Menu

.D_Amilevicius_CV

Darius Amilevičius

Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: docentas
El. paštas: darius.amilevicius@vdu.lt

 

 

DARBO PATIRTIS
(1996 – 2007) VDU Teologijos fakulteto lektorius
(2002 – dabar) Vadovaujančios pareigos privataus sektoriaus įmonėse
(2004 – 2007) VDU Personalo tarnybos direktorius
(20011 – 2014) MRU Viešojo saugumo fakulteto humanitarinių mokslų katedros docentas
(2012 – dabar) VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centre projektų vadovas ir tyrėjas
(2014 – dabar) VDU Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros lektorius

 

TYRIMŲ SRITIS
Kompiuterinė lingvistika ir kalbos technologijos, diskurso retorinė analizė, interneto socialinių tekstų analizė

 

DĖSTOMI DALYKAI
1. IT projektų vadyba (bakalauro ir magistro studijos)
2. Kalbos technologijos.
3. Kompiuterinis raštingumas

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
2015.06.18-19: LMT organizuoti mokymai projektų vadovams ir rengėjams „The European Framework for Research and Innovation – Horizon 2020“. Mokymus vedė: Rita Clancy (Eurida Research management, Briuselis).
2013.01.07-08 IVPK organizuoti IT projektų valdymo kursai IT projektų vadovams. Mokymo kursus vedė: UAB TOWI. Gautas pažymėjimas nr.: TWCPPP121218282
2012.03-05: www.coursera.org organizuoti Stanfordo universiteto profesoriaus Dan Jurafsky ir docento Christopher Manning aštuonių savaičių on-line kursai „Natural Language Processing“.
2012-04 CPVA organizuoti dviejų dienų kursai ESF finansuojamų projektų pagal priemonę „Informacinė visuomenė visiems“ projektų vadovams ir finansininkams.
2012.02.12-14 Seminar on Cybercrime “Combating sexual exploitation of children on the internet and child pornography” (Kopenhaga, Danijos Karalystė). Organizatoriai: CEPOL, Danish National Police, Danish Director of Public Prosecutions.
2012-02. CEPOL (http://www.cepol.europa.eu) e-Learning Module: „Cybercrime“ .
2011-02-15: Lietuvos viešojo administravimo institutas, mokymai „ES Dvynių projektų rengimas ir administravimas“. Pažymėjimas Nr. R-45999.
2009-10: ASI Decona – mokymai „Standartai ISO 9001 ir 14001 bei vidaus audito organizavimas ir pravedimas”
2008-04-22: LR Ūkio ministerija – seminaras “ES struktūrinių fondų parama 2007-2013”
2007-08-15/22: “TMD Partners” – mokymai “Efektyvus vadovavimas”
2007-05-16/22: “TMD Partners” – mokymai “Profesionalios pardavimų technikos”
2000 – 2001: kvalifikacijos kėlimo stažuotė (retorinės analizės metodo studijos) Grigaliaus universitete (Roma, Italija).

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. 2015.07 – 2016.12.31: mokslo darbuotojas/ekspertas projekte „Lietuvos narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (Clarin ERIC)“. Projektas finansuojamas iš Lietuvos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos Struktūrinių fondų. kartu atsakingas už kalbos technologijų plėtrą ir naujų vartotojų įtraukimą. Sutartis su LMT 2015 m. birželio 25 d. Nr. MTI-02/2015. Projekte atsakingas už kalbinių išteklių kūrima, kalbos technologijų plėtrą bei viešinimą, naujų vartotojų įtraukimą.
2. 2015.01.20-2015.06.30: lietuvių kalbos specialistas projekte „Vidaus reikalų pareigūnų registro modernizavimas“ (Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-004) Paskirtis: metodinės priemonės – darbo su vidaus reikalų pareigūnų registro duomenimis vadovo – parengimas ir realizacija. Užsakovas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Vykdytojas: UAB ATEA.
3. 2014.11 – 2016.02: tyrėjas VDU Informatikos fakulteto vykdomame FP7 projekte (projekto partneris) „Learning and Execution of Action Categories (ACAT)“, Theme ICT-2011.2.1 (Cognitive Systems and Robotics), Grant Agreement No. 600578. Tyrimo sritis: ontologijos ir jų automatinis formavimas.
4. 2014.03-11: UAB „Tildė IT“ užsakymu sudariau lygiagretų LT-EN tekstyną, pritaikytą mašininio vertimo sistemoms. Tekstyno apimtis 10 mln žodžių, 600 000 sulygiagretintų sakinių, sritis: teisinė.
5. 2012.05-2015.08: projekto vadovas ir tyrėjas VDU vykdomame projekte „Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės informacinė sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams“ Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007. Finansuojamas ES lėšomis. Projekto sąmata apie 11 mln. Litų. Projekto pabaiga 2015-01-30. Mano tyrimų sritis: sentimentų atpažinimas tekste, nuomonių išgavimas (angl. Opinion mining), semantinė informacijos paieška, ontologijos.
6. 2012.06-12: kompiuterinės lingvistikos specialistas VDU Kompiuterinės lingvistikos centro projekte „Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia, Lithuania (HipiLatLit)“ (Mokslinės infrastruktūros sukūrimas švietimo poreikiams Rytų Latvijoje ir Lietuvoje) (id. Nr. LLIII-207), kuris buvo finansuojamas pagal „Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą“ (pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą). Projekte rengiau lygiagretų kompiuterinį tekstyną. Projektas sėkmingai įgyvendintas.
7. 2011.12-2014.06: priklausiau Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus įsakymu sudarytai mokslinei darbo grupei elektroninės erdvės saugumo problemoms nagrinėti. Darbo grupė sudaryta vykdant Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimo sutartį. Su šios grupės mokslininkais, be kitų dalykų, parengėme magistrinių studijų programą „Kibernetinio saugumo valdymo magistratūros studijų programa“ (programos valstybinis kodas 321N20030).

