Menu

.R_Krikstolaitis_CV

 Ričardas Krikštolaitis

Gimimo data: 1972-11-09
Mokslo laipsnis: Fizinių mokslų (matematika, 01P) daktaras
Pedagoginis vardas:  profesorius
El. paštas: ricardas.krikstolaitis@vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
(1990 – 1994) KTU Informatikos fakultetas, matematikos bakalauras
(1994 – 1996) KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, taikomosios matematikos magistras
(1996 – 2001)  VDU Informatikos fakultetas, fizinių mokslų (matematika, 01P) daktaras. Disertacija apginta 2001 06 29 tema „Daugiamačių duomenų klasterizavimas panaudojant stebėjimų projektavimą“ (vadovas prof. habil.dr. R.Rudzkis)

 

DARBO PATIRTIS
(2012 – dabar) VDU Matematikos ir statistikos katedros profesorius
(2012 – dabar) VDU Matematikos ir statistikos katedros vedėjas
(2010 – 2014) VDU Energetinio saugumo tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas
(2006 – 2010) VDU Studentų reikalų tarnybos direktorius
(2005 – 2012)  VDU Matematikos ir statistikos katedros docentas
(2002 – dabar) LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
(2001 – 2005)  VDU Matematikos ir statistikos katedros lektorius
(1997 – 2001)  VDU Matematikos ir statistikos katedros asistentas
(1996 – 2002)  KTU Taikomosios matematikos katedros asistentas

 

TYRIMŲ SRITIS
Duomenų statistinė analizė, energetinis saugumas, energetinių sistemų patikimumo ir rizikos analizė

 

DĖSTOMI DALYKAI
1. Matematika
2. Matematinė analizė.
3. Matematinė analizė 2, 4.
4. Statistiniai metodai ekonomikoje
5. Ekonometrika (magistrantams, doktorantams)
6. Duomenų analizės metodai.

 

PRAKTIKA UŽSIENYJE
2005 06 – 2005 12 stažuotė Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro Transuraninių elementų institute (Karlsruhe, Vokietija)

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. HORIZON2020 projektas „Keep the Energy at the right place! (EnergyKeeper)“ (2017-2019).
2. „AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir suskystintų gamtinių dujų terminalo esamų saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimas bei derinimas“ (2016-2017).
3. COST veikla CA15109 „European Cooperation for Statistics of Network Data Science“ (2016-2020).
4. HORIZON2020 projektas „Role of technologies in an energy efficient economy – model-based analysis of policy measures and transformation pathways to a sustainable energy system“ (REEEM) (2016-2019).
5. HORIZON2020 project Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies (BRILLIANT) (2015-2018).
6. LR EM  finansuojamas „Nacionalinės energetikos strategijos atnaujinimas“ (2015).
7. 7BP projektas „Learning and Execution of Action Categories (ACAT)“ (2013-2016).
8. LMT finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio įvertinimas“ (ATE-06/2012) (2012-2014).
9. LR KAM finansuojamas projektas „Energetinis efektyvumas Krašto apsaugos sistemoje“ (2012).
10. LMT finansuojama Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. „Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas tarpdalykiniu požiūriu“ (TAP-10070) (2011-2012)
11. Potencialių Visagino AE statybos aikštelių įvertinimo išorinių įvykių atžvilgiu atnaujinimas ir papildymas  (UAB Visagino atominė elektrinė) (2010-2011). (Meteorologinių bei užtvindymo pavojų įvertinimo atnaujinimas, Galutinio šilumos sugėriklio savybių įvertinimas)
12. LMT finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ (ATE-08/2010) (2010-2011).
13. Potencialių Visagino AE statybos aikštelių įvertinimas išorinių įvykių atžvilgiu (UAB „Visagino atominė elektrinė“) (2009)
14. 7BP projektas „Energijos tiekimo saugumas atsižvelgiant į neapibrėžtumus, rizikas ir ekonominius poveikius“, SECURE (2008-2010).
15. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) projektas „Small reactors without on-site refuelling“, (2007-2008).
16. „Energijos tiekimo Lietuvai trikdžių matematinio modelio sukūrimas“ (2007).
17. Leonardo da Vinci projektas „European Energy Supply Security Management Coordinators UNDER way towards STANDard indicators for continuous VET (UNDERSTAND) (2006-2008)
18. Šilumos perdavimo tinklo patikimumo vertinimo metodikų paruošimas ir pirminė magistralinio tinklo patikimumo analizė (AB „Kauno energija“) (2006)
19. Elektros perdavimo tinklo patikimumo, saugumo įvertinimas ir gerinimas (AB „Lietuvos energija“) (2005 – 2007).
20. ES remiamas projektas „Aukštųjų mokyklų dėstytojų bei ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos tobulinimas (MOKOM – mokslinė kompetencija)“ (2005-2007)
21. VMSF projektas „Benzino transportavimo sistemų rizikos vertinimas“ (T-04246) (2004)
22. Elektros perdavimo tinklo patikimumo analizė (AB „Lietuvos energija“) (2003−2005).
23. Kruonio HAE pavojaus ir rizikos analizė (AB „Lietuvos energija“) (2003).
24. Kauno HE pavojaus ir rizikos analizė (AB „Lietuvos energija“) (2003).
25. Ignalinos AE sistemų ir komponentų inžinierinis įvertinimas (2002).

