Menu

.Publikacijos_AR

Doc. Dr. Arimantas Raškinis

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto
pagrindinių leidinių sąrašą

1. Raškinis A., Raškinis G., Application of Symbolic Machine Learning to Audio Signal Segmentation. In Advances in Nonlinear Speech Modeling and Applications (eds. G. Chollet, A. Esposito, M. Faundez-Zanuy, M. Marinaro) // Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3445, Springer Verlag, 2005, p. 435-441. ISSN: 0302-9743.

MOKSLO STRAIPSNIAI
periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

2. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Raškinis, Arimantas. Hierarchical сlassificator : a сognitive approach to decision tree building // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. T. 37, nr. 1 (2008), p. 43-51. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt>. [ISI Web of Science; INSPEC; VINITI; 0,000].
3. Raškinis, Arimantas; Dereškevičiūtė, Sigita. An Analysis of Spectral Attributes, Characterizing the Interaction of Lithuanian Voiceless Velar Stop Consonants with Their Pre- and Postvocalic Context // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. T. 36, nr. 1 (2007), p. 68-75. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt>. [INSPEC; VINITI; 0,000].
4. Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A., Lietuvių bendrinės šnekamosios kalbos garsų fondo kūrimo principai // Lituanistica – Vilnius: Lietuvos Mokslų akademija, No. 60(4), 2004, p. 53-62. (MLA)
5. Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A., SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) for Encoding Transcriptions of Lithuanian Speech Corpora // Information Technology and Control – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, No. 29(4), 2003, p. 50-56. (INSPEC)

MOKSLO STRAIPSNIAI
kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

6. Raškinis, Arimantas; Kuliešienė, Dainora. The formal description and experimental investigation on context-based features for the classification of segmentation instants of speech signal // Human language technologies: the third Baltic conference, proceedings, October 4-5, 2007, Kaunas, Lithuania/ Editors: František Čermak, Rūta Marcinkevičienė, Erika Rimkutė, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. ISBN 9789955704539. p. 249-256.
7. Raškinis, Arimantas; Dereškevičiūtė, Sigita. Spektrinių požymių, atspindinčių gomurinių sprogstamųjų priebalsių sąveiką su po ir prieš juos einančiais balsiais, tyrimas // Informacinės technologijos 2007 : konferencijos pranešimų medžiaga, KTU, 2007 m. sausio 31 – vasario 1 d. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6337. 2007, p. 57-61. Prieiga per internetą: <http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/konf07/konf_01/IT-2007/it%202007-II.pdf>.
8. Raškinis, Arimantas; Dereškevičiūtė, Sigita. Dusliųjų sprogstamųjų priebalsių požymių tyrimai // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga (2006 m. sausio 25 – 26 d.), T. 1 / KTU. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2006. ISBN 9955099933. p. 99-103
9. Raškinis, Arimantas; Raškinis, Gailius; Kapočiūtė, Jurgita. Diktoriaus skaitomo rišlaus teksto garsynas (VDU-RTG) // Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga, T. 1. [Elektroninis išteklius], Kauno technologijos universitetas, 2005 sausio 26-27 d. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884. p. 299-302.
10. Raškinis, Arimantas; Raškinis, Gailius; Kuliešienė, Dainora. Antros eilės požymių sistema šnekos signalo segmentavimo taškų atpažinimui // Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga, T. 1. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884. p. 294-298
11. S. Talandytė, A.Raškinis, G.Raškinis. 2004. Construction and research of out of context phonetic units intonation (pitch) models for Lithuanian speech. Proceedings of the conference “Information Technologies 2004”, P. 217-221, KTU, Kaunas (in Lithuanian).
12. Raškinis, J. Dailidaitė, Š. Talandytė A. 2004. Computer System for Semi-automatic Detection and Investigation of Segmentation Points of Standard Spoken Lithuanian. Proceedings of the conference “Information Technologies 2004”, P. 206-213, KTU, Kaunas (in Lithuanian).
13. L.Žebrauskas, A.Raškinis, M.Tamošiūnaitė 2003. Investigation of MBROLA Software Suitability for Lithuanian Speech Synthesis Proceedings of the conference “Information Technologies 2003”, P. IX 28-34, KTU, Kaunas (in Lithuanian).
14. Raškinis, A., G. Raškinis, A. Kazlauskienė. 2003. Universal Annotated VDU Lithuanian Speech Corpus, Proceedings of the conference “Information Technologies 2003”, P. IX 28-34, KTU, Kaunas (in Lithuanian).
15. A.Raškinis. Boolean Discriminant Functions in Symbolic Learning with Subclasses // Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 2001, vol. 6(2), p. 71-86. ISSN: 1392-5113

