Menu

.Publikacijos_VK

Prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MONOGRAFIJOS

1. Dinaminių sistemų identifikacija panaudojant diskretinius stebėjimus. I dalis. Statistinių metodų pagrindai, tiesinių sistemų parametrų įvertinimas. 1982, Vilnius, „Mokslas”, 244 p. (rusų k.).
2. Dinaminių sistemų identifikacija, panaudojant diskretinius stebėjimus. II dalis. Netiesinių sistemų parametrų įvertinimas. 1985, Vilnius, „Mokslas”, 153 p. (rusų k.)
3. Statistiniai metodai dinaminių sistemų identifikacijoje. 1975, Vilnius, „Mintis”, 193 p. (kartu su A. Nemura, rusų k.).
4. Vibracijos technikoje: Matavimai ir bandymai, t. 5, 1981, Moskva, „Mašinostroenie”, 503 p. (kartu su bendraautoriais, rusų k.).
5. Vytauto Didžiojo universitetas: mokslas ir visuomenė 1922-2002. Kaunas: VDU, 2002, 408 p. (kartu su bendraautoriais).

 

Monografijų skyriai

1. Kaminskas V. Predictor-based self tuning control with constraints. Book Chapter in Book Series Springer Optimization and Its Applications, Vol.4, Model and Algorithms for Global Optimization. ed. Aimo Törn, Julius Žilinskas. New York, N.Y.: Springer, 2007, p.333-341.

MOKSLO STRAIPSNIAI

• leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto duomenų bazes  (ISI Web of Science) ir turinčiuose citavimo indeksą

1. Kaminskas, Vytautas; Vaškevičius, Egidijus; Vidugirienė, Aušra. Modeling human emotions as reactions to a dynamical virtual 3D face // Informatica : an international journal / Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. 2014, vol. 25, no. 3, p. 425-437. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1036.pdf>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC; MatSciNet; Zentralblatt MATH].
2. Kaminskas, Vytautas; Liaučius, Gediminas. Predictor-based self-tuning control of pressure plants // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2014, t. 43, Nr. 4, p. 447-454. Prieiga per internetą: <http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/8742>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; VINITI; Scopus].
3. E.Vaškevičius, A.Vidugirienė, V.Kaminskas. Identification of human response to virtual 3D face stimuli. Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2014, t. 43, Nr. 1, p. 47-56. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.43.1.5927>. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; VINITI]. [Citav. rod.: 0,667(F) (2012)]
4. G.Liaučius, V.Kaminskas, R.Liutkevičius. Digital self-tuning PID control of pressure plant with closed-loop optimization. Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. T. 40, Nr. 3 (2011), p. 202-209. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/index.asp?nr=40_3>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; VINITI]. [Citav. rod.: 0,880 (2011)]
5. V.Kaminskas, R.Liutkevičius. Adaptive fuzzy control of pressure and level. – Information technology and control, 2009, Vol.38, No (3), pp.232-236. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; VINITI]. [Citav. rod.: 0,495 (2009)]
6. A.Martinkėnas, V.Kaminskas, G.Varoneckas. Forecast model of impact of meteorological factor on coronary artery desease patients.- Informatica, 2007, Vol. 18, No. 3, p.p.407-418.Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO685.pdf>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Zentralblatt MATH]. [Citav. rod.: 0,329]
7. V.Kaminskas, R.Liutkevičius. Learning fuzzy control of nonlinear processes.- Informatica, 2005, Vol. 16, No. 4, p.571-586. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/htm/INFO612.htm>. [ISI Web of Science; INSPEC; MathSciNet; Zentralblatt MATH]. [Citav. rod.: 0,456 (2005)]
8. A.Vaičiūnas, G.Raškinis, V.Kaminskas. Statistical language models of Lithuanian base on word clustering and morphological decomposition. – Informatica, 2004, Vol.15, No. 4,  pp.565-580. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/htm/INFO566.htm>. [ISI Web of Science; INSPEC; Zentralblatt MATH]. [Citav. rod.: 0,260 (2004)]
9. V.Kaminskas, E.Sakalauskas. An algorithm for the identification of linear distributed parameters systems. – Soviet Journal of Computer and Systems Sciences, 1987, Vol. 25, No. 6, p.p. 167-172.
10. V.Kaminskas, C.Tallat-Kelpša, K.Šidlauskas. Adaptive minimum variance control of extreme plants. – Automation and Remote Control, 1987, Vol. 48, No. 9, p.p. 1188 – 1195.
11. A.Yefanov, V.Kaminskas, V.Lavrukhin, et.al. Identification of fast power reactance in a nuclear-power reactor. – Automation and Remote Control, 1987, Vol. 48, No. 8, p.p. 1066 – 1075.
12. V.Kaminskas, D.Janickiene. Identifiability of nonlinear Hammerstein plants. – Automation and Remote Control, 1985, Vol. 46, No. 9, p.p. 1123 – 1131.
13. V.Kaminskas, D.Šipenytė. Parametric criteria for detection of non-stationarity of dynamic-systems and processes. – Engineering Cybernetics. 1976, Vol. 14, No. 1, p.p. 168-173.
14. V.Kaminskas. Parameter estimation of discrete systems of Hammerstein class. – Automation and Remote Control, 1975, Vol. 36, No. 7, p.p. 1107 – 1113.
15. I.Baltrūnas, V.Kaminskas. Efficiency of 2 sequential estimation methods. – Engineering Cybernetics. 1973, Vol. 11, No. 5, p.p. 838-841.

 

• leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje (ISI Web of Science)

1. Kaminskas, Vytautas; Ščiglinskas, Edgaras; Vidugirienė, Aušra. Predictor-based control of human emotions when reacting to a dynamic virtual 3D face stimulus // ICINCO 2015 : Proceedings of the 12th international conference on informatics in control, automation and robotics, Colmar, Alsace, France, 21-23 July, 2015. Vol. 1. Setúbal, Portugal: SCITEPRESS, 2015, ISBN 9789897581229. p. 582-587. [Scopus; INSPEC].
2. Vidugirienė, Aušra; Vaškevičius, Egidijus; Kaminskas, Vytautas. Two predictive models for identification of human responses to virtual 3D face stimuli // ECT-2014 : Electrical and control technologies : proceedings of the 9th international conference on electrical and control technologies, May 8-9, 2014, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 9 (2014), p. 78-83. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/ect/Docs/Proceedings%20ECT-2014.pdf#page=79>. [Conference Proceedings Citation Index].
3. Vaškevičius, Egidijus; Vidugirienė, Aušra; Kaminskas, Vytautas. Modelling excitement as a reaction to a virtual 3D face // ICINCO 2014 : Proceedings of the 11th international conference on informatics in control, automation and robotics, Vienna, Austria 1-3 September, 2014. Vol. 1. Setúbal, Portugal: SCITEPRESS, 2014, ISBN 9789897580390. p. 734-740. [Scopus; INSPEC].
4. Liaučius, Gediminas [Liaucius, Gediminas]; Kaminskas, Vytautas. Digital self-tuning control for pressure process // ICINCO 2014 : Proceedings of the 11th international conference on informatics in control, automation and robotics, Vienna, Austria 1-3 September, 2014. Vol. 1. Setúbal, Portugal: SCITEPRESS, 2014, ISBN 9789897580390. p. 612-619. [Scopus; INSPEC].
5. G.Liaučius, V.Kaminskas. Self-tuning PID Control System Optimization for Pressure Plant. – CyberSE 2013: The 2013 international conference on cyber science and engineering, 2013, Guangzhou, China. Lancaster, PA: DEStech Publication, 2013, p. 261-268. [Duomenų bazės: Conference Proceeding Citation Index]
6. E.Vaškevičius, A.Vidugirienė, V.Kaminskas. Investigation of dependencies between virtual 3D face stimuli and emotion-based human responses. Proceedings of the 8th international conference on electrical and control technologies, ECT-2013, May 2-3, 2013, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 8 (2013), p. 64-69. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].
7. E.Vaškevičius, E.Bazevičius, A.Vidugirienė, V.Kaminskas. Investigation of features for user’s emotional state control using virtual character. Procedia – social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2013, vol. 83, p. 808-813. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.152>. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Science Direct].
8. G.Liaučius, V.Kaminskas. Closed-loop optimization algorithms in digital self-tuning PID control of pressure process. Proceedings of the 7th international conference on electrical and control technologies, ECT-2012, May 3-4, 2012, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 7 (2012), p. 25-29. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].
9. E.Vaškevičius, E.Bazevičius, A.Vidugirienė, V.Kaminskas. Investigation of avatar‘s face features influence on user‘s emotional state using neuro-feedback. Proceedings of the 7th international conference on electrical and control technologies, ECT-2012, May 3-4, 2012, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 7 (2012), p. 99-104. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].
10. G.Liaučius, V.Kaminskas. Digital Self-Tuning PID Control of Pressure Process. Proseedings of the 6th International Conference on Electrical and Control Technologies, ECT-2011, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania, p.109-113. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].
11. G.Liaučius, V.Kaminskas. The independent fuzzy control with correction of two dimensional process. Selected papers of the 4th International Conference on Electrical and Control Technologies, ECT-2009, May 7-8, 2009, Kaunas, Lithuania, p.146-151. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded].
12. V.Kaminskas, R.Liutkevičius. Adaptive fuzzy control of nonlinear plant with changing dynamics – Informatica, 2002, Vol.13, No.3,  pp.287-298. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Zentralblatt MATH]
13. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Self-tuning constrained control of a power-plant. – IFAC Symposium on Control of Power Plants and Power Systems, March 09-11, 1992, Munich, Germany, selected papers. IFAC Symposia series. 1992,  p.p. 87-92. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

