Menu

.A_Mackute_Varoneckiene_CV

Aušra Mackutė-Varoneckienė

Gimimo data:             1978-02-24

Mokslo laipsnis:         Daktarė

Pedagoginis laipsnis: Lektorė

 El. paštas: ausra.mackute-varoneckiene@vdu.lt

 

 

IŠSILAVINIMAS
(2002 – 2006)             Doktorantūros studijos, Fiziniai mokslai, Informatika, 09P. 2007 m. apginta daktaro disertacija „Optimizavimo metodai separavimo procesų uždaviniams, kai tikslo funkcijoms ir leistinosioms sritims būdingi nereguliarumai ”, vadovas prof. habil. dr. A. Žilinskas
(2000 – 2002)              Magistro studijos, VDU, Informatikos fakultetas.
(1996 – 2000)              Bakalauro studijos, VDU, Informatikos fakultetas.

 

DARBO PATIRTIS
(2007 – dabar)             VDU, Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra, lektorė.
(2007 – 2009)                Matematikos ir informatikos institutas, Sistemų analizės skyrius, Optimizavimo sektorius, mokslininkė-stažuotoja.
(2002 – 2007)              VDU, Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra, asistentė.
(2001 – 2007)              KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, programuotoja.
(2000 – 2001)              KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, jaunesnioji mokslo darbuotoja.

 

TYRIMŲ SRITIS
Tyrimų sritis: globalioji optimizacija, daugiakriterinis optimizavimas, daugiamačių duomenų vizualizacija, duomenų tyryba, lygiagretūs ir paskirstyti skaičiavimai.

 

DĖSTOMI DALYKAI (arba AKADEMINIO DARBO PATIRTIS)
1. „Duomenų vizualizavimas“ kurso paskaitos ir praktiniai darbai;
2. „Intelektika“ kurso paskaitos ir praktiniai darbai;
3. „Matematinis programavimas“ kurso praktiniai darbai;
4. „Tiesinis programavimas“ kurso paskaitos ir praktiniai darbai;
5. „Operacijų tyrimas ir valdymas“ kurso praktiniai darbai;
6. „Algoritmų sudėtingumo teorija“ kurso praktiniai darbai;
7. „Programavimo pagrindai“ kurso praktiniai darbai.

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. Partnerinės dalies koordinatorė Socrates/Erasmus projekte „Doktorantūros studijos Informatikoje“ („Doctoral education in computing“, ETN DEC, 114046-CP-1-2004-1-BG- ERASMUS-TN).
2. Darbas ŠMM programoje „Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklas (LitGrid), (2007 m. Sutartis: Nr. 5/1190-(1817), 2008 m. Sutartis Nr. 5/325, 2009 m. Sutartis Nr. SUT-238/5).
3. Darbas projekte „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstinėse studijose“ (ESF/2004/2.4.0-03-331/BPD-111/8-286), 2008 m.; paskaitų kurso „Programavimo technologijos internete“ medžiagos parengimas elektroniniame formate.

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
1. 15th International Conference on Information and Software Technologies, Kaunas, Lithuania, 2009. Pranešimas „Multi-objective optimization using parallel computations“.
2. International Conference on Computer Systems and Technologies, Rouse, Bulgaria, 2009. Pranešimas „Multidimensional Scaling: Multi-Objective Optimization Approach“.
3. Informatics summer school Modern Data Mining Techniques, Druskininkai, Lithuania, 2007. Pranešimas „On Search for Two Criteria Optimal Control in a Problem of Biotechnology by Means of Parametric Optimization“.
4. 15th International Conference on Systems Science, Wroclaw, Poland, 2007. Pranešimas „On Search by Means of Parametric Optimization for Optimal Control in a Problem of Biotechnology“.
5. INYS workshop Optimal Process Design, Vilnius, Lithuania, 2006.
6. Computer vision – Methods and Algorithms, Vilnius, Lithuania, 2005.
7. 15th International Conference on System Science, Wroclaw, Poland, 2004. Pranešimas „On optimization over a small implicitly defined feasible region“.
8. 3rd Estonian Summer School in Computer and System Science, August 8-12, 2004, Peddase, Estonia.
9. Magistrantų ir doktorantų konferencija „Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos, Kaunas, 2004. Pranešimas „Atsitiktinė minimumo paieška mažoje, neišreikštai apibrėžtoje srityje“.
10. International Conference „Modelling and Simulation of Business Systems, Vilnius, 2003. Pranešimas „Empyrical study of multimodality of objective function in optimal process design“.
11. 2nd European Medical & Biological Engineering Conference, Vienna, Austria, 2002. Panešimas „Web-base information system for patients after coronary artery disease bypass surgery“.

 

APDOVANOJIMAI IR PREMIJOS
2001 m. skirta Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premija Aušrai Mackutei (Vytauto Didžiojo Universitetas) už bakalauro darbą „Biomedicininės informacinės sistemos apsauga, vartotojo sąsaja ir paieškos mechanizmas“ (darbo vadovas – prof. Antanas Žilinskas).

 

PUBLIKACIJOS