Publikacijos iki 2000 metų

1. A. Raškinis. Programos, kuriančios daugialaipsnę klasifikaciją, tyrimas. – Problemy peredačy informaciji, T.IX, NR.2, 1973 (rusų k.)
2. A. Raškinis. Loginių fukcijų perrinkimo algoritmas. – LMA Darbai. Serija B, T.4(98), 1975 (rusų k.)
3. M. Paulauskas, A. Raškinis, K. Stanionis, G. Šerkšnys. Deficitinio resurso optimalaus paskirstymo uždavinys, esant diskretiniam vartojomo charakteriui ( 1. Uždavinio formulavimas ir matematiniai sprendimo metodai). – LMA Darbai. Serija B, T. 5(90), 1975 ( rusų k.)
4. M. Paulauskas A. Raškinis, G. Šerkšnys. Deficitinio resurso optimalaus paskirstymo uždavinys, esant diskretiniam vartojimo charakteriui (2. Artutiniai uždavinio sprendimo algoritmai). – LMA Darbai. Serija B, T. 3(94), 1976 (rusų k.)
5. M. Paulauskas, A. Raškinis, G. Šerkšnys. Deficitinio resurso optimalaus paskirstymo uždavinys, esant diskrtiniam vartojimo charakteriui ( 3. Euristiniai uždavinio sprendimo metodai). – LMA Darbai. Serija B, T. 4(95), 1976 ( rusų k)
6. A. Nemanienė, M. Paulauskas, A. Raškinis. Statybos kombinato metinio planavimo modeliavimo įpatumai. – II-osios respublikinės konferencijos “ Statybos darbų AVS kūrimas ir skaičiavimo technikos taikymas” pranešimų tezės. Kaunas, 1976 (rusų k.)
7. M. Bloznelis, M. Paulauskas, A.Raškinis. Elektroenergetinės sistemos avarinių situacijų aprašymo kalba dispečerinio vaaldymo uždaviniams. – I-jo tarptautinio simpoziumo “Didelių sistemų valdymo taikomosios problemos” darbai. Sofija, 1977 (rusų k.)
8. A. Raškinis, G. Šerkšnys. Diskretinio resursų paskirstymo uždavinio sprendimas. – I-jo tarptautinio simpoziumo “Didelių sistemų valdymo taikomosios problemos” darbai. Sofija, 1977 (rusų k.)
9. M.Bloznelis, M.Paulauskas A.Raškinis. Sukurti aprašymą didelės sistemos, valdomos žmogaus elgesio imitacijos principu.  – Tarptautinio sistemų teorijos kongreso tezės. Vroclavas, 1987 ( rusų k.)
10. M. Bloznelis, A.Raškinis. Dispečerinio valdymo modelinės sistemos struktūra. – Visasąjunginės konferencijos “Didelių sistemų valdymo semantiniai modelia” tezės. Maskva, 1979 ( rusų k.)
11. M. Bloznelis, A. Raškinis. EES ekstremalių būklių valdymo modelinė sistema. Bendroji uždavinio formuluotė. – deponuota Lietuvos mokslinės techninės informacijos MTI, 1980, Nr 583 –80 (rusų k.)
12. M. Paulauskas, M. Bloznelis, A. Raškinis. Modelis imituojantis elektroenergetinės sistemos elgesį. – II –jo Tarptautinio sistemų teorijos kongreso tezės. Vroclavas, 1981 (rusų k.)
13. M. Bloznelis, A. Raškinis. EES ekstremalių būklių valdymo modelinė sistema. (1. Dispečerio patarėjo kūrimo problemos.) – LMA Darbai. Serija B, T. 4(137), 1983 (rusų k.)
14. M. Bloznelis, A. Raškinis. Žinių sistema su kryptingu informacijos pateikimu. – Visasąjunginio pasitarimo “ Žinių pateikimo logikoalgebriniai modeliai “ tezės. Ašchabadas, 1983 (rusų k.)
