Menu

.J_Kapociute_Dzikiene_CV

Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė

Gimimo data: 1980-10-08
Mokslo laipsnis: daktarė
Pedagoginis laipsnis: profesorė
El. paštas: jurgita.kapociute-dzikiene@vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
2011 01 24 Apginta daktaro disertacija (09P) dirbtinio intelekto mokslo šakoje (P176). Tema „Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje“. Vadovas doc. dr. Gailius Raškinis. Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos institutas.
(2005 09 – 2010 08) Doktarantūros studijos. Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas.
(2003 09 – 2005 06) Verslo informatikos magistrantūros studijos. Tema „Automatinis tekstyno anotavimas jo komercinei vertei kelti“. Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas.
(1999 09 – 2003 06) Informatikos bakalauro studijos. Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas.
(1999 09 – 2003 06) Verslo administravimo ir vadybos bakalauro studijos. Vytauto Didžiojo universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas.

 

DARBO PATIRTIS
(2015 10  – dabar) Projekto docentė projekte „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro sukūrimas“ („Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research & Education – L3CE“) (projekto Nr. HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176). Kauno technologijos universitetas.
(2015 09  – dabar) Docentė. Vytauto Didžiojo universitetas.
(2014 03 – dabar) Projekto vadovė ir mokslo darbuotoja projekte „Automatinio autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai“ (ASTRA) (http://dangus.vdu.lt/~jkd) (projekto Nr. LIT-8-69). Vytauto Didžiojo universitetas.
(2014 03 – 2014 11) Mokslo darbuotoja projekte „Daugiakalbių duomenų analizės aplinka“ (DADA). Vytauto Didžiojo universitetas.  Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-025.
(2013 05 – dabar) Mokslo darbuotoja 7FW projekte „Capturing Human Knowledge in Action Categories” (ACAT) (http://www.acat-project.eu/) Projekto Nr. 600578.
(2011 01 – 2015 07) Lektorė. Vytauto Didžiojo universitetas.
(2012 03 – 2014 02) Mokslininkė – stažuotoja. Podoktorantūrinės stažuotės tema „Įvardintų esybių atpažinimo ir klasifikavimo metodų bei įrankių kūrimas automatizuotai lietuviškų tekstinių dokumentų analizei“. Stažuotė buvo vykdoma projekto „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01) rėmuose. Kauno Technologijos universitetas. Vadovas prof. dr. Algis Krupavičius.
(2011 10 – 2012 03) Vyresnioji mokslo darbuotoja projekte „Klientų aptarnavimo užklausų automatins grupavimas“ (KAUGE) (projekto Nr. 31V-146). Baltijos pažangių technologijų institutas.
(2011 05 – 2012 03) Vyresnioji mokslo darbuotoja. Baltijos pažangių technologijų institutas.
(2007 01 – 2007 09) Projekto vadovė. Projektas „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas testinėse studijos”. Projekto Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0121.
(2005 – 2011 01) Asistentė. Vytauto Didžiojo universitetas.
(2004 – 2007) Tiriamasis darbas projekte „Automatinis lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija”. Projekto Nr. K-21/2001.

 

TYRIMŲ SRITIS
Kalbos technologijos (autorystės nustatymo bei autoriaus profilio sudarymo tyrimai, teksto klasifikavimas į temas, sentimentų analizė, įvardintų esybių atpažinimas, semantinė teksto analizė); mašininio mokymo metodai bei dirbtinis intelektas

 

DĖSTOMI/DĖSTYTI DALYKAI
Kalbos apdorojimo technologijos (paskaitos + seminarai) /šiuo metu/
Programavimo technologijos (praktikumai) /šiuo metu/
Įvadas į programavimą (nuotolinės studijos) (paskaitos)
Kompiuterių architektūra (paskaitos + seminarai)
Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos (nuotolinės studijos) (paskaitos)
Logika teisininkams (paskaitos)
Žmogaus ir kompiuterio sąveika (paskaitos + seminarai)
Programavimo technologijos internete (seminarai)
Duomenų kodavimas ir suspaudimas (seminarai)

