Menu

.A_Vidziunas_CV

Antanas Algimantas Vidžiūnas

Gimimo data: 1942-03-14

Mokslo laipsnis: daktaras

Pedagoginis vardas: docentas

El. paštas: a.vidziunas@if.vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
(1968 – 1970) Daktaro laipsnis, gynimo data 1970-10-12, Technikos mokslai, Kibernetika, “Operacinių stiprintuvų statinių ir dinaminių savybių tyrimas“, vadovas doc. dr. Stasys Vosylius. Nostrifikuotas 1993.03.17.
(1959 – 1964) Inžinieriaus diplomas, KTU, Radijoelektronikos fakultetas.

 

DARBO PATIRTIS
(1989 – dabar) VDU, Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra, docentas
(1993– 1997) VDU, Informatikos fakultetas, prodekanas
(1975– 1989) VVU, Kauno humanitarinis fakultetas, docentas
(1962– 1975) KTU, Informatikos fakultetas, asistentas ir lektorius.

 

TYRIMŲ SRITIS
Objektinio programavimo instrumentinės priemonės, programavimo dėstymo ir nuotolinio mokymo metodika.

 

DĖSTOMI DALYKAI
1. „C# duomenų tipai ir struktūros“ – paskaitos ir laboratoriniai darbai. Vytauto Didžiojo universitetas
2. „C++, objektinis programavimas“ – paskaitos ir laboratoriniai darbai. Vytauto Didžiojo universitetas.
3. „Programavimo įvadas“ – paskaitos ir laboratoriniai darbai. Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus universitetas.
4. „Vadybos informacinės sistemos“ – paskaitos ir laboratoriniai darbai. Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus universitetas.
5. „Automatinis valdymas“ – paskaitos ir laboratoriniai darbai. Kauno Politechnikos institutas.
6. „Matematika“ – paskaitos ir praktikos darbai. Kauno Politechnikos institutas

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. Europos sąjungos remiamas projektas „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstinėse studijose“. Projekto trukmė 2006-2008. Vykdytojas.
2. Leonardo da Vinči programos projektas “Informacinių technologijų diegimo pagrindų mažose įmonėse mokymas”. Projekto trukmė 2000-2001. Projekto koordinatorius.
3. Phare projektas “Informacinių technologijų įvado nuotolinio mokymo kursas”. Projekto trukmė 1997-1999. parengti. Projekto koordinatorius Lietuvai.

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
1. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos konferencija. – Kaunas, 2009. Pranešimai: „Informatikos specialybių studijų motyvacijos skatinimo poreikiai ir priemonės“ ir „Stojančiųjų į universitetą informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijos tyrimas“.
2. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos konferencija. – Šiauliai, 2007. Pranešimai: „Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo tikslai ir priemonės“ ir „Integruoto programavimo koncepcijų mokymo C++ kalba principai“.
3. Tarptautinė EDEN konferencija. – Viena, 2006. Pranešimas „ IKT ir nuotolinio mokymo diegimo Lietuvoe universitetuose tikslai, metodai ir problemos.“
4. Tarptautinė EDEN konferencija.– Helsinki, 2005. Pranešimas „ E. mokymas ir IKT diegimas Lietuvos profesinio mokymo sistemoje“
5. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos konferencija.- Vilnius, 2003. Informatikos specialistų rengimo universitetuose modernizavimo problemos“.

 

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys

 

PUBLIKACIJOS