 

• periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

1. A.Vidugirienė, E.Vaškevičius, V.Kaminskas. Modeling of affective state response to a virtual 3D face. EMS 2013: UKSim-AMSS seventh European modelling symposium on computer modelling and simulation, 20-22 November 2013, Manchester, United Kingdom: proceedings. Los Alamitos, CA; Washington: IEEE press, 2013. ISBN 9781479925773. p. 167-172. [Duomenų bazės: IEEE/IEE]
2. G.Liaučius, V.Kaminskas. Adaptive digital PID control of pressure process. Energetika = Power engineering = Энергетика. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. 2012, t. 58, Nr. 3, p. 158-165. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/energetika/article/view/2466/1320>. [Duomenų bazės: Current Abstracts.; IndexCopernicus.; INSPEC; SCOPUS; VINITI].
3. V.Kaminskas, D.Janickienė. Predictor-based self tuning control of power plant. – Information Technology and Control, 2006, Vol. 35, No. 3, p. 243-248. (INSPEC).
4. V.Kaminskas, R.Liutkevičius. Fuzzy control of nonlinear plant – Information technology and control, 2002, No.2 (23), pp.39-45. (INSPEC).
5. R.Kėsaitė, V.Kaminskas, D.Žemaitytė, G.Voroneckas. Description of Heart Rate Parameters during sleep stages by means of repression equation – Information Technology and Control, 2001, No.2(19), pp.20-28. (INSPEC).
6. R.Kėsaitė, V.Kaminskas, D.Žemaitytė, G.Voroneckas. Identification of functional state of autonomic control during night sleep by means of heart rate spectrum analysis – Information Technology and Control, 2001, No.2(19), pp.29-36. (INSPEC).
7. V.Kaminskas, D.Janickienė, K.Šidlauskas, D.Vitkutė. Practical issues in the implementation of predictor-based self-tuning control systems. – Informatica, Vol.4, No.1-2, 1993, pp.89-98. (MathSciNet).
8. V.Kaminskas, K.Šidlauskas, C.Tallat-Kelpsa. Constrained control of stochastic extremal systems. – Informatica, Vol.2, No.1, 1991, pp.33-52. (MathSciNet).
9. V.Kaminskas. Predictor-based self-tuning control. – Power Engineering, 1997, No.3, pp. 18-22. (INSPEC).
10. V.Kaminskas, L.Denisova. Investigation of algorithms for the adaptive control of the power of critical instaalations. – Statist. Problems Control, 1991, No. 92, p. 45-65. (Russian). (MathSciNet).
11. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Self-tuning control of a stochastic nonlinear object. – Adaptive system in control and signal processing, 1989, IFAC Sympos. Ser., 1990, No. 1, Pergamon, Oxford, p. 171-175. (MathSciNet).
12. V.Kaminskas. Minimal variance controllers with constraints. – Kibernet I Vychisl. Tekhn., 1990, No. 87, p. 16-19. (Russian). (MathSciNet).
13. V.Kaminskas, A.Matuzonis. Control of linear objects in the case of noisy input and output measurements. – Statist. Problemy Upravleniya, 1989, No. 84, p. 28-38. (Russian). (MathSciNet).
14. V.Kaminskas, D.Vitkutė. Sequential detection of change points of parameters of dynamic objects in an adaptive control process. – Statist. Problemy Upravleniya, 1988, No. 83, p. 187-192. (Russian). (MathSciNet).
15. V.Kaminskas, D.Vitkutė. Adaptive control of linear objects with internal feedback circuits. – Statist. Problemy Upravleniya, 1987, No. 79, p. 61-76. (Russian). (MathSciNet).
16. V.Kaminskas, A.Stropus. Adaptive control with identification of multimensional dynamic systems (identifiability conditions). – Statist. Problemy Upravleniya, 1985, No. 70, p. 9-15. (Russian). (MathSciNet).
17. V.Kaminskas, D.Janickienė. Identifialbility of nonlinear systems of Hammerstein class. – Avtomat. i Telemekh., 1985, No. 9, p.69-77. (Russian). (MathSciNet).
18. V.Kaminskas, K.Šidlauskas. Control of extremal dynamic systems using optimal predictors. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1985, No. 3 (148), p. 91-101. (Russian). (MathSciNet).
