Menu

.V_Kaminskas_CV

Vytautas Kaminskas

Gimimo data: 1946-01-08
Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
Pedagoginis vardas:  profesorius
El. paštas: vytautas.kaminskas@vdu.lt

 

 

MOKSLO LAIPSNIAI IR VARDAI
2015 Suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto Rektoriaus emerito vardas
2012 Suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto Garbės profesoriaus vardas
2011 Išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu (informatika)
1998 Išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu (informatika)
1993 Nostrifikuotas habilituoto daktaro mokslo laipsnis ir profesoriaus pedagoginis vardas matematikos mokslų srityje
1991, 1996 Išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu (informatika)
1984 Suteiktas profesoriaus pedagoginis mokslo vardas – specialybė „Techninė kibernetika ir informacijos teorija“
1983 Apginta technikos mokslų daktaro disertacija – “Dinaminių sistemų struktūros ir parametrų optimalaus identifikavimo panaudojant diskretinius stebėjimus teorija ir metodai” – specialybė “Techninė kibernetika ir informacijos teorija”
1972 Apginta technikos mokslų kandidato disertacija – “Dinaminių objektų kai kurių identifikavimo problemų tyrimas” – specialybė “Techninė kibernetika ir informacijos teorija”
1968 Baigtas Kauno politechnikos institutas (dabartinis Kauno technologijos universitetas) – suteikta automatikos ir telemechanikos specialybės inžinieriaus elektriko kvalifikacija

 

DARBO PATIRTIS
Nuo 2007 Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto Sistemų analizės katedros vedėjas
(1996 – 2006) Vytauto Didžiojo universiteto rektorius
(1990 – 1996) Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius mokslui bei Informatikos fakulteto dekanas
(1989 – 1990) Vytauto Didžiojo universiteto mokslo centro “Informatika” direktorius
(1984 – 1989) Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto (dabartinio Lietuvos energetikos instituto) Sistemų identifikavimo ir valdymo laboratorijos vadovas
(1981 – 1984) Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto Adaptyvių sistemų laboratorijos Sistemų identifikavimo sektoriaus vadovas
(1974 – 1981) Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto Adaptyvių sistemų laboratorijos vyr. mokslinis bendradarbis
(1968 – 1974) Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto Adaptyvių sistemų laboratorijos jaun. mokslinis bendradarbis
(2007 – 2015) Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko direktorius (nepagrindinės pareigos)
(1984 – 1996) Kauno Politechnikos instituto (Kauno technologijos universiteto) profesorius (nepagrindinės pareigos)

 

ORGANIZACINIO DARBO PATIRTIS
(2009 – 2012) Lietuvos Respublikos trišalės tarybos narys, Mokslo įtakos ekonomikai ir socialinei plėtrai komiteto pirmininkas
(2009 – 2013) Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys, Jaunimo verslumo ugdymo komiteto pirmininkas, Mokslo ir inovacijų komiteto narys
(2003 – 2006) Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas
(1997 – 2003)  Lietuvos universitetų rektorių konferencijos viceprezidentas
(2003 – 2006)  Europos universitetų asociacijos (EUA) tarybos narys
(2004 – 2007) Lietuvos mokslo tarybos narys
(2003 – 2006) Lietuvos Aukštojo mokslo tarybos narys
(2003 – 2006) Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos narys
(2005 – 2006) Mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės narys
(1998 – 2000) Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymo projekto rengimo grupės narys
(1997 – 1999) Lietuvos Respublikos vyriausybės mokslo ir studijų reformos grupės narys
(1995 – 2005) Lietuvos distancinio švietimo tarybos narys
(1996 – 2000) Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų kvalifikacijos komisijos narys
(1992 – 1999) Lietuvos nacionalinių mokslo ir technikos premijų komiteto narys
(1994 – 1996) Lietuvos mokslo tarybos mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų teikimo priežiūros komisijos narys
(1991 – 1993) Lietuvos vadovėlių leidybos komisijos narys
(1991 – 1993) Lietuvos informatikos tarybos narys
(1991 – 1992) Lietuvos laikinosios mokslinės atestacijos komisijos narys
(1993 – 2011) Lietuvos mokslo ir studijų tinklo LITNET valdybos narys
(1989 – 1991) Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys
(2003 – 2015) Lietuvos nacionalinės automatinio valdymo organizacijos IFAC-LINO pirmininkas
(2004 – 2007) Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko tarybos pirmininkas
(2001 – 2006) Vytauto Didžiojo universiteto tarybos narys
Nuo 1996 Vytauto Didžiojo universiteto senato narys
(1989 – 1996) Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato narys
(1995 – 2003) KMU Kardiologijos instituto tarybos narys
(1993 – 1997) Klaipėdos universiteto senato narys
(1992 – 2003) KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto tarybos narys
(1992 – 1997) VDA Kauno dailės instituto tarybos narys
(1990 – 1991) Klaipėdos universiteto laikinosios tarybos narys
(1985 – 1991) Specializuotos tarybos kandidatinėms disertacijoms ginti prie Kauno politechnikos instituto narys
(1985 – 1989) Lietuvos MA Informatikos, kibernetikos ir skaičiavimo technikos probleminės tarybos narys
(1975 – 1991) Tarptautinės automatinio valdymo federacijos IFAC Lietuvos teritorinės grupės narys
Nuo 1990 Žurnalo “Informatica” redkolegijos narys
Nuo 1995 Žurnalo “Informacinės technologijos ir valdymas” redkolegijos narys
Nuo 2000 iki 2006 ir nuo 2015 Žurnalo „Journal of vibroengineering“ redkolegijos narys
(2000 – 2007) Žurnalo “Informacijos mokslai” redkolegijos narys
(2005 – 2007) Žurnalo “Aukštojo mokslo kokybė” redkolegijos narys

