Menu

.A_Raskinis_CV

Arimantas Raškinis

Gimimo data: 1944-03-13
Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: docentas
El. paštas: arimantas.raskinis@vdu.lt

 

 

IŠSILAVINIMAS
2007 Suteiktas informatikos docento pedagoginis vardas (fiziniai mokslai);
1990 Suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslo vardas (specialybė – valdymas techninėse sistemose);
1972  Apginta technikos mokslų daktaro disertacija (specialybė – techninė kibernetika);
(1967 – 1971) Maskvos valstybinio Lomonosovo v. universiteto mechanikos-matematikos fakulteto matematikos skyriaus bendrųjų valdymo problemų k-ros aspirantas;
(1961 – 1967) Kauno medicinos Instituto biofizikos specialybė, Biofiziko diplomas.

 

DARBO PATIRTIS
(2008 – dabar) VDU IF Sistemų analizės katedros docentas;
(2005 – 2006) Informatikos fakulteto prodekanas;
(2003 – 2008) HMF filosofijos katedros docentas;
(2000 – 2009) VDU Kompiuterinės lingvistikos centro vyr. mokslo darbuotojas;
(1992 – 2000) LR Seimo narys: Veiklos rūšys: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto  mokslo pakomitečio, kultūros pakomitečio pirmininkas; Europos tarybos Parlamentinės asamblėjos Mokslo ir technologijų komiteto energetikos pakomitečio pirmininkas; Dirbo kaip ekspertas rengiant įvairius mokslo ir studijų, švietimo, kultūros, etninės kultūros, visuomenės informavimo, bei informacinės visuomenės įstatymus, dokumentus ir projektus;
(1990 – 1992) VDU MC “Informatika” vyr. mokslinis bendradarbis;
(1984 – 1989) LMA FTEPI vyr. mokslinis bendradarbis;
(1971 – 1984) LMA FTEPI jaunesnysis mokslinis bendradarbis;
1971   LMA FTEPI inžinierius;

 

TYRIMŲ SRITIS
Loginiai lingvistiniai apmokymo ir žinių pateikimo metodai; lietuvių kalbos informacinės technologijos – tyrimas ir taikymai.

 

DĖSTOMI DALYKAI (AKADEMINIO DARBO PATIRTIS – 10 metų)
1. 2001-2008:  “Logika” – VDU bakalauro programoje A grupės dalykas, (3 kreditai).
2. Nuo 2007  „Analitinio mąstymo logika“ – VDU bakalauro programoje B grupės dalykas, (3 kreditai).
3. 2004-2006: “Kompiuterinis kalbos apdorojimas” VDU magistrantūros programoje „Kompiuterinė lingvistika“.
4. Nuo 2008  „Diskrečiosios struktūros ir matematinė logika“ VDU bakalauro programoje „Verslo ir taikomoji informatika“ (drauge su doc. M. Tamošiūnaite, 3 kreditai).

 

PRAKTIKA UŽSIENYJE
2004 Tarptautinė vasaros mokykla „Nonlinear Speech Processing-Algorithms and Analysis“ International Institute for Advanced Scientific Studies (IIASS), Vietri sul Mare, Italija.

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
2005 – 2006  VMSF finansuojamas projektas “Loginiai mokymo metodai šnekos ruošyboje”, projekto vadovas.
2004 – 2006 Europos bendradarbiavimo mokslo ir techninių tyrimų programa COST-277 “Netiesinė šnekos ruošyba” (Nonlinear Speech Processing). Projektas – “Loginiai mokymo metodai šnekos ruošyboje”, projekto vadovas.
2003 – 2005 Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000 – 2006 metų programa, . Projektas – “Automatinis lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija”, projekto vadovas.

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
Padaryti pranešimai tarptautiniuose mokslo renginiuose
1. Raskinis A., Kuliesiene D. The formal description and experimental investigation of context-based features for the classification of segmentation instants of speech signal // The 3rd Baltic conference on Human Language Technologies, Vytautas Magnus University, Kaunas, October 4-5, 2007.
2. Raskinis A., Kuliesiene D. The Set of Logic Context – Based Features for the Classification of Segmentation Instances of Speech Signal // Nonlinear Speech Processing Workshop (WNSP05) Heraklion Crete, Greece 20-23 September, 2005.
3.Raskinis A., Raskinis G. Application of Symbolic Machine Learning to Audio Signal Segmentation // International Summer School, Vietri sul Mare, Italy, 2004.09.13-16.

Padaryti pranešimai kituose mokslo renginiuose
1. Raškinis A., Dereškevičiūtė S. Spektrinių požymių, atspindinčių gomurinių sprogstamųjų priebalsių sąveiką su po ir prieš juos einančiais balsiais, tyrimas // Informacinės technologijos‘2007, Kaunas, KTU, sausio 31 – vasario 1 d., 2007 m.
2. Raškinis A., Kuliešienė D. Automatinis segmentavimo taškų atpažinimas taikant „Ripper“ algoritmą // Informacinės technologijos‘2006, Kaunas, KTU, sausio 25, 26 d., 2006 m.
3. Raškinis A., Dereškevičiūtė S. Dusliųjų sprogstamųjų priebalsių požymių tyrimai // Informacinės technologijos‘2006, Kaunas, KTU, sausio 25, 26 d., 2006 m.
4. Raškinis A., Dailidaitė J. Šnekos signalo segmentavimo taškų klasių automatinis nustatymas // Informacinės technologijos‘2006, Kaunas, KTU, sausio 25, 26 d., 2006 m.
5. Raškinis A., Talandytė Š. Formantėmis moduliuotų požymių, skirtų šnekos signalo segmentavimui, tyrimas // Informacinės technologijos‘2005, Kaunas, KTU, sausio 26, 27 d., 2005 m.
6. Raškinis A. Kuliešienė D. Antros eilės požymių sistema šnekos signalo segmentavimo taškų atpažinimui // Informacinės technologijos‘2005, Kaunas, KTU, sausio 26, 27 d., 2005 m.
7. Raškinis A., Raškinis G., Kapočiūtė J. VDU diktoriaus skaitomo rišlaus teksto garsynas // Informacinės technologijos‘2005, Kaunas, KTU, sausio 26, 27 d., 2005 m.
8. Raškinis A., Dailidaitė J., Talandytė Š. Bendrinės lietuvių kalbos garsynų segmentavimo taškų automatizuoto parinkimo ir tyrimo sistema // Informacinės technologijos‘2004, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2004 m.
9. Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių šnekos trumpų rišlių frazių garsyno projektavimo ir gamybos ypatumai // Informacinės technologijos‘2004, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2004 m.
10. Raškinis A, Talandytė S. Nuo konteksto nepriklausomų lietuvių šnekos garsų intonacijos (pagrindinio tono) modeliai ir jų tyrimas // Informacinės technologijos‘2004, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2004 m.
11. Raškinis A., Žiūraitė D. Bendrinės lietuvių šnekos garsynų perėjimo momento garsų porose atpažinimo tyrimas // Informacinės technologijos‘2004, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2004 m.
12. Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių šnekos universalus anotuotas garsynas tyrimas // Informacinės technologijos‘2003, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2003 m.

 

PUBLIKACIJOS