Menu

.Publikacijos_AD

Doc. Dr. Algirdas Deveikis

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

 

MOKSLO STRAIPSNIAI 

  • leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą

1. Deveikis, Algirdas. A computer program for      two-particle intrinsic coefficients of fractional parentage // Computer physics communications. Amsterdam, Netherlands : Elsevier B.V. ISSN 0010-4655. Vol. 183, iss. 6, 2012, p. 1397–1401. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLINK; Science Direct; Academic Search Premier (EBSCO)]; [Citav. rod.: 3,078(F) (2012)].

 

  • kituose leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“

1. Deveikis, Algirdas. Numerical solution of scattering problem using the continuous analog of Newton’s method // Radiation interaction with material and its use in technologies 2012 : 4rd international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 : program and materials. Kaunas : Tecnologija. ISSN 1822-508X. 4 (2012), p. 517-520. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Computers and      Applied Sciences Complete (EBSCO)].

 

  • leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto pagrindinių leidinių sąrašą

1. A.Deveikis. Orthogonalization Procedure for Antisymmetrization of J -shell States // Parallel Scientific Computing and Optimization Advances and Applications / Raimondas Čiegis.. (eds.). New York : Springer, 2009. ISBN 9780387097060. p. 213-221.
2. A.Deveikis, A.Juodagalvis. A computer program for two-particle generalized coefficients of fractional parentage // Computer Physics Communications. Amsterdam, Netherlands : Elsevier B.V.. ISSN 0010-4655. Vol. 179, Iss. 8 (2008), p. 607-613.
3. A.Deveikis. A program for generating one-particle and two-particle coefficients of fractional parentage for the single j-orbit with isospin // Computer Physics Communications. Amsterdam, Netherlands : Elsevier B.V.. ISSN 0010-4655. Vol. 173, Iss. 3 (2005), p. 186-192.
4. A.Deveikis, A. Kuznecovas. The analytical Scheme calculator for angular momentum coupling and recoupling coefficients // Computer Physics Communications. Amsterdam, Netherlands : Elsevier B.V.. ISSN 0010-4655. Vol. 172, Iss. 1 (2005), p. 60-67.
5. A. Deveikis, R.K. Kalinauskas, B.R. Barrett. Calculation of coefficients of fractional parentage for large-basis harmonic-oscillator shell model // Annals of Physics. ISSN 0003-4916. USA: Elsevier Science, 2002, Vol. 296, N. 2, p. 287-298.

 

  • periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

1. A. Deveikis. Antisymmetrization procedure of identical fermions states // Physics of Particles and Nuclei Letters. Dubna : MAIK Nauka. ISSN 1814-5957. Vol. 6, no. 7 (2009) p. 542-545. (Referuojama DB: SpringerLINK, Science Direct).
2. A. Deveikis, A. Kuznecovas. Analytical Scheme calculations of angular momentum coupling and recoupling coefficients // Physics of elementary particles and atomic nuclei, Letters. ISSN 1814-5957. Joint Institute for Nuclear Research, 2007, Vol. 4, No 2(138), Pages 267-272. (Referuojama DB: SpringerLINK, Science Direct).

 

  • recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse

1. Deveikis, Algirdas. Kvantmechaninės sklaidos modeliavimas tolydiniu Niutono metodo analogu // Computational science and      techniques [elektroninis išteklius]. Klaipėda : Klaipėda University. ISSN 2029-9966. 2013, vol. 1, no. 2, p. 93-102. [Duomenų bazės:      IndexCopernicus].

2. Deveikis, Algirdas; Fedurtsya, Anton. Elimination the centre-of-mass motion in the nuclear shell-model with      isospin // Physics of Particles and Nuclei Letters. New York : Pleiades Publishing. ISSN 1547-4771. Vol. 8, no. 5 (2011), p. 484-486. [Duomenų bazės: SpringerLINK; EBSCO EJS].

 

  • recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. Deveikis, Algirdas. Density matrices of the nuclear shell model //Quantum computers and computing : international scientific journal [elektroninis išteklius]. Izhevsk, Russia : Regular and chaotic dynamics. ISSN 1607-9817. 2011, vol. 11, no. 1, p. 27-34.

2. A. Deveikis, A.Fedurtsya. Elimination of the Centre-of-Mass Motion in the Nuclear Shell-Model with Isospin // Mathematical Modeling and Computational Physics (MMCP 2009): International Conference book of abstracts, Dubna, July 7 – 11, 2009 / Joint Institute for Nuclear Research. Dubna : JINR, 2009. ISBN 9785953002158, p. 39-40.

 

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

1. Deveikis, Algirdas. Translationally invariant two-particle density matrices // Mathematical modelling and analysis : 15th international conference, May 26-29, 2010, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285953. p. 17-17.

2. Deveikis, Algirdas, A=8 izobarinių branduolių lygmenų struktūros analizė tankio matricomis minimaliame artutinume. 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Vilnius, 2011 m. spalio 6-8 d.: programa ir pranešimų tezės. ISBN 9789955634645, p. 194-194.

3. Tarptautinė konferencija „Mathematical modeling and computational physics“ – Dubna, Rusija, 2009. Pranešimas: „Elimination of the centre-of-mass motion in the nuclear shell-model with isospin“.
4. 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija – Vilnius, Lietuva, 2009. Pranešimas: “Dvidalelių transliaciškai invariantinių kilminių koeficientų skaičiavimo procedūros [1,2] įvertinimas aukštesniems sužadinimams”.
5. Tarptautinė konferencija „High Performance Scientific Computing“ – Druskininkai, Lietuva, 2008. Pranešimas: „Antisymmetrization procedure for j-shell states“.
6. 4-tas tarptautinis seminaras „Quantum Physics and Communication” – Dubna, Rusija, 2007. Pranešimas: „Antisymmetrization procedure of many-particle states“.
7. 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija – Vilnius, Lietuva, 2007. Pranešimas: “Pašalinių būsenų eliminavimas dvidalelėms osciliatorinėms vidinėms tankio matricoms izosukinio formalizme ”.
8. 3-as tarptautinis seminaras „Quantum Physics and Communication” – Dubna, Rusija, 2005. Pranešimas: „Analytical Scheme calculations of angular momentum coupling and recoupling coefficients“.
9. Informacinės Technologijos 2004 – Kaunas, Lietuva, 2004. Pranešimas: “Objektinio programavimo kurso kompiuterinio testavimo patirtis“.
10. 8–ta tarptautinė konferencija “Mathematical modeling and analysis”, Trakai, Lietuva, 2003. Pranešimas: „Iteration scheme of continuous analogue of the Newton method for potential and resonant scattering“.

 

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. Deveikis, Algirdas. Formaliųjų kalbų praktikumas : mokymo metodinė priemonė [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. 108 p. : iliutr. ISBN 9789955126973. Prieiga per internetą: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2011~ISBN_978-9955-12-697-3.

2. Deveikis, Algirdas, Formaliųjų kalbų praktikumas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. 108 p.

3. A.Deveikis. Objektinis programavimas Java kalba : metodinė priemonė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. 175 p. : iliustr. ISBN 9789955123637.
4. A.Deveikis Kvantinės mechanikos kompiuteriniai laboratoriniai darbai.: mokomoji knyga. Vytauto Didžiojo universitetas, 2000, 94 psl. : iliustr.