Menu

.Publikacijos_GR

Prof. Dr. Gailius Raškinis

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto
pagrindinių leidinių sąrašą

1. Kapočiūtė-Dzikienė J., Raškinis, G., Learning Explicit Action Definitions in Deterministic Observable Grid-world Environment // submitted to Informatica, 2009.
2. Norkevičius G., Raškinis G., Modeling Phone Duration of Lithuanian by Classification and Regression Trees, using Very Large Speech Corpus // Informatica – Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, No. 19(2), 2008, p 271-284. ISSN 0868-4952.
3. Vaičiūnas A., Raškinis G., Cache-based statistical language models of English and highly inflected Lithuanian // Informatica – Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, No. 17(1), 2006, p 111-124. ISSN 0868-4952.
4. Raškinis A., Raškinis G., Application of Symbolic Machine Learning to Audio Signal Segmentation. In Advances in Nonlinear Speech Modeling and Applications (eds. G. Chollet, A. Esposito, M. Faundez-Zanuy, M. Marinaro) // Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3445, Springer Verlag, 2005, p. 435-441. ISSN: 0302-9743.
5. Vaičiūnas A., Raškinis G., Kaminskas V., Statistical Language Models of Lithuanian based on word clustering and morphological decomposition // Informatica – Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, No. 15(4), 2004, p 565-580. ISSN 0868-4952.
6. Pajarskaitė, G, V. Griciūtė, G. Raškinis, Kuper J., Designing HMM-based Part-of-Speech Tagger for Lithuanian Language // Informatica – Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, No. 15(2), 2004, p. 231-242. ISSN 0868-4952.
7. Raškinis G., Raškinienė D., Development of Medium-Vocabulary Isolated-Word Lithuanian HMM Speech Recognition System // Informatica – Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, No. 14(1), 2003, p. 75-84.
8. Raškinis, G. Preprocessing of folk song acoustic records for transcription into music scores // Informatica – Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, No 9(3), 1998 pp. 343-364.

MOKSLO STRAIPSNIAI
periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

9. Kapočiūtė J., Raškinis G., Constructive induction of Goal Concepts from Agent Percepts and Reinforcement Feedback // submitted to Information Technology and Control, 2010.
10. Kazlauskienė, A., Raškinis, G., Bendrinės lietuvių kalbos garsų dažnumas. // Respectus Philologicus – Vilnius: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Šv. Kryžiaus akademija (Lenkija). ISSN 1392-8295. 16(21) 2009, p. 169-182. (EBSCO, MLA, C.E.E.O.L.)
11. Raškinis, G., Kazlauskienė, A., Automatinis skiemenavimas: problemos ir jų sprendimas. // Kalbų studijos – Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 15, p. 71-76. (MLA, C.E.E.O.L)
12. Kapočiūtė-Dzikienė J.; Raškinis, G., Incremental hierarchical classifier // Information Technologies 2008: 14th International Conference on Information and Software Technologies, Kaunas, Apr. 24-25, 2008. ISSN 2029-0020. p. 53-61. Prieiga per internetą: http://isd.ktu.lt/it2008/ (ISI Web of Science; ISI Proceedings).
13. Kazlauskienė A., Raškinis G., Lietuvių kalbos fonologinio skiemens struktūrinių modelių dažnumas. – Žmogus ir žodis. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, t. 10, nr. 1, p. 24–31. ISSN 1392-8600. (MLA, C.E.E.O.L)
14. Kazlauskienė A., Raškinis G., Intervokaliniai priebalsiai: trinarės, keturnarės ir penkianarės grupės. – Kalbų studijos. Kaunas: Technologija, 2008, Nr. 13, p. 51–59. ISSN 1648-2824. (MLA, C.E.E.O.L)
15. Kazlauskienė A., Raškinis G. Lietuvių kalbos sprogstamųjų priebalsių kokybė // Kalbų studijos. – nr. 8 (2006), p 64-69, ISSN 1648-2824. (MLA, C.E.E.O.L.)
16. Kazlauskienė A., Tuinaitė A., Raškinis G. Mokomosios fonetikos programos kūrimo galimybės // Žmogus ir žodis. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, T. 8, nr. 1, p. 89–92, ISSN 1392-8600. (MLA, C.E.E.O.L.)
17. Kapočiūtė J., Raškinis G., Rule-based annotation of Lithuanian text corpora // Information Technology and Control – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, No. 34(3), 2005, p. 290-296. (INSPEC, Science Citation Index Expanded, VINITI)
18. Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A., Lietuvių bendrinės šnekamosios kalbos garsų fondo kūrimo principai // Lituanistica – Vilnius: Lietuvos Mokslų akademija, No. 60(4), 2004, p. 53-62. (MLA)
19. Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A., SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) for Encoding Transcriptions of Lithuanian Speech Corpora // Information Technology and Control – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, No. 29(4), 2003, p. 50-56. (INSPEC)

