Menu

.A_Mickus_CV

Artūras Mickus

Gimimo data: 1965-08-03
Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: docentas
El. paštas: arturas.mickus@vdu.lt

 

 

IŠSILAVINIMAS
(2009) VDU Taikomosios informatikos katedra, suteiktas docento pedagoginis vardas.
(1993 – 1997) 1997 m. rugsėjo 3d. apgynė gamtos mokslų srities, fizikos krypties disertaciją Vytauto Didžiojo Universiteto fizikos katedroje. Disertacijos tema “Jonų pluoštais aktyvuoti procesai silicyje fizinės – vakuuminės kondensacijos metu”.
(1986 – 1991) baigė Vilniaus universitetą, fizikos fakultetą, kvantinės elektronikos katedrą. Specialybė – fizikas.

 

DARBO PATIRTIS
(1998 – dabar) VDU Taikomosios Informatikos katedra;
(2013 – dabar) Lietuvos inovacijų centras, konsultantas;
(2002 – 2012) Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas, direktoriaus pavaduotojas – projektų vadybininkas;
(2000 – 2007) VDU Distancinių Studijų Centro vadovas;
(1997 – 1998) VDU fizikos katedra, daktaras asistentas, lektorius;
(1993 – 1997) VDU fizikos katedra, Ph. d. studentas;
(1991 – 1992) VDU fizikos katedra, jaunesnysis mokslinis bendradarbis;
(1990 – 1991) Lietuvos Energetikos Institutas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis;
(1988 – 1990) Vilniaus universiteto Lazerinių Mokslinių Tyrimų Centras, asistentas;
(1984 – 1986) Tarybinė armija.

 

TYRIMŲ SRITIS
I. Modernios informacinės technologijos: 1. Modernios IT SVV. 2. Modernios nuotolinio mokymo IT.
II. Fizikinių procesų matematinis kompiuterinis modeliavimas: 1. Jonų pluoštų sąveika su kietu kūnu. 2. Plonų plėvelių dengimo technologijų modeliavimas elektronikoje, metalurgijoje, optikoje ir t.t. 3. Žematemperatūrės plazmos cheminių reakcijų kinematika ir kinetika. 4. Terminis ir jonų pluoštais indukuotas kieto kūno suardytų sričių epitaksinis augimas. 5. Gruntinių vandenų ir panašių procesų geofizinių filtravimo procesų matematinis modeliavimas.
III. Eksperimentinė fizika: 1.Energijos virsmų našumas Rodamin-6G dažų lazeryje kaupinant kieto kūno ps ND:YAG lazeriu; 2. Superliuminescencinis bėgančios bangos LiNbO3 optinis parametrinis šviesos generatorius. 3. Raketinių variklų degimo produktų tyrimas KARS spektroskopija.

 

DĖSTOMI DALYKAI 
1. „Informatika“ – bedrauniversitetinis kursas bakalauro studijų 1-jo kurso studentams.
2. „Kompiuterių architektūra“ – Informatikos fakulteto 2-jo kurso bakalauro studijų studentams (1998-2009).
3. „Išsklaidyti ir lygiagretūs algoritmai“ – Informatikos fakulteto magistratūros studijų studentams (2000-2005).

 

PRAKTIKA UŽSIENYJE
Anglija:
1. Keimbridžas: Entrepreneurchip centre University of Cambridge, St. John‘s Innovation Centre, Cambridge Science Park, Cambridge Vision Park, SQW Ltd .
2. Oksfordas: Oxford Innovation Ltd., Oxford Science Park.
3. Worwick: Warwick university Science Park, Barclays Venture Center.
4. Surrey: Surrey Research Park, Angle Technology Ltd., South East England Development Agency, Surrey Enterprice Hub.
5. Manchester: University of Manchester, Manchester Science Park, Campus Venture Ltd.
Italija:
1. Milanas: San Rafaele Biomedical Science Park.
2. Bergamo: Bergamo Science Park.
Suomija:
1. Tampere: Tampere Technology Centre Hermia;
2. Turku: Turku Science Park.
Austrija:
Klagenfurt: Klagenfurt university; Lakeside Science & Technology Park.
Kinija:
Beijing. Zhongguancun Science Park, Tsinghua University Science Park, Tsinghua Business Incubator.
Pietų Afrikos Respublika:
Pretoria. University of Pretoria. University of Tswana. Pretoria Innovation HUB.
Jungtiniai Arabų Emiratai:
Dubajus: Dubay Technopark.

