Menu

.Publikacijos_AV

Doc. Dr. Antanas Algimantas Vidžiūnas
PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

1. Antanas Vidžiūnas, Artūras Mickus „Informatikos specialybių studijų motyvacijos skatinimo poreikiai ir priemonės“ // Informacijos mokslai, ISSN 1392-0561, T. 50, p.81 – 86. 2009 [LISA; CEEOL].
2. Antanas Vidžiūnas, Artūras Mickus „Stojančiųjų į universitetą informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijos tyrimas “ // Informacijos mokslai, ISSN 1392-0561, T. 50, p.64 – 68. 2009 [LISA; CEEOL].
3. Vidžiūnas, Antanas; Mickus, Artūras. Integruoto programavimo koncepcijų mokymo C++ kalba principai // Informacijos mokslai,. ISSN 1392-0561. T. 42-43 (2007), p. 195-200. [LISA; CEEOL].
4. Mickus, Artūras; Vidžiūnas, Antanas. Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo tikslai ir priemonės // Informacijos mokslai, ISSN 1392-0561. T. 42-43 (2007), p. 50-55.. [LISA; CEEOL].

MOKSLO STRAIPSNIAI
kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. Vidžiūnas, Antanas; Mickus, Artūras; Žvinienė, Vida. E-Learning and Implementation of Information Communication Technologies in Lithuanian Vocational Training System // Lifelong E-Learning: Bringing e-learning close to lifelong learning and working life, a new period of uptake: Proceedings of the EDEN 2005 Annual Conference, Helsinki, 20-23 June, 2005. Helsinki : EDEN, 2005. ISBN 9632181344. p. 377-382.
2. Mickus, Artūras; Žvinienė, Vida; Vidžiūnas, Antanas. The Methods, Aims and Problems of ICT and E-Learning Development in Lithuanian Universities // E-Competences for Life, Employment and Innovation: „E” is more! — E-learning Enabling Education in Evolving Europe: Proceedings of the EDEN 2006 Annual Conference, Vienna, 14-17 JUNE, 2006. Viena : EDEN, 2006. ISBN 9630600633. p. 761-765.

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

1. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos konferencija. – Kaunas, 2009. Pranešimai: „Informatikos specialybių studijų motyvacijos skatinimo poreikiai ir priemonės“ ir „Stojančiųjų į universitetą informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijos tyrimas“.
2. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos konferencija. – Šiauliai, 2007. Pranešimai: „Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo tikslai ir priemonės“ ir „Integruoto programavimo koncepcijų mokymo C++ kalba principai“.
3. Tarptautinė EDEN konferencija. – Viena, 2006. Pranešimas „ IKT ir nuotolinio mokymo diegimo Lietuvoe universitetuose tikslai, metodai ir problemos.“
4. Tarptautinė EDEN konferencija.– Helsinki, 2005. Pranešimas „ E. mokymas ir IKT diegimas Lietuvos profesinio mokymo sistemoje“
5. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos konferencija.- Vilnius, 2003. Informatikos specialistų rengimo universitetuose modernizavimo problemos“.

VADOVĖLIAI AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, REIKŠMINGI MOKSLO DARBAI, MOKSLO ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS

1. A.Vidžiūnas. Delphi 6, programavimas ir vaizdiniai komponentai.- Smaltija, 2002, 276psl. Bendrasis aukštųjų mokyklų vadovėlis.
2. A.Vidziunas. C++ duomenų tipai ir struktūros.- Smaltija,1999, 240 p. Bendrasis aukštųjų mokyklų vadovėlis.

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. A.Vidžiūnas, D. Vitkutė. „Interneto technologijos ir tinklalapių kūrimas“, Smaltija, 2009, 328 psl.
3. A.Vidžiūnas, „C++ ir objektinis programavimas“.- Smaltija, 2008, 316 psl.
4. A.Vidžiūnas. “ Excel 2007, Skaičiuoklių taikymas vadyboje“. -Kaunas, Smaltija, 2008. – 320 p.
5. A. Vidžiūnas. „Microsoft Word 2007“. Mokymo priemonė pagal ECDL programą // 2007, Kaunas, Smaltija, 320 psl. ISBN 978-9955-707-18-9.
6. A.Vidžiūnas, V.Barzdaitis. Interneto svetainių ir tinklalapių kūrimas.- Smaltija, 2005, 248 psl.
7. A.Vidžiūnas. Accesss XP. Taikomųjų duomenų bazių projektavimo pagrindai..- Smaltija, 2003, 318 psl.
8. A.Vidžiūnas. C++ ir C++ Builder pradmenys..- Smaltija, 2003, 312 psl.
9. A.Vidžiūnas. Delphi 6, programavimas ir vaizdiniai komponentai.- Smaltija, 2002, 276psl. Bendrasis aukštųjų mokyklų vadovėlis.