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS
Matematinis modeliavimas, identifikavimas, valdymas, diagnostika
Mokslo ir studijų reforma Lietuvoje

 

DĖSTOMI DALYKAI
Sistemų modeliavimas ir identifikavimas
Kompiuteriais valdomos sistemos
Skaitinis valdymas
Sistemų analizė ir modeliavimas
Adaptyvios ir intelektualios sistemos
Verslo sistemų analizė ir modeliavimas

 

MOKSLININKŲ RENGIMAS
Apgintų daktaro disertacijų vadovas – 19
Apgintų daktaro disertacijų doktorantūros komitetų narys – 33
Habilituoto daktaro laipsnio teikimo komitetų narys – 13
Habilitacijos procedūros komitetų narys – 4
Daktaro disertacijų gynimo tarybų narys – 56

 

MTEP  PROJEKTAI
TEMPUS projektai:
1997 – 2000 Ekonomikos ir verslo sistemų modeliavimas (koordinatorius)
1995 – 1998 Automatizuoto projektavimo nepertraukiamas mokymas Lietuvoje (partneris)
1992 – 1995 Valdymo sistemų kompiuterizuotas projektavimas (partneris)
ES struktūrinės paramos projektai:
2009 – 2013 Kalbos, semantinių, verslo modeliavimo technologijų inovacijų žinių teminis tinklas verslo aplinkos gerinimui (koordinatorius)
2009 – 2011 Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai (partneris)
2012 – 2014 Studentų verslumo ugdymas integruotose mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) (partneris)
2012 – 2014 Intelektualaus verslo laboratorija „Inolaboratorija“ (partneris)
2014 – 2015 Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (partneris)

 

ĮSTATYMŲ IR TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI
2005 – 2006 Aukštojo mokslo sistemos 2006-2010 metų plėtros planas
2005 Aukštojo mokslo įstatymo bei Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymai
2001 Aukštojo mokslo įstatymo bei Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymai
1998 – 2000 Aukštojo mokslo įstatymas
1996 Metodika studijų kainai ir valstybės biudžeto subsidijoms aukštosioms mokykloms apskaičiuoti
1994 Valstybės biudžeto aukštosioms mokykloms skirstymo metodika
1993 Aukštųjų mokyklų steigimo ir atestavimo nuostatai
1993 Kvalifikaciniai aukštojo išsilavinimo nuostatai
1992 Mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų sistemos bendrieji nuostatai
1991 Valstybinių aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų mokslo darbuotojų bei pedagogų konkursų /peratestavimo/ kriterijai
1991 Mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir pedagogų pareigų klasifikavimo ir darbo apmokėjimo sistema
1990 – 1991 Mokslo ir studijų įstatymas

 

APDOVANOJIMAI IR PREMIJOS
2004 Vatikano Šv.Popiežiaus Silvestro ordino Komandoro kryžius
2003 Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius
2001 Latvijos Respublikos Trijų Žvaigždžių ordino Karininko kryžius
2004 Medalis, skirtas Lietuvos narystei ES ir NATO paminėti
2006 Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinė žvaigždė
2006 Sporto garbės Komandoro ženklas
2004 Vytauto Didžiojo universiteto Aukso ženklas
1987 Lietuvos Ministrų Tarybos premija mokslo ir technikos srityje už darbų ciklą “Matematiniai modeliai ir taikomųjų programų paketai, skirti techninių ir fizikinių sistemų analizei, valdymui ir projektavimui”
1980 Lietuvos Valstybinė premija mokslo ir technikos srityje už darbų ciklą “Statistinių identifikavimo ir diagnostikos metodų sukūrimas ir įdiegimas“

 

PUBLIKACIJOS

Monografijos – 5; Moksliniai straipsniai – 225.