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. ES struktūrinių fondų (2007-2013) ESFA ir LVPA programų projektas “Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas – INOVEKS”, 2014-2015.
2. ES struktūrinių fondų (2007-2013) ESFA programos projektas “Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas”, 2012-2014.
3. ES struktūrinių fondų (2007-2013) ESFA programos projektas “Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija”, 2012 – 2014;
4. ES struktūrinių fondų (2007-2013) ESFA programos projektas „Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) – START”, 2011 – 2014;
5. LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA (2007-2013) BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ programos projektas “Tinklų kūrimas inovacijų srityje siekiant ekonominės plėtros  LT.InnoConnect.BY”, 2011-2013.
6. ES struktūrinių fondų 2007-2013 m. „INOGEB LT1“ programos projektas “Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai ”. Koordinatorius – Kauno regioninis mokslo parkas. Partneriai Vilniaus Šiaurės miestelio technologijų parkas, Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas. 2009 – 2011 m.
7. ES struktūrinių fondų 2007-2013 m. „INOGEB LT1“ programos projektas „INO – Tinklas“. Koordinatorius – Lietuvos inovacijų centras. Partneriai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkai. 2009 – 2011.
8. ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“, 2005 – 2008.
9. ES struktūrinių fondų projektas „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstinėse studijose“, 2005 – 2008.
10. PHARE 2002 programos projektas “Verslo geografinė informacinė sistema”, 2005-2006. Koordinatorius dr. A. Mickus.
11. PHARE 2002 programos projektas „Mokslo ir technologijų parkų paslaugų paketų formavimas ir išbandymas“. 2005 – 2006. Koordinatorius – LIC, partneriai – 6 Lietuvos MTP ir Vokietijos partneris.
12. PHARE 2000 programos projektas „Promotion of Competetiveness and Financial Discipline for Enterprises in Lithuania”, 2002 – 2003; Projekto metu parengtas strateginis Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko plėtros planas kartu su anglų kompanija „PE – International Ltd“
13. LR Švietimo ir mokslo ministerijos projektas „Profesinio mokymo Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo strategijos parengimas“. 2003.
14. Jungtinių Tautų projektas „Capasity Building of Lithuanian Women Through ICT  Networking“. Koordinatorius Kauno Moterų Užimtumo Informacinis Centras. VDU partneriai. 2003 – 2005.
15. Socrates/Minerva programos projektas “Web Dance” 2002-2004. Partneriai – Hertfordshire universitetas, UK, Vytauto Didžiojo universitetas, LT, Kipro universitetas (CY), CONCEPTUM multimedia kompanija, Atėnai (GR), MiraLab Multimedia kompanija, Ženevos universitetas (CH). Koordinatorius – Aegean universitetas, Graikija (GR)
16. Grundtvig 3 programos projektas “Key Skills in Lifelong Learning” 2002, Partneriai – Olandija, Vengrija, Danija, Lietuva. Koordinatorius Viittakivi International centre, Suomija.
17. Leonardo da Vinci programos projektas “Small and Medium Business Information Technology Education (SAMBITE)” (Nr.. LT/99/1/088108/PI/I.1.1.b/FPC) 1999/2001 metams. Partneriai – Middlesex universitetas, UK, Kielce Technologijos universitetas, Lenkija, Kauno Pramonės, Prekybos ir Amatų rūmai. Koordinatorius dr. A. Mickus, Vytauto Didžiojo universitetas.

 

RENGTOS PARAIŠKOS
1. NATO Science for Peace programai  “Guided Biodegradation of Accidental Oil and Chemical Spills (GBAOCS)”. Partneriai: Colorado School of Mines, JAV, ir VDU, LŽŪU, (LT). 1998.
2. ES struktūrinių fondų projekto paraiška “Informacinė infrastruktūra e-valdžiai ir e-verslui įgyvendinti”;
3. ES struktūrinių fondų projekto paraiška “Nacionalinės e-parašo sistemos ir e-paslaugų infrastruktūros sukūrimas”;
4. ES struktūrinių fondų projekto paraiška „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko fizinės infrastruktūros plėtra“;
5. ES struktūrinių fondų projekto paraiška „VDU E-bibliotekos ir nuotolinių studijų centro plėtra“;
6. 6 BP projekto paraiška „ Licence to Win“. Projekto koordinatoriai – Suomija. Parneriai: Ispanija, Airija, Vokietija, Graikija, Prancūzija, Lietuva, Bulgarija.
7. 6 BP projekto paraiška „KNOWING“. Projekto koordinatoriai – Ispanija. Parneriai: Anglija, Vokietija, Italija, Lietuva, IASP.
8. 6 BP projekto paraiška „Trans Continental Intelligence Network“ Projekto koordinatoriai: Turkija. Partneriai: Anglija, Suomija, Lietuva, Latvija, Ukraina, Azerbaidžanas, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija.
9. PHARE 2002 programos projekto paraiška “Inovacinių firmų verslumo ugdymas”. Koordinatorius – KAITP, partneriai: Kauno miesto savivaldybė, VDU, UAB „KTC&BN“, „C..Monck Associates Ltd.“ (Anglija).
10. PHARE 2002 programos projekto paraiška “Inovacinių įmonių steigimosi skatinimas Kauno mieste”, Koordinatorius – KAITP, partneriai: Kauno miesto savivaldybė, VDU, „Tampere HERMIA Research Centre“ (Suomija).

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
Paskelbta 30 straipsnių bei konferencijų tezių įvairiuose užsienio ir Lietuvos leidiniuose.

 

NARYSTĖ LIETUVOS IR TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE
Lietuvos Distancinio Mokymo (LieDM) tinklo narys, Lietuvos fizikų asociacijos narys, Tarptautinės mokslo parkų asociacijos (IASP) narys.

 

PUBLIKACIJOS