Menu

.Darbuotojai

Taikomosios informatikos katedros
pedagoginis mokslo personalas

Profesoriai:

Vladislav
Fomin

Mokslo laipsnis: daktaras, habil.proc.
Pedagoginis vardas: profesorius
El. paštas: v.fomin@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Tomas Krilavičius

Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: profesorius
El. paštas: t.krilavicius@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Docentai:

Algirdas
Deveikis

Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: docentas
El. paštas:
a.deveikis@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė

Mokslo laipsnis: daktarė
Pedagoginis vardas: docentė
El. paštas: j.kapociute-dzikiene@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Vida
Melninkaitė

Mokslo laipsnis: daktarė
Pedagoginis vardas: docentė
El. paštas: v.melninkaite@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Artūras
Mickus

Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: docentas
El. paštas:
a.mickus@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Aušra
Saudargienė

Mokslo laipsnis: daktarė
Pedagoginis vardas: docentė
El. paštas: a.saudargiene@if.vdu.lt

Sidlauskas-web2-226x400

Kęstutis
Šidlauskas

Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: docentas
El. paštas: k.sidlauskas@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Antanas
Vidžiūnas

Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: docentas
El. paštas: a.vidziunas@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Daiva Vitkutė-Adžgauskienė

Mokslo laipsnis: daktarė
Pedagoginis vardas: docentė
El. paštas: d.vitkute-adzgauskiene@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Lektoriai:

Darius
Amilevičius

Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: lektorius
El. paštas: d.amilevicius@ktf.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Vytautas
Barzdaitis

Pedagoginis vardas: lektorius
El. paštas: v.barzdaitis@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Aušra Mackutė-Varoneckienė

Mokslo laipsnis: daktarė
Pedagoginis vardas: lektorė
El. paštas: a.mackute-varoneckiene@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Rita Marčiulynienė

Pedagoginis vardas: lektorė
El. paštas: r.marciulyniene@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Vida
Statkevičienė

Pedagoginis vardas: lektorė
El. paštas: v.statkeviciene@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Rita
Valterytė

Pedagoginis vardas: lektorė
El. paštas: r.valteryte@if.vdu.lt
CV
PUBLIKACIJOS

Asistentai:

Bronislovas
Balvočius