15. M. Paulauskas, A.Raškinis, K. Stanionis. Loginių funkcijų atrinkimu pagrįsto apmokymo panaudojimas optimizacinių uždainių sprendimui – Visasąjunginio pasitarimo “Žinių pateikimo logiko – algebriniai modeliai” tezės. Ašchabadas, 1983 (rusų k.)
16. A. Ališauskas M. Bloznelis, A.Raškinis. EES dispečerio patarėjo kūrimas, remiantis avarinių situacijų klasifikacija. – Visasąjunginio seminaro “ Dispečerio patarėjai EES režimų valdymui” medžiaga. Irkutskas, 1984 (rusų k.)
17. M. Bloznelis, A. Raškinis. EES ekstremalių būklių valdymo modelinė sistema. (2. Kalbos, pateikiančios informaciją apie sudėtingą sistemą, formalizavimas.) LMA Darbai. Serija B, T. 5(144), 1983 (rusų k.)
18. M. Paulauskas, A. Raškinis, K. Stanionis. Požymių sistema optimizacinių uždabvinių grafe sprndimui atpažinimo metodu. – Tarptautinės konferencijos “Dirbtinio intelekto problemos ir atpažinimas” tezės. Kijevas, 1984 (rusų k.)
19. A. Dragūnevičius, A. Raškinis. Apkrovimo grafikų modeliavimas, sprendžiant režimų valdymo ir vartotojų – reguliatorių išdėstymo energetinėje sistemoje uždavinius. Plenumo “Energetikos vystymo kryptys ir mokslinio-techninio progreso tendencijos, atsižvelgiant į energijos taupymo politik, TSRS Šiaurės Vakarų slygomis” tezės. Vilnius, 1985 ( rusų k.)
20. M. Paulauskas, A.Raškinis, K. Stanionis. Energetinių uždavinių sprendimas atpažinimo metodu. – Plenumo “Energetikos vystymo kryptys ir mokslinio – techninio progreso tendencijos, atsižvelgiant į energijos taupymo politiką, TSRS Šiaurės Vakarų sąlygomis” tezės. Vilnius, 1985 ( rusų k.)
21. M. Bloznelis, A. Raškinis. EES ekstremalių būklių valdymo modelinė sistema. (3. Kalbos, pateikiančios informaciją EES dispečerio patarėjui, praktinis panaudojimas. ) –LMA Darbai. Serija B, T. 5(150), 1985 ( rusų k.)
22. M. Paulauskas, A. Raškinis, K. Stanionis. Atpažinimo metodų taikymas, sprendžiant elektroenergetinėje sistemoje dirbančių agragatų optimalios sudėties parinkimo uždavinį. ( 1. Uždavinio formulavimas, klasifikacijos sudarymas.) – LMA Darbai. Serija B, T.5(150), 1985 (rusų k.)
23. M. Paulauskas, A. Raškinis, K. Stanionis. Atpažinimo metodų taikymas, sprendžiant elektroenergetinėje sistemoje dirbančių agregatų optimalios sudėties parinkimo uždavinį. (2.Atpažinimo sistemos aprašymas.) – LMA Darbai. Serija B, T. 2(153), 1986 ( rusų k.)
24. A. Raškinis, K. Stanionis. Sistema metapožymių, stabilioms loginėms skiriančiosioms funkcijoms, įskaitančioms ekvivalentiškumo savybes atpažinimo uždaviniuose, formuoti. – Deponuota Lietuvos mokslinės techninės informacijos MTI 10.02.87 m Nr 1818 – LI (rusų k.)