 

PRAKTIKA UŽSIENYJE
2013 05 Dviejų savaičių mokslinė stažuotė Lingvistikos ir filologijos katedroje (Department of Linguistics and Philology), Upsalos universitete (Upsala, Švedija).
2012 06 Dviejų savaičių mokslinė stažuotė Kalbotyros ir skandinavistikos katedroje (Department of Linguistics and Scandinavian Studies), Oslo universitete (Oslas, Norvegija).
2012 05 Dviejų savaičių mokslinė stažuotė Kompiuterinės lingvistikos ir psicho lingvistikos tyrimų centre (Computational Linguistics & Psycholinguistics Research Center – CLiPS), Antverpeno universitete (Antverpenas, Belgija).
2005 Išklausytas mašininio mokymo kursas Šiaurės šalių kalbos technologijų absolventų mokykloje (Nordic Graduate School of Language Technology – NGSLT), (Geteborgas, Švedija).

 

PROJEKTINĖ VEIKLA
(2015 10  – dabar) Projekto docentė projekte „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro sukūrimas“ („Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research & Education – L3CE“) (projekto Nr. HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176). Kauno technologijos universitetas.
(2014 03 – dabar) Projekto vadovė ir mokslo darbuotoja projekte „Automatinio autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai“ (ASTRA) (http://dangus.vdu.lt/~jkd) (projekto Nr. LIT-8-69). Vytauto Didžiojo universitetas.
(2014 03 – 2014 11) Mokslo darbuotoja projekte „Daugiakalbių duomenų analizės aplinka“ (DADA). Vytauto Didžiojo universitetas.  Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-025.
(2013 05 – dabar) Mokslo darbuotoja 7FW projekte „Capturing Human Knowledge in Action Categories” (ACAT) (http://www.acat-project.eu/). Projekto Nr. 600578.
(2011 10 – 2012 03) Vyresnioji mokslo darbuotoja projekte „Klientų aptarnavimo užklausų automatins grupavimas“ (KAUGE) (projekto Nr. 31V-146). Baltijos pažangių technologijų institutas.
(2007 01 – 2007 09) Projekto vadovė. Projektas „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas testinėse studijos”. Projekto Nr. BPD2004-ESF-2.4.0.
(2004 – 2007) Tiriamasis darbas projekte „Automatinis lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija”. Projekto Nr. K-21/2001.

 

