Menu

.Publikacijos_TR

Tomas Rekašius

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI

 

  • leidiniuose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra didesnis už nulį, registruotuose ir leidžiamuose užsienyje

Vilčinskas, Ramūnas; Jočienė, Lina; Rekašius, Tomas; Marozas, Vitas; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Genetic diversity of Lithuanian populations of Juniperus communis L. in relation to abiotic and biotic factors. Dendrobiology. Kórnik : Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences. ISSN 1641-1307. Vol. 76 (2016), p. 61-71.

Radzijevskaja Saulius; Paulauskas Algimantas; Rosef Olav; Petkevičius Saulius; Mažeika Vytautas; Rekašius, Tomas. The propensity of voles and mice to transmit Borrelia burgdorferi sensu lato infection to feeding ticks. Veterinary Parasitology. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0304-4017. Vol. 197, iss. 1-2 (2013), p. 318-325.

 

  • Lietuvos recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse

Bružaitė, Neringa; Rekašius, Tomas. Žodžių dažnių pasiskirstymo analizė skirtingų žanrų lietuvių kalbos tekstuose. Lithuanian Journal of Statistics. Vilnius : Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 55, no. 1 (2016), p. 61-69.

Dapkutė Ignė; Rekašius, Tomas; Simanauskas, Kazys. Širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnių statistinė analizė ir ryšys su psichikos sutrikimais paauglystėje. Lithuanian Journal of Statistics. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 55, no. 1 (2016), p. 52-60.

Rimševičius Laurynas; Kaklauskaitė Gintarė; Rekašius, Tomas; Badarienė Jolita; Laucevičius Aleksandras; Miglinas Marius. Inkstų pažeidimo paplitimas nacionalinėje patikros programoje tarp suaugusių vidutinio amžiaus asmenų, turinčių didelę kardiovaskulinę riziką. Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : VšĮ „Medicinos mintis“, Vilniaus medicinos draugija. ISSN 1392-1312. T. 20, Nr. 3 (2014), p. 231-238.

Simanauskas Kazys; Šapoka Virginijus; Kasiulevičius Vytautas; Ryliškienė Kristina; Matuzevičienė Reda; Jankauskienė Augustina; Rekašius, Tomas. Antsvorį turinčių paauglių elgesio ir pažinimo funkcijų savitumai. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas: oficialus Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos leidinys. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. T. 17, nr. 1 (2013), p. 15-21.

Simanauskas Kazys; Šapoka Virginijus; Kasiulevičius Vytautas; Ryliškienė Kristina; Matuzevičienė Reda; Jankauskienė Augustina; Rekašius, Tomas. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos žymenų pokyčiai paaugliams, sergantiems pirmine arterine hipertenzija. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas: oficialus Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos leidinys. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. T. 16, nr. 8 (2012), p. 515-522.

Rekašius, Tomas. Nukleidų sekų vizualizacija. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas.. ISSN 0132-2818. T. 46, spec. nr. (2006), p. 390-396.

Židanavičiūtė, Jurgita; Rekašius, Tomas. Genetinių sekų markoviškumo tyrimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas.. ISSN 0132-2818. T. 46, spec. nr. (2006), p. 280-285.

Rekašius, Tomas. Priklausomybių modeliuotose DNR sekose tyrimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas.. ISSN 0132-2818. T. 45, spec. nr. (2005), p. 363-368.

 

  • Lietuvos recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Radavičius Marijus; Rekašius, Tomas; Židanavičiūtė, Jurgita. Kai kurie matematikos uždaviniai genetikoje. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas.. ISSN 0132-2818. T. 47, spec. nr. (2007), p. 21-28.

Rekašius, Tomas; Timinskas, Albertas. Palindrominių sekų naikinimo mikroorganizmų genomuose statistinis tyrimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas.. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. nr.

Girgždienė Rasa; Rekašius, Tomas. Ozono koncentracijos troposferoje statistinis modeliavimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Leidykla TEV.. ISSN 0132-2818. 2002, T.

42, spec. nr., p. nr.

KVIESTINIAI PRANEŠIMAI AR KITI PRANEŠIMAI, PLENARINĖS PASKAITOS
tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

Rasa Janulioniene, Lina Jociene, Vitas Marozas, Tomas Rekasius, Algimantas Paulauskas, Eugenija Kupcinskiene Genetic diversity of Impatiens parviflora DC. populations in relation to abiotic and biotic environment. NEOBIOTA 2016 Biological Invasions: Interactions with Environmental Change. 9th International Conference on Biological Invasions. Vianden, Luxembourg 14—16 September 2016.

Algimantas Bikelis, Juozas Augutis, Tomas Rekašius. Tikimybiniai skirstiniai ant sferos. Lietuvos Matematikų draugijos VLII konferencija. Vilnius, birželio 20—21 d., 2016 m.

Benas Jokšas, Inga Žutautaitė, Tomas Rekašius. Dujų tiekimo sistemos patikimumo įtaka ypatingos svarbos infrastruktūros kritiškumui. Lietuvos Matematikų draugijos VLI konferencija. Kaunas, birželio 16—17 d., 2015 m.

I. Rimsevicius, G. Kaklauskaite, T. Rekasius, M. Miglinas, J. Badariene, A. Cypiene, L. Ryliskyte,  M. Kovaite, Z. Petrulioniene, V. Kasiulevicius, A. Laucevicius. Body mass index as the key obesity-related predictor of changes in echocardiogram parameters indicative of left ventricular hypertrophy. 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. Milan, June 12—15, 2015.

R. Vilcinskas, L. Jocienė, V. Marozas, T. Rekašius, E. Krokaite, A. Paulauskas, Kupcinskiene. Variance at simple sequence repeat loci of Lithuania populations of Juniperus communis L. VI Baltic Genetics Congress, September 30—October 3, 2015, Tartu University, Estonia.

Karolina Piaseckienė, Tomas Rekašius. Statistinių metodų taikymai sakinio struktūros ir jos sudėtingumo analizėje. Lietuvos Matematikų draugijos LV konferencija. Vilnius, birželio 26—27 d., 2014 m.

Tomas Rekašius, Karolina Piaseckienė, Marijus Radavičius. Apie Zipf’o dėsnį kai kurioms lietuvių kalbos sakinio struktūroms. Lietuvos Matematikų draugijos LIV konferencija. Vilnius, birželio 19—20 d., 2013 m.

V. Calneryte, K. Simanauskas, V. Sapoka, V. Kasiulevicius, K. Ryliskiene, R. Matuzeviciene, A. Jankauskiene, T. Rekasius. Serum alanine aminotransferase and adolescents hypertension. 20th WONCA Worl Conference. 25—29 June 2013. Prague, Czech Republic.

K. Simanauskas, V. Sapoka, V. Kasiulevicius, K. Ryliskiene, J. Kazlauskaite, R. Matuzeviciene, N. Burokiene, A. Jankauskiene, T. Rekasius. Emotional problems in hypertensive adolescents. 18th WONCA Europe Conference. Austria, Vienna. July 4-7, 2012.

K. Simanauskas, V. Sapoka, V. Kasiulevicius, K. Ryliskiene, R. Matuzeviciene, A. Jankauskiene, T. Rekasius, A. Laucevicius. Primary arteries changes in obese hypertensive adolescents. 18th WONCA Europe Conference. Austria, Vienna. July 4-7, 2012.

Simanauskas Kazys; Šapoka Virginijus; Kasiulevičius Vytautas; Ryliškienė Kristina; Jankauskienė Augustina; Rekašius, Tomas; Laucevičius Aleksandras. Common carotid artery parameters and cardiovascular risk factors in hypertensive adolescents. Artery research. Oxford : Elsevier B.V.. ISSN 1872-9312. Vol. 5, iss. 4, p. 197-198.

Rekašius Tomas. Complexity metrics and visualization of DNA sequences. Computer Data Analysis and Modeling: Complex Stochastic Data and Systems: Proceedings of the Ninth International Conference. Belarusian State University, September 7-11, 2010. Minsk : Publishing Center BSU, 2010. ISBN 9789854768489. 2010, Vol. 2, p. 59-62.

Rekašius, Tomas. Complexity metrics and exploratory analysis of DNA sequences. Computer data analysis and modeling: complex stochastic data and systems: proceedings of the eighth international conference, Minsk, September 11-15, 2007. Vol. 1. Minsk : Publishing center BSU, 2007. ISBN 9789854765082, p. 273-276.

Byčenkienė Steigvilė; Rekašius, Tomas; Girgždienė Rasa. Daugialypė regresinė ozono koncentracijos pokyčių analizė. 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės. 2009 m. birželio 8-10 d. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2009.. ISBN 9789955334477, p. 203.

Rekašius, Tomas; Radavičius Marijus. Noninformative genetic sequences. 12th International conference „Mathematical modelling and analysis“, May 30 – June 2, 2007 Trakai, Lithuania: book of abstracts. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281399, p. 77.

Židanavičiūtė, Jurgita; Rekašius, Tomas. Logit analysis of genetic data. 12th International conference „Mathematical modelling and analysis“, May 30 – June 2, 2007 Trakai, Lithuania: book of abstracts. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281399, p. 113.

Radavičius Marijus; Rekašius, Tomas. Noise in genetic sequences. 9th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics: abstracts of communications, June 25-30, 2006. Vilnius : TEV, 2006. ISBN 9955680342, p. 271.

Rekašius, Tomas; Židanavičiūtė, Jurgita. Dependence structure of noncoding DNA regions. 9th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics: abstracts of communications, June 25-30, 2006. Vilnius : TEV, 2006. ISBN 9955680342, p. 275.

Radavičius Marijus; Rekašius, Tomas. Modeling noise in genetic sequences. The VIII Tartu conference on multivariate statistics & The VI conference on multivariate distributions with fixed marginals: abstracts, June 26th-29th 2007 Tartu, Estonia. Tartu : Tartu University, 2007. ISBN 9789949116393, p. 70.

Radavičius Marijus; Rekašius, Tomas. Context dependent evolution and noninformative biological sequences. 3rd annual meeting COST ACTION P-10 „Physics of risk & Workshop on Complex System Science: Vilnius, Lithuania, 13-16 May 2006: program and abstracts. Vilnius : Institute of Theoretical Physics and Astronomy of Vilnius University, 2006. ISBN 9986933269, p. 48.