MOKSLO STRAIPSNIAI
kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

20. Norkevičius G., Raškinis G., Inter-speaker Speech Rate Normalization for Phone Duration Modeling of Lithuanian // In Proceedings of the 3rd Baltic Conference on Human Language Technologies– Kaunas:Vytauto Didžiojo universitetas, 2008, p. 219-225. ISBN 978-9955-704-53-9.
21. Vaičiūnas A., Raškinis G., Review of statistical modeling of highly inflected Lithuanian using very large vocabulary // In Proceedings of the 9th European Conference on Speech Communication and Technology, INTERSPEECH – Lisboa, Portugal, 2005, p. 1321-1324.
22. Norkevičius G., Raškinis G., Kazlauskienė A., Knowledge-based grapheme-to-phoneme conversion of Lithuanian words // In Proceedings of the 10th International Conference on Speech and Computer , SPECOM – Patras, Greece, 2005, p. 235-238.
23. Kapočiūtė J., Raškinis G., Automatic annotation of sentence boundaries and contractions in Lithuanian texts // In Proceedings of the 2nd Baltic Conference on Human Language Technologies – Tallin: Tallin University of Technology, Estonia, 2005, p. 279-284.
24. Kazlauskienė A., Norkevičius G., Raškinis G., Automatizuotas lietuvių kalbos veiksmažodžių kirčiavimas: problemos ir jų sprendimas // Tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos“ pranešimų medžiaga – Vilnius: Vilniaus Pedagoginis Universitetas, 2004, p. 166-173.
25. Šilingas D., Raškinis G., Telksnys L., Review of Lithuanian Speech and Language Processing // In Proceedings of the 1st Baltic Conference on Human Language Technologies, the Baltic Perspective – Riga: Riga University, Latvija, 2004, p. 144-149.
26. Rolland, P.-Y., G. Raškinis ir J.-G. Ganascia, Musical Content-Based Retrieval: an Overview of the Melodiscov Approach and System, Proceedings of the Association for Computing Machinery (ACM) Multimedia’99 Conference – Orlando, 1999, pp. 81-84.
27. Moulinier, I., G. Raškinis ir J.-G. Ganascia, Text Categorization: A Symbolic Approach, Symposium on Document analysis and Information Retrieval (SDAIR’96) – Las Vegas, 1996, pp 87-99.
28. Raškinis, A., Raškinis G., Stabilių loginių skiriančiųjų funkcijų vertės nustatymas ir optimizacija // LKMA XVI konferencija – Vilnius, 1994, pp. 680-684.