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE (per pastaruosius 5 metus, po daktaro disertacijos gynimo):
1. Kapočiūtė-Dzikienė J., Utka A., Šarkutė L. (2015 m. spalio 15d.). „Authorship Attribution of Internet Comments with Thousand Candidate Authors“. Žodinis pranešimas tarptautinėje konferencijoje „The 21st International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2015)“, Druskininkuose, Lietuvoje.
2. Kapočiūtė-Dzikienė J., Utka A., Šarkutė L. (2015 m. rugsėjo 11d.). „Authorship Attribution and Author Profiling of Lithuanian Literary Texts“. Žodinis pranešimas, skaitytas tarptautinės konferencijos „Recent Advances in Natural Language Processing“  5-ajame kas su metus vykstančiame tarptautiniame seminare “Balto-Slavic Natural Language Processing“, Hisare, Bulgarijoje.
3. Kapočiūtė-Dzikienė J., Šarkutė L., Utka A. (2015 m. gegužės 12 d.). „The Effect of Author Set Size in Authorship Attribution for Lithuanian“. Žodinis pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „20th Nordic Conference of Computational Linguistics“ (NODALIDA 2015), Vilniuje, Lietuvoje.
4. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2014 m. vasario 27 d.). „Metodai autorystės nustatymui bei autoriaus profilio sudarymui“. Žodinis pranešimas seminare Kompiuterinės lingvistikos centre, Vytauto Didžiojo universitete.
5. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2014 m. lapkričio 14 d.). „Mašininio mokymo metodai socialinių tekstų analizei“. Žodinis pranešimas skaitytas nacionalinėje VU TSPMI konferencijoje „Sociologinės erdvės ir laiko formos”, Vilniaus universitete.
6. Kapočiūtė-Dzikienė J., Šarkutė L., Utka A. (2014 m. rugsėjo 26 d.). „Automatic author profiling of Lithuanian parliamentary speeches: exploring the influence of features and dataset sizes“. Žodinis pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „The 6th International Conference Human Language Technologies – The Baltic Perspective“ (HLT – BP 2014), Kaune, Lietuvoje.
7. Kapočiūtė-Dzikienė J., Utka A., Šarkutė L. (2014 m. rugsėjo 8 d.). „Feature exploration for authorship attribution of Lithuanian parliamentary speeches“. Stendinis pranešimas pristatytas tarptautinėje konferencijoje “Text, Speech and Dialogue” (TSD 2014), Bruno, Čekijos respublikoje.
8. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2014 m. vasario 26 d.). „Įvardintų esybių atpažinimo ir klasifikavimo metodų bei įrankių kūrimas automatizuotai lietuviškų tekstinių dokumentų analizei“. Žodinis pranešimas skaitytas nacionalinėje konferencijoje „Podoktorantūrinių stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“, Vilniuje, Lietuvoje.
9. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2013 m. lapkričio 29 d.). „Automatinė interneto komentarų sentimentų analizė“. Pranešimas skaitytas Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projekto „Tarptautinės socialinio tyrimo programos: Lietuvos socialinių problemų stebėsena“ (ISSP-LT)“ seminare – diskusijoje „Socialinės skirtys Lietuvoje: ką rodo Tarptautinės socialinio tyrimo programos duomenys?“, Kauno technologijos universitete.
10. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2013 m. lapkričio 22 d.). „Darbas socialinių mokslų lauke: kokia nauda tiksliesiems mokslams?“ Žodinis pranešimas skaitytas VU TSPMI nacionalinėje konferencijoje „Valstybė ir politikos mokslai: stebėti negalima kurti“, Vilniaus universitete.
11. Kapočiūtė-Dzikienė J., Nivre J., Krupavičius A. (2013 m. spalio 18 d.). „Lithuanian Dependency Parsing with Rich Morphological Features“. Žodinis pranešimas skaitytas tarptautinės konferencijos „Empirical Methods in Natural Language Processing“ (EMNLP 2013) seminare „4th Workshop on Statistical Parsing of Morphologically Rich Languages“ (SPMRL 2013), Sietle, JAV.
12. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2013 m. rugsėjo 27 d.). „Kada galėsime pasikalbėti su kompiuteriu?“ Žodinis pranešimas skaitytas „Tyrėjų naktyje“, Vytauto Didžiojo universitete.
13. Kapočiūtė-Dzikienė J., Krupavičius A., Krilavičius T. (2013 m. rugpjūčio 8 d.). „A Comparison of Approaches for Sentiment Classification on Lithuanian Internet Comments“. Žodinis pranešimas skaitytas tarptautinės konferencijos „Association for Computational Linguistics“ (ACL 2013) seminare „4th Biennial International Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing“ (BSNLP 2013), Sofijoje, Bulgarijoje.
14. Kapočiūtė-Dzikienė J., Nøklestad A., Bondi Johannessen J., Krupavičius A. (2013 m. gegužės 24 d.). „Exploring Features for Named Entity Recognition in Lithuanian Text Corpus“. Žodinis pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013)“, Osle, Norvegijoje.
15. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2013 m. gegužės 3 d.). „One year in a world of classification“. Žodinis pranešimas skaitytas seminare, Lingvistikos ir filologijos katedroje, Upsalos universitete, Švedijoje.
16. Vaassen F., Kapočiūtė-Dzikienė J., Daelemans W., De Pauw G. (2013 m. sausio 18 d.). „A simple method for topic classification for morphologically complex languages“. Žodinis pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „23rd Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN23)“, Enšedėje, Nyderlanduose.
17. Kapočiūtė-Dzikienė J., Vaassen F., Daelemans W., Krupavičius A. (2012 m. gruodžio 11 d.). „Improving Topic Classification for Highly Inflective Languages“. Žodinis pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012)“, Mumbajuje, Indijoje.
18. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2012 m. lapkričio 16 d.). „Viešos mokslinės duomenų struktūros: keletas gerosios praktikos pavyzdžių“. Žodinis pranešimas skaitytas VU TSPMI nacionalinėje konferencijoje „Lietuva po parlamento rinkimų 2012“, Vilniaus universitete.
19. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2012 m. rugsėjo 28 d.). „Automatizuota turinio analizė“. Žodinis pranešimas skaitytas „Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės Lietuvos visuomenės nuostatos, vertybės ir elgsena (ESS-LT)“ projekto seminare, Kauno technologijos universitete.
20. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2012 m. gegužės 17 d.). „Automatizuota tekstų analizė“. Žodinis pranešimas skaitytas Kauno technologijos universitete darbuotojų mokymo metu.
21. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2012 m. gegužės 7 d.). „Natural Language Processing in Lithuania“. Žodinis pranešimas skaitytas Kompiuterinės lingvistikos ir psicho-lingvistikos tyrimų centre (Computational Linguistics & Psycholinguistics Research Center – CLiPS), Antverpeno universitete, Belgijoje.
22. Krilavičius T., Medelis Ž., Kapočiūtė-Dzikienė J., Žalandauskas T. (2012 m. rugsėjo 13 d.). „News Media Analysis Using Focused Crawl and Natural Language Processing : Case of Lithuanian News Websites“. Žodinis pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Information and Software Technologies: 18th International Conference“ (ICIST 2012), Kaune, Lietuvoje.
23. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2012 m. sausio 28 d.). „Python programavimas“. Žodinis pranešimas skaitytas „Iftorinos“ renginio metu, Vytauto Didžiojo universitete.
24. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2011 m. lapkričio 21 d.). „Tekstinių dokumentų klasifikavimas“. Pranešimas skaitytas seminare, Baltijos pažangių technologijų institute.
25. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2011 m. sausio 12 d.). „Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje“. Pranešimas skaitytas seminare, Kauno technologijos universitete.
26. Kapočiūtė-Dzikienė J. (2011 m. sausio 3 d.). „Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje“. Pranešimas skaitytas seminare, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute.