 

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE, SEMINARUOSE, VIEŠOS PASKAITOS, MOKYMAI, KITA (po disertacijos)
1. 7th International Conference „Human Language Technologies – the Baltic Perspective“ Riga (Latvia). Su bendrautoriais pranešimas: „Overview of the Development of Language Resources and Technologies in Lithuania (2012–2015)“
2. 2016 m. spalio 6 d. Pranešimas „Socialinių inovacijų technologijos: kalbos technologijų panaudojimas socialinės atskirties mažinimui“ mokslo ir socialinių inovacijų forume „Social Code ‘16“. Forumo organizatorius: Vytauto Didžiojo universitetas. Forumo vieta: Vytauto Didžiojo universitetas.
3. 10th Language Resources and Evaluation Conference (LREC2016) 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia). Su bendraautoriais pranešimas: „Natural Language Processing Infrastructure for the Lithuanian Language“.
4. 2016 m. vasario 24 d.. Pranešimas „Daugiakalbės viešosios paslaugos Lietuvoje“. ELRC (European Language Resource Coordination) seminaras Lietuvoje. Vieta: LR Vyriausybės rūmai. Rengėjai: ELRC, Valstybinė Lietuvių kalbos komisija ir LR Vyriausybė.
5. 2015 m. spalis. Straipsnis-interviu: „Lietuvių kalba įsitvirtina elektroninėje erdvėje“.Leidinys ATEA SPRENDIMAI 2015 (ruduo). Leidinys skirtas privataus IT verslo pasauliui.
6. 2015 m. spalis. Renginys verslo sektoriaus vadovams ATEA ACTION 2015. Vieta: Vilnius. Pranešimas apie Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų kuriamas kalbos technologijas ir kalbos technologijų plėtrą Lietuvoje.
7. 2015.09.16. LR Susisekimo ministerija. Seminaras VIISP platformos pristatymui. Pranešimas: „Pažangių kalbos technologijų sprendimų panaudojimas VIISP“
8. 2015 m. rugsėjis. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos metinis suvažiavimas. Pranešimas: VDU sukurta kalbos technologijų informacinė sistema ir jos teikiamos paslaugos.
9. 2015 m. liepos 13 d. „15 minučių“. Straipsnis-interviu apie VDU kuriamas kalbos technologijų sistemas (http://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/lietuvos-mokslininkai-sukure-iranki-galinti-apsaugoti-net-nuo-terorizmo-646-515020).
10. 2015 m. liepos mėn. VU MII organizuotas seminaras Vilniuje kalbos technologijų tematika. Pranešimas: Sintaksinė-semantinė kalbos technologijų informacinė sistema ir jos teikiamos viešosios paslaugos.
11. 2012 m. kovo 23 d. Dainavos poliklinikoje skaityta vieša paskaita „Grėsmės vaikui internete: smurto internete kontrolės problematika“. Viešų paskaitų ciklo organizatorius: Kauno Vaikų Linija

 

NARYSTĖ ORGANIZACIJOJE
1. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys (dirbtinio intelekto sekcija)
2. Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys
3. Vytauto Didžiojo Universiteto mokslinių tyrimų klasterio „Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas“ (H- 08-12) narys

 

PUBLIKACIJOS