Menu

.Darbuotojai

Taikomosios informatikos katedros
pedagoginis mokslo personalas

Profesoriai:

Tomas
Krilavičius

Mokslo laipsnis: daktaras
El. paštas:
tomas.krilavicius@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Daiva Vitkutė-
Adžgauskienė

Mokslo laipsnis: daktarė
El. paštas:
daiva.vitkute-adzgauskiene@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Jurgita Kapočiūtė-
Dzikienė

Mokslo laipsnis: daktarė
El. paštas:
jurgita.kapociute-dzikiene@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Aušra
Saudargienė

Mokslo laipsnis: daktarė
El. paštas:
ausra.saudargiene@vdu.lt
CV

Docentai:

Darius
Amilevičius

Mokslo laipsnis: daktaras
El. paštas:
darius.amilevicius@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Algirdas
Deveikis

Mokslo laipsnis: daktaras
El. paštas:
algirdas.deveikis@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Artūras
Mickus

Mokslo laipsnis: daktaras
El. paštas:
arturas.mickus@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Lektoriai:

Bronislovas
Balvočius

El. paštas:
bronislovas.balvocius@vdu.lt

Vytautas
Barzdaitis

El. paštas:
vytautas.barzdaitis@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Aušra Mackutė-
Varoneckienė

Mokslo laipsnis: daktarė
El. paštas:
ausra.mackute-varoneckiene@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Rita
Marčiulynienė

El. paštas:
rita.marciulyniene@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Vida
Statkevičienė

El. paštas:
vida.statkeviciene@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Rita
Valterytė

El. paštas:
rita.valteryte@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Asistentai:

Justinas Juozas
Dainauskas

El. paštas:
justinas.dainauskas@stud.vdu.lt

Doktorantai:

Linas
Aidokas

El. paštas:
linas.aidokas@stud.vdu.lt

Monika
Briedienė

El. paštas:
monika.briediene@stud.vdu.lt

Dovilė
Kuizinienė

El. paštas:
dovile.kuiziniene@vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS