Menu

.Z_Joksiene_CV

Živilė Jokšienė (Jesevičiūtė)

Gimimo data: 1980-09-28
Mokslo laipsnis: daktarė
Pedagoginis vardas: lektorė
El. paštas: zivile.joksiene@vdu.lt

 

 

IŠSILAVINIMAS

(2010.02.26) Daktaro laipsnis. Apginta daktaro disertacija tema “Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis“
(2003 – 2005) Vytauto Didžiojo universitetas. Suteiktas matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
(1999 – 2003) Vytauto Didžiojo universitetas. Suteiktas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
(1999 – 2003) Vytauto Didžiojo universitetas. Įgyti verslo administravimo gretutinės specialybės pagrindai.
(1987 – 1999) Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla.

 

DARBO PATIRTIS
(2010 – dabar) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija. Pareigos: Lektorė.
(2010 – dabar) Vytauto Didžiojo univeristetas. Pareigos: Lektorė.
(2010 – 2011) UAB „European Leadership Institute“. Pareigos: Lektorė.
(2008 – 2010) Vytauto Didžiojo univeristetas. Pareigos: Asistentė.
(2005 – 2010) Kauno Medicinos universitetas. Pareigos: Asistentė.
(2006 – 2008) UAB “ETKC“ (Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras). Kompiuterinio raštingumo mokymai (ECDL). Pareigos: Lektorė.
(2004 – 2005) Kauno Medicinos universitetas. Pareigos: Vyriausioji laborantė.
(2003 – 2004) Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla. Pareigos: Informatikos – matematikos mokytoja.
(2001 – 2002) Kauno Vaidoto pagrindinė mokykla. Pareigos: Matematikos mokytoja.

 

TYRIMŲ SRITIS
Tikrinių reikšmių uždavinių diferencialiniam operatoriui su įvairiomis nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė; medicininių duomenų statistinė analizė.

 

DĖSTOMI DALYKAI
1. Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija.
2. Matricų teorija.
3. Matematiniai modeliai biomedicinoje.

 

DALYVAVIMAS MOKSLINĖSE MOKYKLOSE
• “16th Jyvaskyla Summer School”. Klausyti kursai: “Iterative Projection Methods for Sparce Linear Systems and Eigenproblems”; “Iterative Methods and Structured Matrices”. University of Jyvaskyla, liepos 24 – rugpjūčio 11, 2006, Suomija.
• „Diferencialinės lygtys: teorija ir skaitiniai metodai“, birželio 24 – 30 d., 2007, Druskininkai, Lietuva.
• “Second training school in symbolic computation“, birželio 24 – liepos 6, 2007, RISC, Castle of Hagenberg, Austrija.
• „Modernios duomenų gavybos ir analizės technologijos“, rugsėjo 9 – 15 d., 2007, Druskininkai, Lietuva.
• “Skaičių teorija ir tikimybių teorija“, rugsėjo 17 – 22 d., 2007, Druskininkai, Lietuva.
• „Spring School Nonlinear Partial Differential Equations“, gegužės 26 – 30 d., 2008, Louvain-la-Neuve, Belgija.
• “SIAG/LA-SIMUMAT international summer school on numerical linear algebra”, liepos 21 – 25 d., 2008, CIEM (International Center of Mathematical Meetings), Castro Urdiales (Cantabria), Ispanija.
• „Fourth training school in symbolic computation“, birželio 29 – liepos 10, 2009, RISC, Castle of Hagenberg, Austrija.
• European BioMathematics Summer School on „Parameter Estimation in Physiological Models“, rugsėjo 13 – 26 d., 2009, Lipari (Sicily), Italija.
• „Fifth training school in symbolic computation“, birželio 28 – liepos 9, 2010, RISC, Castle of Hagenberg, Austrija.

 

NARYSTĖ

  • Vytauto Didžiojo universiteto, Informatikos fakulteto Alumni draugijos narė.
  • Lietuvos matematikų draugijos narė
  • Lietuvos statistikų draugijos narė.

 

PUBLIKACIJOS
1. Štikonienė, Olga; Čiupaila, Regimantas; Jokšienė, Živilė; Sapagovas, Mifodijus. On the eigenvalue problem for elliptic operator with variable coefficients and integral boundary conditions // Mathematical modelling and analysis (MMA2015): 20th international conference: abstracts, May 26 – 29, 2015, Sigulda, Latvia. Riga: University of Latvija, 2015. ISBN: 9789984459998. p. 79.
2. M. Sapagovas, R. Čiupaila, Ž. Jokšienė. 2014. The eigenvalue problem for a one-dimensional differential operator with a variable coefficient and nonlocal integral conditions, Lithuanian Mathematical Journal. New York: Springer. ISSN: 0363-1672. Vol. 54, No. 3, 345–355.  <http://link.springer.com/article/10.1007/s10986-014-9247-7>. (ISI Web of Science).
3. Jokšienė, Živilė; Čiupaila, Regimantas; Sapagovas, Mifodijus. On the structure of spectrum of differential operator with variable coefficients and nonlocal boundary conditions // Mathematical modelling and analysis (MMA2014): 19th international conference, May 26 – 29, 2014, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2014. ISBN: 9786094576928. p. 31.
4. M. Sapagovas, R. Čiupaila, Ž. Jokšienė, T. Meškauskas. 2013. Computational Experiment for Stability Analysis of Difference Schemes with Nonlocal Conditions, Informatica, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN: 0868-4952. Vol. 24, No. 2, 275-290. <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO907.pdf>. (DB Thomson Reuters Web of Science).
5. Gintautas Vaitiekaitis, Aleksandras Vitkus, Algis Noreika, Sigita Kerzienė, Daiva Majienė, Jurgita Rudzevičiūtė, Živilė Jokšienė, Aldona Gružienė. 2013. Homogenous lesions in the striated fibers of dog thigh muscles following radiofrequency ablation // 1st Meeting of the Baltic Physiological Societies: program and abstracts: May 10-11, 2013, p. 24 – 26, Kaunas, Lithuania. ISBN: 978-9955-15-275-0.
6. T. Medonas, Ž. Jokšienė. 2012. Pharmaceutical sales analysis and forecasting. Matematika ir matematinis modeliavimas 7-8, Kaunas: Technologija. p. 35–40, ISSN 1822-2757.
7. Jokšienė, Živilė; Čiupaila, Regimantas; Sapagovas, Mifodijus. Some properties of spectra for difference operator with nonlocal conditions // Mathematical modelling and analysis (MMA2012): 17th international conference, June 6 – 9, 2012, Tallinn, Estonia: abstracts. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2012. ISBN: 9789949233069. p. [1].

 

KITOS PUBLIKACIJOS