25. S. Markevičienė, M. Paulauskas, A.Raškinis. Apmokoma Formali sprendinio formavimo sistema. – Deponuota Lietuvos mokslinės techninės informacijos MTI 10.02.87 m. Nr 1827-LI( rusų k.)
26. M. Paulauskas, R. Paulauskienė, A. Raškinis, K. Stanionis, B. Tamulynas. AES technologinių įrengimų būklių operatyvaus atpažinimo ir klasifikacijos metodų tyrimas. – Mokslinio tiriamojo darbo ataskaita. Kaunas: LMA FTEPI, 1986( rusų k.)
27. M. Bloznelis, A. Raškinis. EES ekstremalių būklių valdymo modelinė sistema. (4.Elektroenergetinės sistemos imitacinio medeliavimo problemos.) – LMA Darbai. Serija B, T.4(161), 1987 (rusų k.)
28. A. Raškinis, K. Stanionis. Metapožymių taikymas moksliose atpažinimo sistemose, naudojančiose eksperto žinias. – I-jo mokslinio seminaro “Dirbtinio intelekto problemos ir taikymai” medžiaga. Varna,1987 (rusų k.)
29. A. Raškinis, K. Stanionis. Moksli atpažinimo sistema, naudojanti eksperto žinias. – I-jo mokslinio seminaro “Dirbtinio intelekto problemos ir taikymai” medžiaga. Varna, 1987 ( rusų k.)
30. A.Raškinis, K. Stanionis. Sudėtingų objektų būklių apibendrinimo algoritmų sukūrimas ir tyrimas. – Mokslinio tiriamojo darbo ataskaita. Kaunas: LMA FTEPI, 1987 (rusų k.)
31. A.Raškinis, K. Stanionis. Metapožymių sistema, skirta formuoti stabilias logines skiriančiasias funkcijas atpažinimo uždaviniuose – LMA Darbai. Serija B, T.3(166) 1988 (rusų k.)
32. M. Bloznelis, A. Raškinis. ESS ekstremalių būklių valdymo modelinė sistema. ( 7. Avarinių įvykių sekų klasifikacija elektroenergetinėje sistemoje.) – LMA Darbai. Serija B, T. 1(170), 1989 (rusų k.)
33. A. Raškinis, K. Stanionis. Ekspertinių žinių panaudojimas techninės diagnostikos sistemose. – Konferencijos “Sudėtingų sistemų valdymas” medžiaga. Vilnius, 1989(rusų k.)
34. A. Raškinis. Mokslios atpažinimo sistemos, įskaitančios eksperto informaciją, sukūrimo įpatumai. – Visasąjunginės dirbtinio intelekto konferencijos pranešimo tezės. Perjeslavlis – Zaleskis, T. 2, 1988 (rusų k.)
35. A. Raškinis. Papildomos ekspertinės informacijos pateikimas mokslioms hierarchinėms atpažinimo sistemoms. – II –jo tarptautinio mokslinio seminaro “Dirbtinio intelekto teorija ir taikymai” pranešimų rinkinys. Sofija, 1989 (rusų k.)
36. A. Raškinis, K. Stanionis, L. Šulcienė. Sukurti metodus, algoritmus ir programiškai realizuoti hierarchinius klasifikatorius, pagrįstus vieningu apmokymo imties ir eksperto informacijos pateikimu. – Mokslinio tiriamojo darbo ataskaita. Kaunas: LMA FTEPI, 1990 (rusų k.)
37. A. Raškinis. Metapožymių metodikos ypatumai, sprendžiant hierarchinio apmokymo uždavinį. – Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, XV. Vilnius, 1995.
38. A. Raškinis, G. Raškinis. Stabilių loginių skiriančiųjų fukcijų verčių nustatymas ir optimizacija, – Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, XVI. Vilnius 1996.

