Menu

.D_Vitkute_Adzgauskiene_CV

Daiva Vitkutė-Adžgauskienė

Gimimo data: 1962-10-23
Mokslo laipsnis: daktarė
Pedagoginis vardas: profesorė
El. paštas: daiva.vitkute-adzgauskiene@vdu.lt

 

 

IŠSILAVINIMAS
(2001-2003) Verslo administravimo magistro kvalifikacinis laispsnis, International Executive MBA kvalifikacija, Jungtinė Baltijos vadybos instituto (BMI) ir Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos magistratūra.
(1990 – 1994) Daktaro laipsnis, gynimo data 1994-10-26, Fiziniai mokslai, Informatika, 09P, tema „Adaptyvių prognozuojančių valdymo sistemų projektavimas“, vadovas prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas.
(1980 – 1985) Inžinieriaus matematiko diplomas su pagyrimu, Kauno technologijos universitetas (KTU), Skaičiavimo technikos fakultetas.

 

DARBO PATIRTIS
(2008 – dabar) VDU, Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedros vedėja, docentė.
(2008) VDU, Informatikos fakultetas, prodekanė.
(1995 – 2008) UAB „Omnitel“, Paslaugų plėtros padalinio vadovė, Produktų valdymo padalinio vadovė, Duomenų perdavimo paslaugų marketingo padalinio vadovė.
(1985 – 2008) Darbas įvairiose dėstytojos ir mokslo tyrėjos pareigose VDU ir Lietuvos energetikos institute (LEI).

 

TYRIMŲ SRITIS
Interneto ir mobilaus ryšio technologijų taikymai; sistemų modeliavimas ir valdymas; tekstų analizės ir semantinio žiniatinklio technologijos.

 

AKADEMINIO DARBO PATIRTIS
1. “Žinių visuomenės IT strategijų” dalyko paskaitos ir seminarai, VDU.
2. „Mobilių paslaugų projektavimo“ dalyko paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.
3. “Mobilaus verslo sistemų” dalyko paskaitos ir seminarai, VDU.
4. “Operacinių sistemų” dalyko paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.
5. „Kompiuterio ir vartotojo sąsajos“ dalyko paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.
6. “Informacinių kalbos ir šnekos technologijų” dalyko paskaitos ir seminarai, VDU.
7. “Kalbos technologijų versle” dalyko paskaitos ir seminarai, VDU.

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. Inogeb LT-1 priemonės projektas „kalbos, semantinių, verslo modeliavimo technologijų inovacinių žinių teminis tinklas verslo aplinkos gerinimui“, Nr. S-VP2-1.4-ŪM-03-K-01-022. Projekto trukmė 2009-2012. Dalyvė.
2. ES struktūrinių fondų 2007-2013 m. paramos priemonės „Intelektas LT“ projektas „Semantinio informacijos valdymo variklio (SIVV) mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektas“ Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-048. Projekto trukmė 2009-2012. Dalyvė.
3. Europos Sąjungos eContentplus programos projektas „OpenScout: Skill based scouting of open user-generated and community-improved content formanagement education and training“, Nr. ECP-2008-EDU-428016. Projekto trukmė 2006-2008. Dalyvė.
4. Europos sąjungos remiamas projektas „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstinėse studijose“. Projekto trukmė 2006-2008. Dalyvė.
5. Europos Komisijos 6-osios Bendrosios programos projektas „ALIPRO: Supprting the ALIgnment of IST research PROgrammes on mobile communications in the New Member States“, Nr. 015811. Projekto trukmė 2004-2006. Projekto koordinatorius „Omnitel“.
6. Europos Komisijos Phare programos projektas. Rapid and In-Depth Introduction to Information Technology (RAPIDITY). Projekto trukmė 1997-1999. Dalyvė.
7. Europos Komisijos Tempus programos projektas. Nr. JEP-4298-92 Projekto trukmė 1992-1995. Dalyvė.
8. Interneto ir mobilaus ryšio paslaugų diegimo UAB „Omnitel“ tinkle projektai (1995-2007 m.). Projektų grupių koordinatorė.

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
Perskaityti pranešimai konferencijose: IFAC world congress (Tallinn, Estonia, 1990), IFAC symposium (Miunchen, Germany, 1991), EDEN Conference (Futuruscope, France, 1996), 24-th international conference “Information and Communication Technologies and Programming’99”, (Plovdiv, Bulgaria, 1999), International conference “The role of ODL in the Information Society”, (Kaunas, Lithuania, 1999), GPRS world congress (Lisabona, 2001), InfoBalt konferencijos (Vilnius, Lithiuania, 2001, 2002, 2003), IST4Balt Conference “Evolving Mobile Europe” (Vilnius, 2005), IADIS International Conference on Mobile Learning (Barcelona, Spain, 2009), IADIS International e-Learning Conference (Algarve, Portugal, 2009), Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea “Global languages. Local languages” (Lisbon, Portugal, 2009) ir kt.

 

PUBLIKACIJOS