Menu

.Publikacijos_JKD

Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

2011 – 2015 m. m.

MOKSLO STRAIPSNIAI
  • leidiniuose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra didesnis už nulį, registruotuose ir leidžiamuose Lietuvoje

1. Markievicz, Irena; Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Tamošiūnaitė, Minija; Vitkutė-Adţgauskienė, Daiva. Action classification in action ontology building using robot-specific texts // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2015, t. 44, nr. 2, p. 155-164. Prieiga per internetą: <http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/7322/6881>. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; VINITI; Scopus]; [Citav. rod.: 0,623(F) (2014)].

2. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Krupavičius, Algis. Predicting party group from the Lithuanian parliamentary speeches // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2014, t. 43, Nr. 3, p. 321-332. Prieiga per internetą: <http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/5871>. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; VINITI; Scopus]; [Citav. rod.: 0,623(F) (2014)].

3. Ma, J.; Man, Ka Lok; Ting, T. O.; Zhang, Nan; Guan, S. U.; Wong, Prudence W. H.; Lim, E. G.;Krilavičius, Tomas; Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Lei, C. U.. Improving power-conversion efficiency via a hybrid MPPT approach for photovoltaic systems // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. Vol.19, no. 7, 2013, p. 57-60. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.19.7.5163>. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Business Source Complete (EBSCO); Scopus]; [Citav. rod.: 0,445(F) (2013)].

4. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Raškinis, Gailius. Learning a transferable world model by reinforcement agent in deterministic observable grid-world environments // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2012, t. 41, Nr. 4, p. 318327. Prieiga per internetą: <http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/915/2031>. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; VINITI; Scopus]; [Citav. rod.: 0,667(F) (2012)].

  • kituose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse registruotuose ir leidžiamuose užsienyje

1. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Utka, Andrius; Šarkutė, Ligita. Authorship attribution of internet comments with thousand candidate authors // ICIST 2015 : Information and software technologies : 21sth international conference, Druskininkai, Lithuania, October 15-16 2015 : proceedings / editors Dregvaite, Giedre, Damasevicius, Robertas. Berlin: Springer International Publishing, 2015, ISBN 9783319247694. p. 433-448. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; SpringerLINK; Scopus].

2. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Šarkutė, Ligita; Utka, Andrius. Automatic author profiling of Lithuanian parliamentary speeches : exploring the influence of features and dataset sizes // Human language technologies – the Baltic perspective : proceedings of the 6th international conference, Baltic HLT 2014. Amsterdam: IOS Press, 2014, ISBN 9781614994411. p. 99-106. Prieiga per internetą: <http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38011>. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].

3. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Utka, Andrius; Šarkutė, Ligita. Feature exploration for authorship attribution of Lithuanian parliamentary speeches // Text, speech and dialogue : 17th international conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014 : proceedings. New York: Springer, 2014, ISBN 9783319108155. p. 93-100. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Scopus; SpringerLINK; MatSciNet].

  • vienkartiniuose, tęstiniuose ar periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose, išleistuose tarptautinėse leidyklose

1. Krilavičius, Tomas; Medelis, Ţygimantas; Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Ţalandauskas, Tomas. News media analysis using focused crawl and natural language processing : case of Lithuanian news websites // Information and software technologies : 18th international conference, ICIST 2012, Kaunas, Lithuania, September 13-14, 2012 : proceedings. Heidelberg: Springer, 2012, ISBN 978364233071. p. 48-61. [Duomenų bazės: SpringerLINK].

  • Lietuvos recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse

1. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Šarkutė, Ligita; Utka, Andrius. Seimo posėdţių stenogramų tekstynas autorystės nustatymo bei autoriaus profilio sudarymo tyrimams // Kalbotyra : mokslo darbai = Linguistics. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1517. 2014, T. 66, p. 27-45. Prieiga per internetą: <http://www.kalbotyra.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2015/01/Kalbotyra_66_27_45.pdf>. [Duomenų bazės: Linguistic Bibliography Online; CEEOL; Linguistics Abstracts Online; Communication & Mass Media Complete; MLA].

KVIESTINIAI PRANEŠIMAI AR KITI PRANEŠIMAI, PLENARINĖS PASKAITOS tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

1. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Utka, Andrius; Šarkutė, Ligita. Authorship attribution and author profiling of Lithuanian literary texts // RANLP 2015 : 10th international conference on recent advances in natural language processing, BSNLP 2015 : 5th workshop on Balto-Slavic natural language processing, 10–11 September 2015, Hissar, Bulgaria : proceedings. Shoumen, Bulgaria: INCOMA Ltd, 2015, ISBN 9789544520335. p. 96-105. Prieiga per internetą: <http://bsnlp-2015.cs.helsinki.fi/bsnlp2015-book.pdf>.

2. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Šarkutė, Ligita; Utka, Andrius. The Effect of author set size in authorship attribution for Lithuanian // NODALIDA 2015 : proceedings of the 20th Nordic conference of computational linguistics, May 11–13, 2015, Institute of the Lithuanian language, Vilnius / editor Beata Megyesi. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015, ISBN 9789175190983. p. 87-96. Prieiga per internetą: <http://aclweb.org/anthology/W/W15/W15-1813.pdf>.

3. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Krupavičius, Algis; Krilavičius, Tomas. A comparison of approaches for sentiment classification on Lithuanian internet comments // ACL 2013 : proceedings of the 4th biennial international workshop on Balto-Slavic natural language processing, August 8-9, 2013, Sofia, Bulgaria. Stroudsburg: Association for computational linguistics, 2013, ISBN 9781937284596. p. 2-11.

4. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Noklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi; Krupavičius, Algis. Exploring features for named entity recognition in Lithuanian text corpus // NoDaLiDa 2013 : proceedings of the 19th Nordic conference on computational linguistics, May 22-24, 2013, Oslo, Norway. Linkoping: Linkoping University Electronic Press, 2013. (Linkoping Electronic Conference Proceedings, Vol. 85, ISSN 16503740), ISBN 9789175195896. p. 73-88.

5. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Nivre, Joakim; Krupavičius, Algis. Lithuanian dependency parsing with rich morphological features // SPMRL’2013 : proceedings of the fourth workshop on statistical parsing of morphologically rich languages, October 18-21, 2013, Seattle, Washington, USA. Stroudsburg: Association for computational linguistics, 2013, ISBN 9781937284978. p. 12-21.

6. Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Vaassen, Frederik; Daelemans, Walter; Krupavičius, Algis. Improving topic classification for highly inflective languages // COLING 2012 : 24th international conference on computational linguistics, 8-15 December 2012, Mumbai, India : proceedings. Vol. 3. Mumbai, India: COLING, 2012. p. 1393-1409.

MOKSLINIO TEKSTO VERTIMAI, PARENGTI (IR SUDARYTI) PERIODINIAI AR VIENKARTINIAI MOKSLO LEIDINIAI

1. Utka, Andrius (redakt.); Grigonytė, Gintarė (redakt.); Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita (redakt.); Vaičenonienė, Jurgita (redakt.). Human language technologies – the Baltic perspective : proceedings of the 6th international conference, Baltic HLT 2014 / edited by Andrius Utka, Gintarė Grigonytė, Jurgita KapočiūtėDzikienė, Jurgita Vaičenonienė. Amsterdam : IOS Press, 2014. 260 p. ISBN 9781614994411. Prieiga per internetą: <http://www.iospress.nl/book/human-language-technologies-the-baltic-perspective-2/>.