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

Tarptautinės konferencijos

1. Raskinis A., Kuliesiene D. The formal description and experimental investigation of context-based features for the classification of segmentation instants of speech signal // The 3rd Baltic conference on Human Language Technologies, Vytautas Magnus University, Kaunas, October 4-5, 2007.
2. Raskinis A., Kuliesiene D. The Set of Logic Context – Based Features for the Classification of Segmentation Instances of Speech Signal // Nonlinear Speech Processing Workshop (WNSP05) Heraklion Crete, Greece 20-23 September, 2005.
3. Raskinis A., Raskinis G. Application of Symbolic Machine Learning to Audio Signal Segmentation // International Summer School, Vietri sul Mare, Italy, 2004.09.13-16.

Kitos konferencijos

4. Raškinis A., Dereškevičiūtė S. Spektrinių požymių, atspindinčių gomurinių sprogstamųjų priebalsių sąveiką su po ir prieš juos einančiais balsiais, tyrimas // Informacinės technologijos‘2007, Kaunas, KTU, sausio 31 – vasario 1 d., 2007 m.
5. Raškinis A., Kuliešienė D. Automatinis segmentavimo taškų atpažinimas taikant „Ripper“ algoritmą // Informacinės technologijos‘2006, Kaunas, KTU, sausio 25, 26 d., 2006 m.
6. Raškinis A., Dereškevičiūtė S. Dusliųjų sprogstamųjų priebalsių požymių tyrimai // Informacinės technologijos‘2006, Kaunas, KTU, sausio 25, 26 d., 2006 m.
7. Raškinis A., Dailidaitė J. Šnekos signalo segmentavimo taškų klasių automatinis nustatymas // Informacinės technologijos‘2006, Kaunas, KTU, sausio 25, 26 d., 2006 m.
8. Raškinis A., Talandytė Š. Formantėmis moduliuotų požymių, skirtų šnekos signalo segmentavimui, tyrimas // Informacinės technologijos‘2005, Kaunas, KTU, sausio 26, 27 d., 2005 m.
9. Raškinis A. Kuliešienė D. Antros eilės požymių sistema šnekos signalo segmentavimo taškų atpažinimui // Informacinės technologijos‘2005, Kaunas, KTU, sausio 26, 27 d., 2005 m.
10. Raškinis A., Raškinis G., Kapočiūtė J. VDU diktoriaus skaitomo rišlaus teksto garsynas // Informacinės technologijos‘2005, Kaunas, KTU, sausio 26, 27 d., 2005 m.
11. Raškinis A., Dailidaitė J., Talandytė Š. Bendrinės lietuvių kalbos garsynų segmentavimo taškų automatizuoto parinkimo ir tyrimo sistema // Informacinės technologijos‘2004, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2004 m.
12. Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių šnekos trumpų rišlių frazių garsyno projektavimo ir gamybos ypatumai // Informacinės technologijos‘2004, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2004 m.
13. Raškinis A, Talandytė S. Nuo konteksto nepriklausomų lietuvių šnekos garsų intonacijos (pagrindinio tono) modeliai ir jų tyrimas // Informacinės technologijos‘2004, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2004 m.
14. Raškinis A., Žiūraitė D. Bendrinės lietuvių šnekos garsynų perėjimo momento garsų porose atpažinimo tyrimas // Informacinės technologijos‘2004, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2004 m.
15. Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių šnekos universalus anotuotas garsynas tyrimas // Informacinės technologijos‘2003, Kaunas, KTU, sausio 28, 29 d., 2003 m.
16. L.Žebrauskas, A.Raškinis, M.Tamošiūnaitė 2003. Investigation of MBROLA Software Suitability for Lithuanian Speech Synthesis Proceedings of the conference “Information Technologies 2003”, P. IX 28-34, KTU, Kaunas (in Lithuanian).

 

VADOVĖLIAI AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, REIKŠMINGI MOKSLO DARBAI, MOKSLO ŠALTINIŲ
 PUBLIKACIJOS

1. Raškinis, S. Daukilas. 2005. Logika // Nuotolinio mokymo kursas aukštųjų mokyklų studentams, magistrantams, profesijos pedagogams.- LR Švietimo ministerija, Kaunas, 2005. (Virtualioje WebCT aplinkoje, patalpintas LieDM portale).

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

2. Raškinis, G. Karoblis. Logikos užduočių pratybos (mokomoji knyga), 98 psl. – VDU, Kaunas, 2007 m. (ISBN 778-9955-12-208-1).
3. Raškinis A. Loginis žinių užrašymas ir automatinis išvedimas (specializuotas kvalifikacijos kėlimo kursas): [Kompiuterinis failas]: multimedia CD-ROM Macromedia Director MX2004 formatu // Kaunas, VDU, (BPD 2004-ESF-2.4.0-03-05/0121), 2007. – 118 p.