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE, SEMINARUOSE, MOKYMUOSE
2016 –  C7-RER-9.133/001 IAEA Regional Training Course on Seismic Safety for Nuclear Installations: from Hazard Assessment to Structural Analysis „HASANI“, Pavia, Italy, 7-11 November.
2016 –  „Energy Security: Diversification, Sustainability and Security – Lithuanian and Sweden Policy Responses“, House of Europe, Stockholm, Sweden, 28 April 2016.
2016 – „Electrical Infrastructure Protection in the Baltic Sea Region“, NATO ENSEC COE Vilnius, Lithuania. 2016 kovo 15-16 d.
2016 – Tarptautinė konferencija „Europos Energetinė sąjunga: kodėl mums jos reikia ir kaip ją padaryti veiksmingą?“. Sausio 27-28 d. Kaunas.
2015 – „Lietuvos elektros energetikos dabartis ir perspektyvos“, 2015 m. gruodžio 3 d., Kaunas.
2015 – „Biokuras Lietuvos energetikoje: kur plėtros ribos“, 2015 m. spalio 29 d., Lietuvos mokslų akademija, Vilnius.
2015 – „Safety of Critical Infrastructures – An Overall Approach“, 2015 rugsėjo 17,19 d., Kaunas.
2015 – SSARS 2015. 9th Summer Safety and Reliability Seminars, June 21-27, 2015, Gdańsk/Sopot-Jelitkowo, Poland
2015 – Horizon2020 Training for the researchers and entrepreneurs in the energy field. 2015 m. gegužės 29 d., Kaunas.
2015 – ENSTTI (European Nuclear Safety Training & Tutoring Institute) Training “Probabilistic Safety Assessment”, May 18-22, 2015, LEI, Kaunas.
2015 – Critical Infrastructures Protection – Overview on Modelling, Simulation & Analysis. 2015 gegužės 5-7 d. VDU.
2015 – “Diskusija apie atnaujinamą Lietuvos energetikos strategiją. I-oji dalis – Šilumos ūkio raida“. 2015 m. balandžio 30 d. LMA, Vilnius.
2015 – Lietuvos energetinių sistemų kibernetinis saugumas. 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje, Vilnius.
2014 – JRC workshop „Energy Security Research meeting“. 4 July 2014 Riga, Latvia.
2014 – Seminaras “Risk Assessment and Modelling Tools and Monitoring needed”, Kaunas LEI. 2014 balandžio 29 d.
2014 – Seminaras „Biokuro plėtros perspektyva Lietuvoje – nauda ir grėsmės“. Kaunas, LEI. 2014 m. sausio 16 d.
2013 – „Training for EURATOM participants and NCPs“. Kaunas, LEI. 2013 m. gegužės 27-28 d.
2013 – „Naujoji ES programa HORIZONTAS 2020: kaip tinkamai pasirengti?“ Gegužės 9 d., Vilnius. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).
2012 – Conference on Energy Security: Outlook & perspectives in the Baltic Sea region, 15-16 November, Vilnius.
2012 – International Concept Development and Experimentation Conference. NATO HQ SACT and US Joint Staff’s leading annual forum. 6-8 November, Vilnius.
2012 – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir Pera Technology (Jungtinė Karalystė) praktiniai mokymai (16 val.) „Paraiškos rengimas ES 7-osios bendrosios programos „Energetika“ tikslinei grupei“,  2012 gegužės 8-9 d. Kaunas.
2011 – German-Baltic Strategy Talks “International cooperation for energy security”, 10 June 2011, Vilnius, VU TSPMI.
2011 – ICAE 2011, Third International Conference on Applied Energy “Energy Solutions for a Sustainable World” – 16-18 May 2011 – Perugia, Italy.
2011 – ESF projektas „Universiteto restruktūrizavimas ir veiklos bei valdymo optimizavimas įgyvendinant švietimo reformos nuostatas“ (projekto SFMIS Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-017), 2010 lapkričio – 2011 birželio mėn., (8 moduliai, 64 valandos)
2010 – Apskrito stalo diskusija „NATO po Lisabonos: rezultatai ir perspektyvos“, Gruodžio 1 d., VU TSPMI.
2010 – Workshop „The Politics and Economics of European Energy Security“. Energy Security Unit of the Institute for Energy of the Joint Research Centre of the European Commission, Amsterdam, November 18-19 2010
2010 – OSCE special expert meeting on assessing the OSCE’s future contribution to international energy security co-operation. 13-14 September 2010, Vilnius
2010 – 11th IAEE European Conference „Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis“. 25-28 August 2010, Vilnius, Lithuania
2010 – NATO Industrial Planning Committee, Vilnius, November 11-12, 2009
2009 – RER/9/095 IAEA Regional Workshop on “ Harmonization of PSAs“ , Kyiv, 16-20 February 2009
2008 – ESREL 2008 & 17th SRA Europe, Valencia
2006 – Fifth International Conference on Simulation in Risk Analysis and Hazard Mitigation „Risk Analysis V“, Malta
2004 – New Economic School „Diskretaus pasirinkimo modeliai“, Vilnius
2001 – New Economic School „Finansų rinkos“, Sankt Peterburgas
2001 – New Economic School „Ekonometrika“, Vilnius

 

APDOVANOJIMAI
2012 – VDU sidabro medalis minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir Vytauto Didžiojo universiteto devyniasdešimtmečio sukaktį už ilgametį darbą ir nuopelnus universitetui (2012-03-01 rektoriaus įsakymas Nr. 95).

VDU Senato narys, Mokslo komitete pirmininkas.

VDU Informatikos fakulteto tarybos narys.

VDU Fizinių ir biomedicinos mokslų sričių ekspertų komisijos narys.

VDU Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių akademinė komisijos narys.

VDU Mokslo ir meno periodinių leidinių komisijos narys

Lietuvos atstovas COST veiklos CA15109 „European Cooperation for Statistics of Network Data Science“ valdymo komitete (2016-2020)

Lietuvos matematikų draugijos ir Lietuvos statistikų draugijos narys.
Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas (2014, 2007 m.), Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (2009).

 

PUBLIKACIJOS