19. V.Kaminskas, A.Stropus. Adaptive control with identification of a class of multidimensional dynamical systems. – Statist. Problemy Upravleniya, 1984, No. 68, p. 19-30. (Russian). (MathSciNet).
20. V.Kaminskas, K.Šidlauskas. Control of an extremal dynamical system of Wiener-Hammerstein class. – Statist. Problemy Upravleniya, 1984, No. 68, p. 9-18. (Russian). (MathSciNet).
21. V.Kaminskas, K.Šidlauskas. Sequential detection of change in the properties of an autoregressive time series. – Statist. Problemy Upravleniya, 1984, No. 65, p. 84-89. (Russian). (MathSciNet).
22. V.Kaminskas, E.Sakalauskas. Identification of a source function by B-spline regulatization.- Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 1983. Vol. 45, No. 5, p. 1309-1311. (SpringerLink).
23. V.Kaminskas, A.Rimidis. System structure identification. – Identification and system parameter estimation, 1983, Vol. 1,2, IFAC Proc.Ser., IFAC, Laxenburg, p. 157-162. (MathSciNet).
24. V.Kaminskas, Č.Tallat-Kelpša. Control of extremal dynamical systems of the Hammerstein class. – Statist. Problemy Upravleniya, 1983, No. 60, p. 27-51. (Russian). (MathSciNet).
25. K.Kazlauskas, V.Kaminskas, C.Paulauskas. Simultaneous identification and optimization of a dynamical extremal system in extremental investigation. – Statist. Problemy Upravleniya, Trudy sem. Protsessy Optimal. Upravleniya V Sektsiya, 1980, No. 45, p. 23-47. (Russian). (MathSciNet).
26. V.Kaminskas, R.Pupeikis. The accuracy of the estimation of the parameters of linear continuous dynamical systems by discrete observations. – Statist. Problemy Upravleniya, Trudy Sem. Processy Optimal. Upravleniya V Sektsija, 1978, No. 35, p. 51-64. (Russian). (MathSciNet).
27. V.Kaminskas, D.Janickienė. Identification of nonlinear discrete systems of Hammerstein’s class. II. The determination of the order of the model and generalizations. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1978, No. 3 (106), p. 75-82. (Russian). (MathSciNet).
28. V.Kaminskas, D.Janickienė. Identification of nonlinear discrete systems of Hammerstein’s class. I. Algorithms for the estimation of parameters. –  Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1978, No. 2 (105), p. 121-130. (Russian). (MathSciNet).
29. V.Kaminskas, R.Pupeikis. The sequential estimation of a pure lag in linear discrete systems. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1977, No. 2 (99), p. 99-107. (Russian). (MathSciNet).
30. V.Kaminskas, D.Sipenytė. A nonparametric method for the detection of the unsteadiness of a linear dynamical system. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1976, No. 2 (93), p. 153-163. (Russian). (MathSciNet).
31. V.Kaminskas. Recurrent expressions for successive F-tests of significance. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1976, No. 1 (92), p. 113-118. (Russian). (MathSciNet).
32. V.Kaminskas, A.Nemura. Estimability features for parameters of linear dynamic systems. – Proceedings of the IFAC 6th World Congress , 1975, Part 1, Paper No. 58.6, 5 pp. (MathSciNet).
33. V.Kaminskas, D.Janickienė. A study of algorithms for the estimation of the parameters of the Hammerstein model. – – Statist. Problemy Upravleniya, Trudy sem. Processy Optimal. Upravlenija V Sektsija, 1975, Vyp. 10, p. 35-55. (Russian). (MathSciNet).
34. V.Kaminskas, R.Pupeikis. Recurrent estimation of pure lag in linear discrete systems. – – Statist. Problemy Upravleniya, Trudy sem. Processy Optimal. Upravlenija V Sektsija, 1975, Vyp. 10, p. 56-68. (Russian). (MathSciNet).
35. V.Kaminskas. On the problem of estimating nonlinear parameters of discrete systems and processes. – – Statist. Problemy Upravleniya, Trudy sem. Processy Optimal. Upravlenija V Sektsija, 1975, Vyp. 10, p. 9-34. (Russian). (MathSciNet).
