Menu

.Publikacijos_D_A

Doc. Dr. Darius Amilevičius

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS, ATVIROS PRIEIGOS DUOMENŲ PARENGIMAS IR METODINĖS PRIEMONĖS (po disertacijos)

1. Amilevičius D., Petkevičius M., Lietuviško interneto socialinių tekstų tekstynas LITIS (v.1). Tekstyno apimtis: 180 000 teksto vienetų, 6 500 000 žodžių. Atviras išteklius naudojimui pagal akademinę licenciją. Atvirai prieigai pateiktas CLARIN-LT (CLARIN ERIC narys) duomenų saugykloje. www.clarin-lt.lt. Pateikimo data: 2016-11-18. Vyksta DOI suteikimo procesas ištekliui.

2. Utka A., Amilevičius D., Krilavičius T., Vitkutė-Adžgauskienė D., Overview of the Development of Language Resources and Technologies in Lithuania (2012–2015) // Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, vol. 289 (Human Language Technologies – The Baltic Perspective). IOS Press, 2016. ISBN 978-1-61499-700-9 (print) | 978-1-61499-701-6 (online). P. 12-19. (Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index and SCOPUS)

3. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, Andrius Utka, Darius Amilevičius, Tomas Krilavičius, Natural Language Processing Infrastructure for the Lithuanian Language // 10th Language Resources and Evaluation Conference (LREC2016) 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia) ISBN 978-2-9517408-9-1 EAN 9782951740891 (LREC 2016 Proceedings submitted for review and approval in May 2016 for inclusion in the Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index) actually http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/index.html

4. Andrius Utka, Darius Amilevičius, Toward automatic analysis of social media texts // 10th Language Resources and Evaluation Conference (LREC2016) 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia) ISBN 978-2-9517408-9-1 EAN 9782951740891 (LREC 2016 Proceedings submitted for review and approval in May 2016 for inclusion in the Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index) actually http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/index.html

5. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, Justinas Dainauskas, Darius Amilevičius, Andrius Utka, Lietuvių Kalbos Žodžių Tinklas – LitWordNet. Darbai ir Dienos. 2016. Vol. 64. pp. 101-114. ISSN 1392-0588. CEEOL, EBSCO

6. Amilevičius, D., “Critical Issues in E-Learning Project Management in the Context of Web Technologies Development” in “E-Learning as a Socio-Cultural System: A Multidimensional analysis”. IGI Global, 2014. P. 172-185. ISBN: 9781466661547.

7. Pranevičienė B., Amilevičius D., Issues of the Lithuanian System of Statutory Public Servants – Police Officers and their Professional Qualifications // Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Bratislava: Comenius university, 2013. XXXII, 2/2013. P. 92-107. ISSN 1336-6912.

8. Amilevičius D., Pranevičienė B., Personal Data Usage in Semantic Technologies: Legal Issues // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: MRU Viešojo saugumo fakultetas, 2013. Nr. 9. ISSN 2029-1701. [EBSCO]

9. Amilevičius D., Andrejevas V., Daugiakultūriškumas saugios Europos kontekste: dabarties problematika, teoriniai modeliai ir ateities perpektyvos // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: MRU Viešojo saugumo fakultetas, 2012. Nr. 8. P. 20-35. ISSN 2029-1701. [EBSCO]

10. Ruibytė L., Adamonienė R., Amilevičius D., Statutinių valstybės tarnautojų poreikių ir vertybių sistemos ypatumai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: MRU Viešojo saugumo fakultetas, 2012. Nr. 7. ISSN 2029-1701.

11. Amilevičius D., Elektroninės erdvės saugumo ekonominiai aspektai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: MRU Viešojo saugumo fakultetas, 2012. Nr. 7. ISSN 2029-1701.

12. Pranevičienė B., Amilevičius D., Žmogaus teisių samprata krikščionybėje ir utilitaristinėje pasaulėžiūroje // Soter. 2012. Nr. 41 (69). P. 57-69. ISSN 1392-7450. [CEEOL; The Philosophers Index (OCLC)]

13. Amilevičius D., Smurto kontrolės lietuviškame saityne sąryšis su semantinių ir kalbos technologijų plėtra // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: MRU Viešojo saugumo fakultetas, 2011. Nr. 6. P. 5-21. ISSN 2029-1701.

14. Pranevičienė B., Amilevičius D., The limiting of privacy in the cyberspace // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: MRU Viešojo saugumo fakultetas, 2011. Nr. 6. P. 237-253. ISSN 2029-1701.

15. Pranevičienė B., Amilevičius D., The Impact of the Ancient Near East Law, Philosophy and Religion on Human Rights // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: MRU Viešojo saugumo fakultetas, 2011. Nr. 5. P. 129-143. ISSN 2029-1701.

16. Amilevičius D., Retorikos taikymo viešosios tvarkos apsaugos ir policijos pareigūnų kvalifikacijos kėlimo srityse galimybės // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: MRU Viešojo saugumo fakultetas, 2011. Nr. 5. P. 5-18. ISSN 2029-1701.

17. Amilevičius D., Evangelijos pagal Morkų pabaigos (Mk 15,40 – 16,8) retorika: moterys prie kapo // Soter. 2011. Nr.37(65). P.7-17. ISSN 1392-7450. [CEEOL; The Philosophers Index (OCLC)]