Menu

.Publikacijos_VD

Vidas Daudaravičius

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

Papers in English

Daudaravičius V. 2010. The Influence of Collocation Segmentation and Top 10 Items to Keyword Assignment Performance. In proceedings of Computational Linguistics and Intelligent text processing CICling-2010, Iasi, Romania. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag. 648–660.
Daudaravicius, V. 2010. Automatic identification of lexical units. In proceedings of Computational Linguistics and Intelligent text processing CICling-2009, Meksikas, Meksika. An international Journal of Computing and Informatics. Special Issue Computational Linguistics.
Utka A., Kovalevskaitė J., Rimkutė E., Daudaravičius V. 2007. Bilingual Parallel Corpora for English, Czech and Lithuanian. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies 2007 proceedings. Kaunas, 2008, 319–326
Gindiyeh M., Čulo O., Grigonytė G., Haller J., Avižienis A., Marcinkevičienė R., Daudaravičius V. 2007. A document classification tool for the resilience knowledge base of the resist noe project. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies
E. Rimkutė, V. Daudaravičius, A. Utka. 2007. Morphological Annotation of the Lithuanian Corpus. In Proceedings of hte Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Precessing 2007, Special Theme: Information Extraction and Enabling Technologies, P. 94-99. Association of Computational Linguistics. Zinkevičius V., Daudaravičius V., Rimkutė E. 2005. The Morphologically annotated Lithuanian Corpus. The Second Baltic Conference on Human Language Technologies proceedings. Tallinn, 2005, 365–370. (pdf)
V. Daudaravičius, R. Marcinkevičienė. 2004. Gravity Counts for the Boundaries of Collocations. In International Journal of Corpus Linguistics, 2004, Nr 9-2. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company
Marcinkevičienė R., Bielinskienė A., Daudaravičius V., Rimkutė E. 2004. Corpora for Lithuanian Language Technologies. The First Baltic Conference Human Language Technologies. The Baltic Perspective pranešimų medžiaga, 2004, P. 21–24. (pdf)

Papers in Lituanian

Rimkutė E., Daudaravičius V. 2007. Morfologinis „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ anotavimas. Kalbų studijos, 2007, Nr. 11, P. 30–35. (in Lithuanian)
Rimkutė E., Daudaravičius V. 2007. Morfologinis „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ anotavimas. Kalbų studijos, 2007, Nr. 9, P. 30–35. (in Lithuanian)(pdf)
Daudaravičius V. 2006. Pradžia į begalybę (Mašininis vertimas ir lietuvių kalba). Darbai ir Dienos, 2006, Nr. 45, P. 7–18. (in Lithuanian) (pdf)
Rimkutė E., Kovalevskaitė J. Daudaravičius V. 2006. Daugiakalbių tekstynų naudojimas ir taikymas. Darbai ir Dienos, 2006, Nr. 45, P. 41–62. (in Lithuanian) (pdf)
V. Daudaravičius. 2002. Elektroniniai tekstynai lietuvių kalbai tirti ir kompiuterizuoti. Informacinės Technologijos 2002, konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno Technologijos Universitetas, 2002 01 29-30 (in Lithuanian)
V. Daudaravičius. 2001. Interneto teksto paruošimas automatinei analizei. 6-oji magistrantų ir doktorantų konferencija, konferencijos pranešimų medžiaga, Vytauto Didžiojo Universitetas, 2001 04 26. (in Lithuanian)