 

APDOVANOJIMAI IR PREMIJOS
2005 m. Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premija Jurgitai Kapočiūtei (Vytauto Didžiojo Universitetas) už magistrinį darbą „Automatinis tekstyno anotavimas“ (darbo vadovas – doc. dr. G. Raškinis). Suteikta: 2006 m. vasario 21 d.

 

PROFESINĖ VEIKLA
Žurnalo „Information Technology and Control“ (http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/index) redkolegijos narė.
Tarptautinės konferencijos „The 21st International Conference on Information and Software Technologies“ (ICIST 2015), kuri vyko 2015 m. spalio 15-16 d. Druskininkuose, Lietuvoje, programos komiteto narė.
Tarptautinės konferencijos „The 6th International Conference Human Language Technologies – The Baltic Perspective“ (HLT – BP 2014), kuri vyko 2014 m. rugsėjo 26-27 d. Kaune, Lietuvoje, organizacinio ir programos komiteto narė.
Tarptautinės konferencijos „The 20th International Conference on Information and Software Technologies“ (ICIST 2014), kuri vyko 2014 m. spalio 9-10 d. Druskininkuose, Lietuvoje, programos komiteto narė.

 

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE
(2013 08  – dabar) Tarptautinės organizacijos ACL (Association for Computational Linguistics) narė.

 

KALBOS
Lietuvių – gimtoji; anglų – labai gerai, rusų – gerai.

 

PROGRAMAVIMO KALBOS
Java SE; Java EE; Python; C++; Perl; PHP + MySQL; HTML + CSS + JavaScript.

 

PUBLIKACIJOS