36. V.Kaminskas, R.Pupeikis. Sequential parameter estimation of linear dynamical systems in the case of noise with rational – fractional spectral density. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1975, No. 3 (88), p. 163-168. (Russian). (MathSciNet).
37. V.Kaminskas, A.Nemura. Statistical methods in dynamical systems identification. – Monographs in Engineering Cybernetics, No. 2, 1975, Izdat. “Mintis”, Vilnius, 197 pp. (Russian with Lithuanian and English summaries and an English table of contents). (MathSciNet).
38. V.Kaminskas, D.Sipenitė. Detection of a parameterchange of an autoregression process. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1975, No. 4 (89), p. 143-148. (Russian). (MathSciNet).
39. V.Kaminskas, D.Sipenytė. A study of two statistical tests for the detection of the nonstationary state of dynamical systems. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1974, No. 3 (82), p. 141-149. (Russian). (MathSciNet).
40. V.Kaminskas, R.Pupeikis. the sequential estimation of the parameters of linear dynamical systems. –  Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1974, No. 6 (85), p. 123-129. (Russian). (MathSciNet).
41. V.Kaminskas. Construction of mathematical models that describe the dependence of relative fuel consumption of power blocs on their loading. II. Difference equation with variable coefficients. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1974, No. 4 (83), p. 157-162. (Russian). (MathSciNet).
42. V.Kaminskas.  Construction of mathematical models that describe the dependence of relative fuel consumption of power blocs on their loading. I. Difference equation with constant coefficients. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1974, No. 3 (82), p. 159-167. (Russian). (MathSciNet).
43. V.Kaminskas, A.Nemura. Estimability of the parameters of discrete systems. – Statist. Problemy Upravleniya, Trudy sem. Processy Optimal. Upravlenija V Sektsija, 1974, No. 8, p. 9-27. (Russian). (MathSciNet).
44. V.Kaminskas. Methods of statistical inference in problems of identification of dynamical systems. – Statist. Problemy Upravleniya, Trudy sem., 1973, No. 3, p. 51-66. (Russian). (MathSciNet).
45. V.Kaminskas. Identification of power blocks. – Statist. Problemy Upravleniya, Trudy sem., 1973, No. 3, p. 67-82. (Russian). (MathSciNet).
46. V.Kaminskas, A.Nemura, V.Pukas. Determination in the mean of the optimal normal regime of an electrical power system. – Statist. Problemy Upravleniya, Trudy sem., 1973, No. 3, p. 83-102. (Russian). (MathSciNet).
47. V.Kaminskas. A stopping rule for certain sequential identification algorithms. – Avtomat. I Vycisl. Tech., 1972, No. 4, p. 39-42. (Russian). (MathSciNet).
48. V.Kaminskas, A.Nemura. computation of estimates of prescribed accuracy of the parameters of operators of dynamical systems. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1972, No. 4 (71), p. 137-143. (Russian). (MathSciNet).
49. V.Kaminskas. Some sufficient conditions for the unimodality ofmean square quality tests in the identification of dynamical objects. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1972, No. 4 (71), p. 145-150. (Russian). (MathSciNet).
50. V.Kaminskas, A.Nemura. The determination of the nonstationarity of a certain form of operator of dynamical objects. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1972, No. 1 (68), p. 107-111. (Russian). (MathSciNet).
51. V.Kaminskas, A.Nemura. A certain mathematical model of a multidimensional nonlinear dynamical object. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1971, No. 4 (67), p. 175-182. (Russian). (MathSciNet).
52. V.Kaminskas, A.Nemura. Certain methods of identification of nonlinear dynamical objects and their application for the definition of the consumption characteristics of power aggregates. – Trudy Akad. Nauk Litovsk. SSR Ser.B, 1971, No. 3 (66), p. 205-213. (Russian). (MathSciNet).

