Menu

.A_L_Telksnys_CV

Adolfas Laimutis Telksnys

Gimimo data: 1930-11-24
Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
Pedagoginis vardas:  profesorius
El. paštas: laimutis.telksnys@mii.vu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
1971 technikos mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas.
1960 technikos mokslų kandidatas (dabar vadinamas daktaru), TSRS Mokslų akademijos Automatikos ir telemechanikos institutas, Maskva.
1953 inžinierius elektrotechnikas, Kauno politechnikos institutas.

 

PROFESINĖ VEIKLA
(nuo 1966) profesorius, Atpažinimo procesų skyriaus vadovas  Matematikos ir informatikos institute, Vilniuje.
(1960 – 1965) vyriausiasis inžinierius, Skaičiavimo mašinų specialiame konstravimo biure prie Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos, Vilniuje.
(1953 – 1957) inžinierius, vyresnysis inžinierius, elektrotechnikos sektoriaus viršininkas, Elektrifikcijos projektavimo institute, Kaune.

 

PROFESINĖ NARYSTĖ
• Lietuvos mokslų akademijos narys;
• Tarptautinės informacijos apdorojimo federacijos IFIP (International Federation for Information Processing) Teorinio ir praktinio modeliavimo grupės narys.

 

GEBĖJIMAI
• Tyrinėju teoriją, konstruktyvius metodus sudėtingos struktūros atsitiktinių signalų savybių analizei ir atpažinimui, naudoju tyrimų rezultatus spręsdamas procesų valdymo uždavinius, atmosferoje ir hidrosferoje judančių objektų, kalbos ir fiziologinių signalų atpažinimo problemas;
• Sprendžiu kompiuterių tinklų (interneto Lietuvoje, Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET) plėtros ir panaudojimo klausimus, nagrinėju informacinių technologijų plačiajuosčių, tinklų plėtros uždavinius.

 

STUDIJOS
• Parengiau 26 mokslų daktarus (iš jų keturis 2005-2010 metais);
• Skaitau paskaitų kursus Procesų analizė ir atpažinimas bei Signalų atpažinimas, vadovauju bakalaurantams,  magistrantams, doktorantams.

 

EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS DARBAI
(2009 – 2010) Kritinių fiziologinių parametrų – širdies darbo sutrikimų nuolatinės stebėsenos dėvimos sistemos tyrimai ir jų pagrindu sukonstruotas bandomasis sistemos pavyzdys. Darbo vadovas
(2005 – 2007) Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN (Rural Area Information Technology Broadband Network). Informacinių technologijų plačiajuosčių tinklų RAIN 1 ir RAIN 2 koncepcijos formuotojas, dviejų galimybių  studijų projektams RAIN 1 ir RAIN 2 parengimo vadovas. RAIN 1 ir RAIN 2 tinklų projektų parengimo vadovas.
(2005 – 2008) Projekto RAIN 1 įgyvendinimo darbų vadovas. RAIN 1 tinklas, kurio vertė 73 mln.lt., 2008 metais perduotas eksploatacijai.
2009 metais  pradėti  antrojo  tinklo plėtros etapo  RAIN 2  įgyvendinimo  darbai.   Juos užbaigtus 2013 metais 98 procentai Lietuvos teritorijos bus padengta moderniu informacinių technologijų plačiajuosčiu tinklu. Projektas RAIN, jo abi dalys RAIN 1 ir RAIN 2, atnešė į Lietuvą  291 mln.lt investicijų ir sukūrė apie 200 darbo vietų.
(2002 – 2015) Informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros strategija. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. Nutarimu nr. 853. Strategijos rengimo darbų vadovas.
2002 Enlargement Futures Project. Technology, Knowledge and Learning. European Commission. Joint Research Centre (DG JRC). Projekto rengimo dalyvis ekspertas.

 

NARYSTĖ
Lietuvos mokslų akademijos narys ir jos Elektronikos ir informatikos sekcijos pirmininkas,
Tarptautinės informacijos apdorojimo federacijos IFIP (Intenational Federation for Information Processing) Teorinio ir praktinio modeliavimo grupės narys,
Mokslinių žurnalų Informatica, Informacinės technologijos ir valdymas, Elektronika ir elektrotechnika, Informacijos mokslai, Tamkang Journal of Science and Engineering redakcinių kolegijų narys.

 

APDOVANOJIMAI
• Pasaulinės parodos EXPO 2000 Hanoveryje medalis už kompiuterinį multimedijos kompaktinį diską Lietuvių tarmės. Kompiuterinis žodynas. 1 dalis. Lithuanian Dialects. Multimedia Dictionary. Volume 1 (2000);
• Trys Lietuvos mokslo premijos: Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai (2008); Nestacionarių atsitiktinių procesų atpažinimo teorija ir metodai (1980); Rašto ženklų atpažinimo mašina Rūta 701 (1968);
• Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ketvirtojo laipsnio ordinas, už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant integruotis į pasaulio valstybių bendriją, suteiktas Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. biželio 14 d. dekretu Nr. 1317.

 

PUBLIKACIJOS

 

167 moksliniai straipsniai, 6 išradimai (po daktaro disertacijos gynimo).