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

29. Askenfelt, A.; Chryssafidou, E.; Raškinis, G.; Perifanos, K.; Fober, D. VEMUS: a European research project that promotes music learning by the use of ICT // In Proceedings of 28th ISME World Conference, 21-25 July 2008, Bologna, Italy.
30. Daukantaitė D., Raškinis G., Sprendimo medžių panaudojimas skiemenavimo problemai spręsti // “Informacinės technologijos 2006” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2006, p. 53-57.
31. Norkevičius G., Kazlauskienė A., Raškinis G., Garsų trukmės modeliavimas, naudojant klasifikavimo ir regresijos medžius // “Informacinės technologijos 2006” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2006, p. 82-85.
32. Kapočiūtė J., Raškinis G., Taisyklėmis grindžiamo ir statistinio metodų palyginimas, sprendžiant sakinio ribos nustatymo uždavinį // “Informacinės technologijos verslui – 2005” tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2005, p. 154 – 159.
33. Kapočiūtė J., Raškinis G., Automatizuotas sakinio ribų ir sutrumpinimų žymėjimas lietuviškame tekste // “Informacinės technologijos 2005” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2005, p. 289-293.
34. Raškinis A., Raškinis G., Kapočiūtė J., Diktoriaus skaitomo rišlaus teksto garsynas (VDU-RTG) // “Informacinės technologijos 2005” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2005, p. 299-302. ISBN 9955-09-788-4. Prieiga per internetą: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/konf05/konf_02/IT2005/Sekc05.pdf
35. Raškinis A., Raškinis G., Kuliešienė D., Antros eilės požymių sistema šnekos signalo segmentavimo taškų atpažinimui // “Informacinės technologijos 2005” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2005, p. 294-298.
36. Vaičiūnas A., Raškinis G., Statistinis lietuvių kalbos modeliavimas, grupuojant tekstus į žanrus // “Informacinės technologijos 2005” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2005, p. 309-314.
37. Kazlauskienė A., Norkevičius G., Raškinis G., Bendrinės lietuvių kalbos daiktavardžių ir būdvardžių kirčiavimo struktūrinis modelis, algoritmas ir realizacija, Kalbų studijos No. 6, – Kaunas: Technologija, 2004, p. 72-76.
38. Kazlauskienė A., Raškinis G., Veiksmažodžių automatinio kirčiavimo galimybės, Konferencijos „Kalbos teorija ir praktika“ pranešimų medžiaga– Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2004, p. 80-82.
39. Talandytė S., Raškinis A., Raškinis G., Nuo konteksto nepriklausomų lietuvių šnekos fonetinių vienetų intonacijos (pagrindinio tono) modeliai ir jų tyrimas // “Informacinės technologijos 2004” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2004, p. 217-221.
40. Raškinis G., Raškinienė D., Trumpų rišlių lietuvių šnekos frazių atpažinimas, naudojant paslėptų Markovo modelių metodiką // “Informacinės technologijos 2004” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2004, p. 222-227.
41. Kapočiūtė J., Raškinis G., Automatizuotas tekstyno tikrinių daiktavardžių žymėjimas // “Informacinės technologijos 2004” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2004, p. 521-526.
42. Šilingas D., Raškinis G., Telksnys L., Speech and Language Processing for Lithuanian: a Review // In Speech Processing Workshop, German Association for Pattern Recognition (DAGM), – Magdeburg: Otto-von-Guericke University, Vokietija, 2003, p. 57-64.
43. Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A., VDU bendrinės lietuvių šnekos universalus anotuotas garsynas // “Informacinės technologijos 2003” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2003, p. IX 28-34.
44. Vaičiūnas A., Raškinis G., Statistinių lietuvių kalbos modelių kūrimas ir pirminis tyrimas // “Informacinės technologijos 2003” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2003, p. IX 35-40.
45. Raškinis G., Raškinienė D., Lietuvių šnekos atpažinimo sistemos, pagrįstos paslėptais Markovo modeliais, parametrų tyrimas ir optimizacija // “Informacinės technologijos 2003” konferencijos pranešimų medžiaga – Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2003, p. IX 41-48.
46. Ruseckaitė, R., G. Raškinis ir R. Lukauskienė, Kompiterizuota regos sistemos tyrimo, diagnozavimo bei reabilitavimo įranga // Tarptautinės konferencijos ‘Biomedicininė inžinerija’ pranešimų medžiaga– Kaunas, 1997, pp. 178-181.

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. G. Raškinis. Intelektika: uždaviniai ir jų sprendimo būdai // Mokomoji knyga, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2007, ISBN 978-9955-12-210-4.

TAIKOMIEJI DARBAI

1. Lietuvių kalbos teksto automatinio kirčiavimo programa (bendraautorius), http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9
2. Vienbalsių muzikos įrašų automatinio užrašymo natomis programa (autorius) http://www.recognisoft.com