Menu

.D_Janickiene_CV

 

 

Danguolė Janickienė

Gimimo data: 1943-12-05

Mokslo laipsnis: daktarė

Pedagoginis vardas: docentė

El. paštas: d.janickiene@if.vdu.lt
 

 

 

 

IŠSILAVINIMAS
1993 nostrifikuotas daktaro mokslo laipsnis informatikos kryptyje.
1993 suteiktas docentės vardas, specialybė – informatika.
1987 suteiktas vyresniojo mokslinio darbuotojo vardas – specialybė valdymas techninėse sistemose.
1981 apginta mokslų kandidato disertacija – “Netiesinių dinaminių sistemų identifikavimas, panaudojant apibendrintą Hameršteino modelį” – specialybė “Techninė kibernetika ir informacijos teorija”.
1967 baigtas Kauno Politechnikos institutas (Kauno Technologijos universitetas) – specialybė gamybos procesų automatizavimas.
 

DARBO PATIRTIS

(1992 – dabar) VDU Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros docentė.
(1990 – 1992) VDU Mokslo Centro “Informatika” ir Informatikos fakulteto mokslinė sekretorė.
(1982 – 1990) Lietuvos MA Fizikinių- techninių energetikos problemų instituto vyr. mokslinė bendradarbė.
(1980 – 1981) Lietuvos MA Fizikinių-techninių problemų instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė.
(1977 – 1980) Lietuvos MA Fizikinių-techninių problemų instituto akivaizdinė aspirantė.
(1970 – 1977) Lietuvos MA Fizikinių-techninių problemų instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė.
 

TYRIMŲ SRITIS
Netiesinių dinaminių sistemų identifikavimas ir valdymas.
 

DĖSTOMI DALYKAI
1. “Informatika”, Vytauto Didžiojo universitetas.

2. “Grafika ir vizualizavimas”, Vytauto Didžiojo universitetas.
 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. Economy and Business Systems Simulation. Tempus Phare NS_JEP 12382-97, Lithuania, Denmark, Holland (1997-2001).
2. Tempus NS_12125-97, Vytautas Magnus University, Kaunas Technological University, Vilnius Gedimino Technological University, Klaipėda University, Lithuania Agriculture University Lithuania), Saragossa University (Spain), Pensilvania University ( USA), Athens
Technical University (Greece), (1997-2001).
3. Tempus NS JEP- 09901-95. Vytautas Magnus University, Kaunas Technological University (Lithuania), Darmstadt Technical University (Germany), (1995 – 1999).
4. Tempus Nr. 4298-92. Vytautas Magnus University (Lithuania), Hanover and Leipzig Techs (Germany), Glamorgen University (Great Britain), (1992-1995).
 

STAŽUOTĖS
1. Institute of Technological Education ( Greece, Athens, 2001)
2. Darmstadt Technical University (Germany, 1997)
3. Darmstadt Technical University (Germany, 1996)
4. Glamorgen University (United Kingdom, 1995)
 

PUBLIKACIJOS