 

• Publikacijos recenzuojamuose užsienio leidiniuose

1. V.Kaminskas, R.Liutkevičius. Application of fuzzy logic for the intelligent control of heating system. – Proceedings of 18th IFIP World Computer Congress, Symposium on professional practice in AI. – Toulouse, 2004, pp.131-140.
2. V.Kaminskas, R.Liutkevičius. Adaptive fuzzy control of nonlinear object with changing dynamics // IFMO: Preprints [Saint-Petersburg, 2002]. – Saint-Petersburg, 2002. – pp.51-54.
3. V.Kaminskas, D.Janickienė, K.Šidlauskas, D.Vitkutė. Predictor-based self-tuning control systems with constrains. – Proceedings of 5th IFAC Symposium on Adaptive Systems in Control and Signal Processing. Budapest, 1995, pp.101-115.
4. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Self-tuning control of the nuclear reactor power. – Preprints of 11th IFAC World Congress, Tallinn, 1990, Vol.11, pp.91-96.
5. V.Kaminskas, A.Stropus. Self-tuning with minimum variance controller multivariable system. – Preprints of 6th International Scientific Colloquium, Leipzig, 1990, Vol.6, pp.1-7.
6. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Self-tuning control of a stochastic non-linear object. – Preprints of IFAC Symposium on Adaptive Systems in Control and Signal Processing V. H., Glasgow, UK, 1989, pp.681-685.
7. V.Kaminskas, D.Janickienė. Identification methods for mechanical system diagnostic. – Advances in Modeling and Simulation, AMSE, Vol.12, No.3, 1988, pp.153-156.
8. V.Kaminskas. Predictor-based Self-tuning Control Systems. – Preprints of 33rd International Scientific Collqium, Ilmenau, 1988, pp.153-156.
9. V.Kaminskas, K.Šidlauskas, C.Tallat-Kelpša. On self-tuning minimum-variance control of nonlinear Wiener Hammerstein-systems. – In Preprints of 8th IFAC/IFORS Symposium on Identification and System Parameter Estimation, China, 1988, pp.384-389.
10. V.Kaminskas, A.Stropus, D.Žemaitytė, G.Voroneckas. Identification of the heart rate. – Modelling, Simulation and Control, C, AMSE, Press, Vol.9, No.3, 1987, pp.1-10.
11. V.Kaminskas, C.Tallat-Kelpsa, K.Sidlauskas. Self-tuning Control of Stochastic extremal-plants. Proceeding of the 2nd IFAC Symposium on Stochastic Control, /Ed. by N.K. Suika and L. A. Telksnys. Pergamon Press Oxford-New York-Toronto IFAC Proceedings Series, 1987, No.2, pp.37-42.
12. V.Kaminskas, Č.Tallat-Kelpša, K.Šidlauskas. Self-tuning control of stochastic extremal plants. – In Preprints of second IFAC Symposium of Stochastic Control, Moscow, 1986, Part II, pp.52-57.
