Menu

.G_Raskinis_CV

Gailius Raškinis

Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: profesorius
El. paštas: gailius.raskinis@vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
(1995 – 2000) Fizinių mokslų, informatikos (09P) daktaro laipsnis; 2000.06.13 VDU apginta disertacija tema „Liaudies dainų užrašymas muzikos simbolių sekomis“; doktorantūros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Jean-Gabriel Ganascia.
(1994 – 1995)  Intelektikos magistro diplomas (DEA Intelligence Artificielle Reconnaissance des Formes et Applications), Pierre et Marie Curie universitetas, Paryžius, Prancūzija.
(1993 – 1994)  Telekomunikacijos tinklų valdymo inžineriaus diplomas (Mastère Gestion des Réseaux de Télécommunications), Télécom Bretagne aukštoji mokykla (ENSTB), Prancūzija.
(1989 – 1993)  Informatikos bakalauro diplomas, VDU Informatikos fakultetas.

DARBO PATIRTIS
(2008 – dabar) IT bendrovės UAB „Recognisoft“ direktorius.
(2004 – dabar) VDU IF Taikomosios informatikos (Sistemų analizės) katedros docentas, VDU HMF Kompiuterinės lingvistikos centro vyresnysis mokslo darbuotojas.
(2005 – 2009) IT bendrovės UAB „Balteck“ mokslinis konsultantas.
(2000 – 2004) VDU IF Taikomosios informatikos katedros lektorius, VDU HMF Kompiuterinės lingvistikos centro mokslo darbuotojas.
(1996 – 2000) VDU IF Taikomosios informatikos katedros asistentas.

TYRIMŲ SRITIS
Mašininio mokymo metodų kūrimas bei taikymas kalbos technologijų ir muzikos atpažinimo uždaviniams spręsti.

DĖSTOMI DALYKAI
1. “Mašininis mokymas” VDU magistrantūros programoje „Taikomoji informatika“.
2. “Kompiuterinis šnekos apdorojimas” VDU magistrantūros programoje „Skaitmeninė lingvistika“.
3. „Taikomoji fonetika ir intonologija“ (kurso dalis) VDU magistrantūros programoje „Taikomoji lietuvių kalbotyra“
4. “Intelektika” VDU bakalauro programoje „Verslo ir taikomoji informatika“.
5. “Intelektikos sistemos” VDU bakalauro programoje „Informatika“ (skaitytas 1996-2007)
6. “Kompiuterinis kalbos apdorojimas” (kurso dalis) VDU magistrantūros programoje „Kompiuterinė lingvistika“ (skaitytas 2004-2005).

PRAKTIKA UŽSIENYJE
2004  Tarptautinė vasaros mokykla „Nonlinear Speech Processing-Algorithms and Analysis“ International Institute for Advanced Scientific Studies (IIASS), Vietri sul Mare, Italija.
2001 Tarptautinė žiemos mokykla „Estonian Winter School in Computer Science“, Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology, Palmse, Estija.
1998 – 1999 Pusės metų stažuotė Laboratoire Informatique Paris 6 (LIP6), Paryžius, Prancūzija. Stažuotės tema – muzikos signalo segmentacijos metodų tyrimas.

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
2005 – 2008  Europos šeštojo rėmelio mokslinė programa (FP6), Informacinės visuomenės technologijų (IST) prioritetas, specifinis orientuotas tyrimo projektas (STREP) „Virtuali Europos muzikos mokykla“ („Virtual European Music School“- VEMUS) kontrakto nr. 027952, partnerinės projekto dalies koordinatorius.
2007 – 2008  Valstybinio mokslo ir studijų fondo (VMSF) finansuojamas projektas „Internetiniai ištekliai: anotuotas lietuvių kalbos tekstynas ir anotavimo priemonės“ (ALKA2), projekto vykdytojas.
2005 – 2006  VMSF finansuojamas projektas „Lietuvių kalbos išlikimas globalizacijos sąlygomis“(ALKA), projekto vykdytojas.
2005 VMSF finansuojamas projektas “Lietuvių bendrinės kalbos teksto automatinis kirčiavimas internete”, sutartis nr. T-41/05, projekto vadovas.
2004  Europos bendradarbiavimo mokslo ir techninių tyrimų programa COST-277 “Netiesinė šnekos ruošyba” (Nonlinear Speech Processing). Projektas – “Loginiai mokymo metodai šnekos ruošyboje”.
2003 – 2005 Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000 – 2006 metų programa, . Projektas – “Automatinis lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija”, projekto vykdytojas.
2002  VMSF finansuojamas projektas “Liaudies dainų ritmo atpažinimo metodai ir jų tyrimas”, sutartis nr. 536, projekto vadovas.
2001  Europos bendrijos INCO programa TELRI-II (Trans European Language Resources Infrastructure – II). Projektas – „Elektroninis čekų-lietuvių, lietuvių-čekų kalbų žodynas“, projekto vykdytojas.

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
1. Eksperimentinė sakytinės kalbos įrašų bazė // Konferencija „Lietuvių kalba ir naujosios technologijos: galimybės ir problemos“, 2009.04.03, VDU, Kaunas
2. Intelektika – galimybė sukurti dirbtinį intelektą? // Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų sąjungos vasaros mokykla „LJMS vasara – 2008“, 2008.08.04, Molėtai;
3. VEMUS: a European research project that promotes music learning by the use of ICT // 28th ISME World Conference, 2008.07.24, Bolonija, Italija.
4. Lietuvių kalbos fonologinio skiemens struktūrinių modelių dažnumas // Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos“, 2008.03.14, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilnius;
5. Sakytinės kalbos garsų fondo kūrimo principai, Mokslinė konferencija “Kalbos teorija ir praktika”, 2007.11.09, KTU, Kaunas.
6. Language, Speech and Music processing at Vytautas Magnus University // seminaras, dalyvaujant Baltijos šalis vizituojančiai NorDokNet delegacijai, 2004.10.26, VDU, Kaunas
7. Application of Symbolic Machine Learning to Audio Signal Segmentation // International Summer School on Nonlinear Speech Processing-Algorithms and Analysis, 2004 rugsėjis, Vietri sul Mare, Salerno, Italija.
8. Automatic Transcription of Monodic Folk Music // seminaras 2001.06.18, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), University of Twente, Olandija.
9. Learning to Recognize Music // Estonian Winter School in Computer Science (EWSCS), 2001.03.05, Palmse, Estija.

NARYSTĖ LIETUVOS IR TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE
2007 – 2009 Nordic Graduate School of Language technologies (NGSLT) tarybos narys
Įvairiais laikotarpiais narystė šiose tarptautinėse ir Lietuvos organizacijose:
• International Speech Communication Association (ISCA);
• International Society for Music Education (ISME);
• Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS);
• Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS);
• Lietuvių katalikų mokslo akademija (LKMA).

PUBLIKACIJOS