Menu

.Publikacijos_DJ

Doc. Dr. Danguolė Janickienė

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ

S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
žurnaluose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazes

1. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Self-tuning constrained control of power plant. – Preprints of IFAC Symposium on Control of power Plants and Power Systems. Munich, vol. 1, 1992. p. 229-234.
2. V.Kaminskas, D.Janickiene. Identifiability of nonlinear Hammerstein plants. – Automat Rem Control + 46 (9): 1123 – 1131 Part 1 Sep, 1985.
3. A.Yefanov, V.Kaminskas, V.Lavrukhin, A. Rimidis, D. Janickienė. Identification of fast power reactance in a nuclear-power reactor. – Automat Rem Control, + 48 (8): 1066 – 1075 Part 2 Aug, 1987.

MOKSLO STRAIPSNIAI
Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1. V.Kaminskas, D.Janickienė. Predictor-based self tuning control of power plant. Information Technology and Control. 2006, Vol.35, No. 3, 243 – 248. (INSPEC)
2. V.Kaminskas, D.Janickienė, K.Šidlauskas, D.Vitkutė. Practical issues in the implementation if predictor-based self tuning control systems. – Informatica, vol. 4, Nr. 1-2, 1993, p. 89-98. . (MatchSciNet)
3. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Self-tuning control of a stochastic non-linear object. – Adaptive systems in control and signal processing. , 1989 (Glasgow), IFAC Sympos. Ser.., 1990, No. 1, Pergamon Oxford. (MatchSciNet)
4. V.Kaminskas, D.Yanitskene. Identifiability of nonlinear systems of Hammerstein class. (Russian) Avtomat i Telemekh. 1985, no. 9, 69 – 77. (MatchSciNet)
5. V.Kaminskas, D.Janickienė. Identification of nonlinear discrete systems of Hammerstein‘s class. II. The determination of the order of the model and generalizations. (Russian) Trudy Akad. Nauk Litov. SSR Ser. B 1978, no. 3(106), 75 – 82. (MatchSciNet)
6. V.Kaminskas, D.Janickienė. Identification of nonlinear discrete systems of Hammerstein‘s class. I. Algorithms for the estimation of parameters. (Russian) ) Trudy Akad. Nauk Litov. SSR Ser. B 1978, no. 2(105), 121 – 130. (MatchSciNet)
7. V.Kaminskas, D.Janickienė. A study of algorithms for the estimation of the parameters of the Hammerstein model. (Russian) Statist. Problemy Upravlenija – Trudy Sem. Processy Optimal. Upravlenija V Sekcija Vyp. 10 (1975), 35 – 55. (MatchSciNet)

