Menu

.V_Daudaravicius_CV

 

Vidas Daudaravičius

Mokslo laipsnis: doktorantas
Pedagoginis vardas: lektorius

El. paštas: v.daudaravicius@if.vdu.lt

 

 

 

IŠSILAVINIMAS
(2008 – dabar) Doktorantas. Fiziniai mokslai. Informatika. Informatikos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Tema – Tekstinės informacijos mokymosi algoritmai ir jų tyrimai
(2000 – 2002) Taikomosios informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis, Taikomosios informatikos magistro studijų programa. Informatikos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas.
Tema: Lietuvių kalbos sintaksinis analizatorius
(1995 – 2000) Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Taikomosios informatikos bakalauro
studijų programa. Informatikos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas.
(1992 – 1995) Religijos studijų programa. Šv. Antano religijos studijų institutas prie Katalikų teologijos fakulteto, Vytauto Didžiojo universitetas.

 

DARBO PATIRTIS
(2000 – 2008) Vytauto Didžiojo universitetas, Kompiuterinės lingvistikos centras, inžinierius-programuotojas
(2004 – 2008) Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas, asistentas-valandininkas.
(2006 – 2007) Valstybinė lietuvių kalbos komisija, ekspertas.
(2005 – 2007) Vytauto Didžiojo universitetas, mašininio vertimo ekspertas
2000 VDU Švietimo Studijų institutas, administratorius
1997 Darbas JAV pagal studentų mainų programą “Work&Travel USA”: „Meriam Park
Painting“, St.Paul, JAV, darbų vykdytojas
1997 “Metro Produce Dist.“, Minneapolis, JAV, vairuotojas
(1995 – 1996) Šv. Antano religijos studijų institutas prie Katalikų teologijos fakulteto, Vytauto Didžiojo universitetas, kompiuterių klasės laborantas.
(1990 – 1993) Individuali įmonė ”Nuotrauka”, savininkas

 

TYRIMŲ SRITIS
Natūralios kalbos apdorojimas, kompiuterinė sintaksė ir gramatika, informacijos ištraukimas ir paieška, tekstų klasifikavimas

 

DĖSTOMI DALYKAI
Kalbos apdorojimo technologijos, Vytauto Didžiojo universitetas.
Kompiuterinė lingvistika, Vytauto Didžiojo universitetas.

 

PRAKTIKA UŽSIENYJE
2007 09 10-21 NATO ASI tarpatutinis seminaras Mining Massive Data Sets for Security
2002 02-05 Socrates/Erasmus studentų mainų programa Faculty of Comuter Science, University of Twente, The Netherlands (Olandija)
2002 12 Socrates/Erasmus dėstytojų mainų programa Faculty of Comuter Science, University of Twente, The Netherlands (Olandija)
2004 06 Socrates/Erasmus dėstytojų mainų programa Faculty of Comuter Science, University of Twente, The Netherlands (Olandija)

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
(2009 – dabar) HEalth teXt Analysis network in the Nordic and Baltic countries (HEXAnord) NordForsk (Šiaurės šalių mokslo taryba) fondas. Researcher networks 2009
(2007 – 2008) Internetiniai ištekliai: Anotuotas lietuvių kalbos tekstynas ir anotavimo priemonės (ALKA 2) Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
(2006 – 2008) Resilience for Survivability in IST (ReSIST) Patikimumo ir saugumo iššūkiai informacinės visuomenės technologijose (IST-4-026764-NOE) 6BP programos Informacinės visuomenės technologijų (IST) bendradarbiavimo tinklas (Network of excellence)
(2005 – 2008) Inernetinė informacijos vertimo priemonė. (http://vertimas.vdu.lt) Remiamas ES Struktūrinių Fondų pagal 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“, BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0005
(2003 – 2006) Paralelus lietuvių kalbos tekstynas. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, “Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje 2000-2006.” programa.
2004 WITFA (WEBPAGE INFORMATION TRANSLATION FACILITY) PHARE 2002/000-620.05.01-03.07. Galimybių studijos rengimo grupės narys.
(2005 – 2006) Lietuvių kalbos išlikimas globalizacijos sąlygomis: anotuotas lietuvių kalbos tekstynas (ALKA), Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos prioritetinių mokslo krypčių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa, Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis prioritetinė kryptis.
2001 „Elektroninis čekų-lietuvių, lietuvių-čekų kalbų žodynas“. Europos bendrijos INCO programa TELRI-II (Trans European Language Resources Infrastructure – II).

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
1. Daudaravičius V. 2010. The Influence of Collocation Segmentation and Top 10 Items to Keyword Assignment Performance. In proceedings of Computational Linguistics and Intelligent text processing CICling-2010, Iasi, Rumunija. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag. 648–660.
2. Daudaravicius, V. 2010. Automatic identification of lexical units. In proceedings of Computational Linguistics and Intelligent text processing CICling-2009, Meksikas, Meksika. An international Journal of Computing and Informatics. Special Issue Computational Linguistics.
3. Utka A., Kovalevskaitė J., Rimkutė E., Daudaravičius V. 2008. Bilingual Parallel Corpora for English, Czech and Lithuanian – The Third Baltic Conference on Human Language Technologies 2007 proceedings. Kaunas, 2008, 319–326
4. Gindiyeh M., Čulo O., Grigonytė G., Haller J., Avižienis A., Marcinkevičienė R., Daudaravičius V. A document classification tool for the resilience knowledge base of the resist noe project – The Third Baltic Conference on Human Language Technologies
5. E. Rimkutė, V. Daudaravičius, A. Utka (2007) Morphological Annotation of the Lithuanian Corpus. – In Proceedings of hte Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Precessing 2007, Special Theme: Information Extraction and Enabling Technologies, P. 94-99. Association of Computational Linguistics.
6. Zinkevičius V., Daudaravičius V., Rimkutė E. The Morphologically annotated Lithuanian Corpus – The Second Baltic Conference on Human Language Technologies proceedings. Tallinn, 2005, 365–370
7. Marcinkevičienė R., Bielinskienė A., Daudaravičius V., Rimkutė E. Corpora for Lithuanian Language Technologies – Tarptautinės konferencijos The First Baltic Conference Human Language Technologies. The Baltic Perspective pranešimų medžiaga, 2004, P. 21–24.
8. V. Daudaravičius Interneto teksto paruošimas automatinei analizei, 6-oji magistrantų ir doktorantų konferencija, konferencijos pranešimų medžiaga, Vytauto Didžiojo Universitetas, 2001 04 26
9. V. Daudaravičius Elektroniniai tekstynai lietuvių kalbai tirti ir kompiuterizuoti, Informacinės Technologijos 2002, konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno Technologijos Universitetas, 2002 01 29-30
10. V. Daudaravičius (2007). The exploration on statistical learning and parsing dependencies with abstract syntactic rules. NATO ASI tarpatutinis seminaras Mining Massive Data Sets for Security (Italija)
11. V. Daudaravičius, A. Utka (2005) Language-independent collocation extraction. Exploiting parallel corpora in up to 20 languages (26-27 September 2005), JRC, Arona (NO), Italy
12. R. Marcinkevičienė, V. Daudaravičius (2002) Detection of the Boundaries of Collocations. 7th TELRI seminar Information in Corpora. September 26-28, 2002, Dubrovnik, Croatia

 

PUBLIKACIJOS