Menu

.Publikacijos_SSt

Simona Staskevičiūtė

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

1.     Augutis J., Bikelis A., Staskevičiūtė S., Radon distributions on compact Abelian groups, Lithuanian Mathematical Journal (peer reviewed).

2.     Staskevičiūtė S., Lattice distributions on the circle, Lithuanian Mathematical Journal (peer reviewed).

3.     Staskevičiūtė S., Beta atsitiktinių dydžių sandaugų tikimybiniai skirstiniai, Informacinės technologijos: XIX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos“, ISSN 2029-4832 (2014), 212-216.