MOKSLO STRAIPSNIAI
kituose recenzuojamuose žurnaluose ir leidiniuose

1. V.Kaminskas, D.Janickienė, K.Šidlauskas, D.Vitkutė. Predictor-based self-tuning control systems with constrains. – Proceedings of 5th IFAC Symposium on Adaptive Systems in Control and Signal Processing. Budapest, 1995, p. 101-115.
2. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Self-tuning control of the nuclear reactor power. – Preprints of 11th IFAC World Congress “Automatic Control in the Service of Mankind”. Tallin, Estonia, vol. 11, 1990, p. 91-96.
3. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Self-tuninig constraned control of a power plant. – IFAC Workshop on “Evalution of Adaptive Control Strategies in Industrial Applications”, Tbilisi, 1989. Abstracts – Moscow, 1989, p. 112-113.
4. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Constrained control of a nonlinear plant. – 7th IFAC Workshop on “Control Applications of Non-linear Programming and Optimization”, Tbilisi. Abstracts – Moscow, 1988, p. 137-138.
5. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Self-tuning control of a stochastic non-linear object. – Preprints of IFAC Symposium on AdAPTIVE Systems in Control and Signal Processing. Glasgow, vol. 2, 1989, p. 681-685.
6. V.Kaminskas, D.Janickienė. Identification methods for mechanical systems diagnostic. – Preprints of the International Conference, AMSE, “Advances in Modelling and Simulation”, vol. 12, Nr. 3, 1988, p. 1-6.
7. V.Kaminskas, D.Janickienė, D.Vitkutė. Vienos klasės stochastinių netiesinių objektų valdymas. – III Sąjunginės konferencijos “Statistinių metodų diegimo technologinių procesų AVS perspektyvos ir patyrimas” pranešimų tezės. Tula, 1987, t. 1 p. 130-131(rusų kalba).
8. V.Kaminskas, A.Jefanov, V. Lavruchin, A.Rimidis, D.Janickienė. Branduolinio energetinio reaktoriaus greito gtalingumo reaktyvumo efekto identifikavimas. Avtomatika i telemechanika, Moskva, Nr. 9, 1987, p. 114-125.
9. V.Kaminskas, D.Janickienė. Identification of optimal- strukture Hammerstein models. – Preprints of the International Conference, AMSE, “Advances in Modelling and Simulation”, Toulouse, Juli, vol. 6, Nr.2, 1986, p. 21-33.
10. D.Janickienė. Hameršteino klasės netiesinių objektų su grįžtamuoju ryšiu identifikuojamumas. – 5-tosios Visasąjunginės mokyklos-seminaro “Neparametriniai ir robastiniai statistikos metodai kibernetikoje” pranešimų tezės, t.2, Tomskas, 1985, p. 351-354 (rusų kalba).
11. V.Kaminskas, D.Janickienė. Netiesinių Hameršteino klasės objektų identifikuojamumas. – Avtomatika i telemechanika, Moskva, Nr. 9, 1985, p. 69-77 (rusų kalba).
12. V.Kaminskas, D.Janickienė. Netiesinių diskrecinių Hameršteino klasės sistemų identifikacija (6. Modelio parametrų įvertinimai, matuojant signalų statistines charakteristikas). – Lietuvos Mokslų akademijos darbai, B serija, 5(144)t., 1984, p. 131-139.
13. V. Kaminskas, D. Janickienė. Netiesinių diskretinių Hameršteino klasės sistemų identifikacija ( 5. Modelio parametrų įvertinimas, kai tiesinėje dalyje yra grįžtamasis ryšys). – Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, B serija, 2(135)t., 1983, p.65-76.
14. V. Kaminskas, D. Janickienė. Netiesinių diskretinių Hameršteino klasės sistemų identifikacija (4. Rekurentinių įvertinimo algoritmų modeliavimas). – Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, B serija, 4(131)t., 1982, p. 97-105.
15. V.Kaminskas, Č.Tallat-Kelpša, M.Duškesas, A.Stropus, D.Janickienė, V.Skurdenytė, A.Rimidis, R.Pupeikis, A.Nenorta. Dinaminių sistemų statistinės analizės ir identifikacijos programų paketas. – Valstybinis Programų ir Algoritmų Fondas (VAPF), Reg. Nr. 50850000887, Algoritmy i programy, 1986, Nr. 4 (rusų kalba).

VADOVĖLIAI

1. Danguolė Janickienė. INFORMATIKA. Kaunas, VDU, 2005, 541 p., 4-asis papildytas leidimas.
2. Danguolė Janickienė. INFORMATIKA. Kaunas, VDU, 2003, 484 p., 3-iasis papildytas leidimas.
3. Danguolė Janickienė. INFORMATIKA. Kaunas, VDU, 2002, 395 p., 2-asis papildytas leidimas.
4. Danguolė Janickienė. INFORMATIKA, Kaunas, VDU, 2001, 325 p.

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, Vida Statkevičienė, Rita Marčiulynienė. INFORMATIKA. (Elektroninė versija), Kaunas, VDU, 2009, 400 p.
2. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė. INFORMATIKA. Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Internetas, Kaunas, VDU, 2005, 373 p
3. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė. INFORMATIKA.Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Internetas, Kaunas, VDU,2003, 347 p.
4. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė. INFORMATIKA.Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000 ir XP, Internetas, Kaunas, VDU,2002, 337 p.
5. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė. INFORMATIKA.Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000, Internet, Kaunas, VDU, 2001, 310 p.
6. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, Darius Žižys. INFORMATIKA.Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Office 97 ir 2000, Multimedia, Internet, Kaunas, VDU, 2000, 239 p.
7. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, Darius Žižys. INFORMATIKA. MS Windows NT 4.0, MS Office 97, Multimedia, Internet, Kaunas, VDU, 1999, 181 p.
8. D.Janickienė, V.Statkevičienė, R.Valterytė, D.Žižys. Informatikos įvadas. Laboratoriniai darbai, Kaunas, VDU, 1998, 135 p.
9. D.Janickienė, R.Valterytė, D.Žižys. Informatika. Microsoft Windows 95, Microsoft Office 97, Multimedia, Internet, Kaunas, VDU, 1998, 169 p.
10. D.Janickienė, R.Valterytė, V.Valterytė, D.Žižys. Informatikos įvadas. Laboratoriniai darbai VDU humanitarinių ir socialinių mokslų studentams, Kaunas, Technologija, 1997, 165 p.
11. D.Janickienė, V.Valterytė, D.Žižys. Informatikos įvadas. Laboratoriniai darbai VDU humanitarinių ir socialinių mokslų studentams, Kaunas, Technologija, 1996, 120 p.