13. V.Kaminskas, K.Šidlauskas. Sequential detection of a change in the properties on an autoregressive time series. – Detection of Changes in Random Processes /Ed. by L.Telksnys. Optimization software. Inc. Publications Division, New York, 1986, pp. 74-79.
14. V.Kaminskas, A.Rimidis. Detection of unsuspected feedback in dynamic systems. – Preprints of 7th IFAC/IFORS Symposium on Identification and System Parameter Estimation. – York, U.K. Pergamon Press, Vol.2, 1985, pp.1723-1730.
15. V.Kaminskas. Идентифицируеность линейных систем с обратной связью. – Изв. ВУЗ-oв СССР. Приборостроение, XXVII т., No.9, 1984, pp.43-49.
16. V.Kaminskas, E.Sakalauskas. Идентификация функции источника на основе В-сплайн регуляции. – Инженерно-физический журнал. No.5, 1983, pp.818-821.
17. V.Kaminskas, A.Rimidis. Systems structure identification. – Preprints of 6th IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation. – Arlington, Virginia, USA, 1982, pp.104-109.
18. N.Arbačiauskienė, V.Kaminskas, A.Nemura. A dynamic model for the state and parameter estimation in electric power systems. – IFIP Conference „Digital Computer Applications to Processes Control“, – Dusseldorf, 1980, pp.435-441.
19. N.Arbačiauskienė, V.Kaminskas, A.Nemura. State estimation and parameter estimation in electric power systems. – Preprints of 3th International Conference „Automatic Control of Power Systems“, Vol.3 – Glivice, Poland, pp.11-17.
20. V.Kaminskas. Parameter estimation in systems with time delay and closed loop systems. – Preprints of 5th IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation, vol.1. Darmstadt, 1979, pp.669-677.
21. V.Kaminskas, A.Nemura. Estimation of non-linear parameters in dynamic systems. – Proceeding of 4th IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation. Amsterdam-New York-Oxford. North Holland Publishing Company, 1978, pp.1691-1702.
22. V.Kaminskas, V.Pukas. Двухэтапная стохастическая модель распределения нагрузок в электроэнергетической системе. Известия АН СССР. Энергетика и транспорт, No.4. 1978, pp.3-13.
23. V.Kaminskas. Ermittlung der Charakteristiken fon Energieerzeugern mitels Identifizierungmethoden. – Elektrie, No. 5, 1977, pp.241-242.
24. V.Kaminskas. О правиле остановки некоторых последовательных алгоритмов идентификации. Aвтоматика и вычислительная техника, No.4, 1972, pp.39-42.
25. V.Kaminskas, A.Nemura. Identification of power blocks as non-linear dynamic objects. – Proceedings of 3rd IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation, Part 2. Delff, 1973, pp. 803-808.
26. V.Kaminskas, A.Nemura. Adaptive Optimierung der Stationaren Regime des Energiesystems. – Energietechnik, No.8, 1971, pp.341-342.