Lietuvoje // Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2016, T. 62, Nr. 4, p. 232-246. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.6001/energetika.v62i4.3393>.

2. Augutis, J.; Martišauskas, L. Lietuvos energetikos sistemos energetinio saugumo lygio kitimo vertinimas // Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2013. T. 59, Nr. 3, p. 113-123.

 

  • kituose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse registruotuose ir leidžiamuose užsienyje

1. Augutis, J.; Martišauskas, L.; Krikštolaitis, R.; Augutienė, E. Impact of the renewable energy sources on the energy security // Energy Procedia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 61, 2014, p. 945-948.

2. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Martišauskas, L. Methodology of the energy supply disturbances affecting energy system // World academy of science, engineering and technology. [S. l.]: WASET org. cop. ISSN 2010-376X. 2011, Vol. 77, p. 762-768.

3. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Šidlauskas, K.; Martišauskas, L.; Matuzienė, V. Modelling of energy supply disturbances in network systems // Reliability, risk, and safety : theory and applications. Vol. 3 / editors Radim Bris, Carlos Guedes Soares, Sebastián Martorell. London: (CRC Press) Taylor & Francis Group, 2009, ISBN 9780415555098. p. 1035-1041.

 

KVIESTINIAI PRANEŠIMAI AR KITI PRANEŠIMAI, PLENARINĖS PASKAITOS
tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

1. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Martišauskas, L. Energy security assessment using partial equilibrium models // International conference on applied energy ICAE 2013, Pretoria, South Africa, July 1-4, 2013 [elektroninis išteklius]. Pretoria, 2013. p. 1-9.

2. Martišauskas, L. OSeMOSYS model application for disturbed energy system modelling // 9th annual conference of young scientists on energy issues CYSENI 2012: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-25 May, 2012. Kaunas : LEI, 2012. ISSN 1822-7554, p. 323-335.

3. Martišauskas, L.; Urbonas, R.; Jokšas, B.; Krikštolaitis, R. Energy security level assessment application for nuclear power // NENE 2011 : nuclear energy for new Europe 2011: 20th international conference, 12-15 September 2011, Bovec, Slovenia. Bovec, 2011. p. 1103.1-1103.8.

4. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Martišauskas, L. Energy security level assessment technology // ICAE 2011 : Energy solutions for a sustainable world : proceedings of the third international conference on applied energy, May 16-18, 2011, Perugia, Italy. Milan: Tree, 2011, ISBN 9788890584305. p. 537-544.

5. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Martišauskas, L.; Pečiulytė, S.; Urbonas, R. Lithuanian energy security level assessment // Efficiency and evolving energy technologies : proceedings of 34th international conference IAEE 2011, Stockholm, Sweden, June 19-23, 2011. [S.l.], 2011. p. 1-5.

6. Martišauskas, L.; Augutis, J. The influence of energy supply disturbances to energy system // 8th international conference of young scientists on energy issues CYSENI 2011, Kaunas, Lithuania, May 26-27, 2011. Kaunas: LEI, 2011. ISSN 1822-7554, p. 217-229.

7. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Martišauskas, L.; Urbonas, R.; Pečiulytė, S. Lithuanian energy security level variation due to Ignalina nuclear power plant shutdown // 11th IAEE European Conference [elektroninis išteklius] : Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis, August 25-28, 2010, Vilnius. Cleveland: International association for energy economics. ISSN 1559-792X. 2010, p. 1-7.

8. Martišauskas, L.; Augutis, J. Spread of energy supply disturbances in the network systems // 7th annual conference of young scientists on energy issues CYSENI 2010, Kaunas, Lithuania, May 27-28, 2010. Kaunas: LEI, 2010. ISSN 1822-7554, p.204-214.

9. Martišauskas, L.; Augutis, J. Mathematical modelling of security of energy supply disturbance scenarios // 6th annual conference of young scientists on energy issues CYSENI 2009, Kaunas, Lithuania, 28-29 May, 2009. Kaunas: LEI, 2009. ISSN 1822-7554, p. 212-222.

10. Alzbutas, R.; Bucevičius, N.; Martišauskas, L. Analysis of impact of external events on safety of the Ignalina NPP // The reports of the international youth nuclear symposium „DYSNAI-2007“, Lithuania, Visaginas, July 1-7, 2007. Lithuania, Visaginas, 2007, p. 207-217.

 

MOKSLINIO TEKSTO VERTIMAI, PARENGTI (IR SUDARYTI) PERIODINIAI AR VIENKARTINIAI MOKSLO LEIDINIAI

1. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Leonavičius, V.; Pečiulytė, S.; Genys, D.; Česnakas, G.; Martišauskas, L.; Juozaitis, J. Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2014-2015. Vilnius : Versus aureus, 2016. 47 p. ISSN2335-7010. Prieiga per internetą: <https://eltalpykla.vdu.lt/1/1147>.

2. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Leonavičius, V.; Pečiulytė, S.; Genys, D.; Česnakas, G.; Martišauskas, L.; Juozaitis, J. Lietuvos energetinis saugumas : metinė apžvalga 2013-2014 / Energetinio saugumo tyrimų centras ; Vytauto Didžiojo universitetas ; Lietuvos energetikos institutas. Vilnius : Versus aureus, 2015. 48 p. ISSN2335-7010. Prieiga per internetą: <https://eltalpykla.vdu.lt/handle/123456789/93>.

3. Augutis, J.; Krikštolaitis, R.; Genys, D.; Pečiulytė, S.; Česnakas, G.; Martišauskas, L. Lithuanian energy security : annual review 2012-2013 / Energetinio saugumo tyrimų centras. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014. 40 p. : iliustr. ISSN2335-7029. Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:R.02~2014~D_20122013.SEQN_2335-7045>.