Menu

.K_Sidlauskas_CV

Sidlauskas-web2-226x400

Kęstutis Šidlauskas

Gimimo data: 1955-02-21
Mokslo laipsnis: daktaras
Pedagoginis vardas: docentas
El. paštas: kestutis.sidlauskas@vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
1992 suteiktas docento pedagoginis vardas, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)
(1982 – 1985) mokslų kandidato laipsnis (1993 m. nostrifikuotas mokslų daktaro laipsnis), disertacijos gynimo data 1986-12-05, kryptis: techninių sistemų valdymas, tema „Stochastinių ekstremalių objektų adaptyvus minimalios dispersijos valdymas“, vadovas prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas.
(1973 – 1978) Inžinieriaus sistemotechniko diplomas su pagyrimu, Kauno politechnikos institutas (dabar Kauno technologijos universitetas (KTU)), Automatikos fakultetas.

 

DARBO PATIRTIS
(2010 – dabar) VDU: studijų prorektorius; Taikomosios informatikos katedra, docentas.
(2006 – 2010)  VDU: Informatikos fakultetas, dekanas; Taikomosios informatikos katedra, docentas.
(1994 – 2006)  UAB „Omnitel“: tinklo planavimo skyriaus vadovas; regiono prieigos tinklo vadovas; atstovybės Kaune vadovas; duomenų tinklo skyriaus vadovo pavaduotojas.
(1977 – 1994)  darbas įvairiose dėstytojo ir mokslo tyrėjo pareigose VDU, Lietuvos mokslų akademijoje, Lietuvos energetikos institute, KTU.

 

TYRIMŲ SRITYS 
(fiziniai mokslai: 09P – informatika;  technologijos mokslai: 07T – informatikos inžinerija)
Dinaminių sistemų identifikacija ir adaptyvus valdymas; telekomunikacijų paslaugų kokybės valdymas; informacinių sistemų ir duomenų bazių projektavimas; energetinių ir informacinių sistemų patikimumas.

 

AKADEMINIO DARBO PATIRTIS
1. „Mobiliojo ir belaidžio ryšio technologijos“: dalyko paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.
2. „Informacinių technologijų valdymas“: dalyko paskaitos ir seminarai, VDU.
3.  „Informacinės visuomenės technologijos“: dalyko paskaitos, VDU.
4.  „Gamtamokslinė pasaulio samprata“: dalyko paskaitos, VDU.
5.  Anksčiau dėstyti dalykai VDU, KTU ir Lietuvos mokslų akademijoje: „Kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos“, „Telekomunikacijų įvadas“, „Duomenų bazių organizavimo principai“, „Duomenų tipai ir struktūros“, „Kompiuterių architektūra ir loginis projektavimas“, „Programavimas“, „Informatikos įvadas“, „Informatika ir skaičiavimo technika“, „Automatinio valdymo teorija“, „Sistemų modeliavimas“, „Automatizuotos valdymo sistemos“.

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
1.  7th International Conference on Mechatronic Systems and Materials MSM 2011,Kaunas, 2011. Pranešimas.
2.  Reliability, Risk and Safety: Theory and applications – ESREL Annual Conference, Prague, 2009. Pranešimas.
3.  7th European Dependable Computing Conference EDCC-7, Kaunas, 2008. Organizacinio komiteto narys.
4.  European NOE ReSIST Summer School “Resilience in Computing Systems and Information Infrastructures – from Concepts to Practice”, Porquerolles, 2007. Pranešimas.
5.  6th International Forum on Technology Management, Amsterdam, 1996. Pranešimas.
6.  5th IFAC Symposium on Adaptive Systems in Control and Signal Processing. Budapest, 1995. Pranešimas.
7.  8th IFAC/IFORS Symposium on Identification and System Parameter Estimation, Beijing, 1988. Pranešimas.
8.  2nd IFAC Symposium on Stochastic Control, Vilnius, 1986. Pranešimas.

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1.  IT PRAKTIKA: „Studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-054. Projekto trukmė nuo 2010 m. Projekto partnerinės dalies koordinatorius.
2.  STAT: „Studijų sistemos analizė ir tobulinimas“, Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-004. Projekto trukmė 2010–2012. Projekto vykdytojas.
3.  SPRA VDU: „Pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas Vytauto Didžiojo universitete remiantis vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės principais“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-084. Projekto trukmė 2010–2012. Projekto grupės koordinatorius.
4.  Universiteto restruktūrizavimas ir veiklos bei valdymo optimizavimas įgyvendinant švietimo reformos nuostatas, Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-017. Projekto trukmė 2010–2012. Projekto vykdytojas.
5.  OpenScout: eContentplus Targeted Project „Skill based scouting of open user-generated and community-improved content for management education and training“, No. ECP-2008-EDU-428016. Projekto trukmė 2009–2012.  Projekto vykdytojas.
6.  Europos Komisijos 6-osios Bendrosios programos mokslo projektas “European Network of Excellence “Resilience for Survivability in Information Systems and Technologies (ReSIST)””, No. IST-4-026764-NOE. Projekto trukmė 2006–2009. Dalyvis, Mokymo ir sklaidos komiteto narys.
7.  Europos Komisijos Socrates-Minerva programos projektas “3D dance for All usiNg virtual Cultural E-Learning tools (OpenDance)”, No. 225471-CP-12005-1-GR-MINERVA-M. Projekto trukmė 2006–2009. Projekto administratorius VDU.
8.  Technologinis projektas, įgyvendintas Omnitel mobiliojo ryšio tinkle“UMTS (3G) Trial Network Implementation”, vykdytojai: TeliaSonera, AB ir UAB „Omnitel“. Projekto trukmė 2003–2004. Projekto grupės koordinatorius.
9.  Technologinis projektas, įgyvendintas Omnitel mobiliojo ryšio tinkle “Horizon II Base Station Initial Deployment Testing”, vykdytojai: TeliaSonera, AB, Motorola, Inc. ir UAB „Omnitel“. Projekto trukmė 2002–2003. Projekto grupės koordinatorius.

 

KITA PROFESINĖ, VISUOMENINĖ VEIKLA IR PATIRTIS
Nuo 2010 m. – Vytauto Didžiojo universiteto senato narys, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Studijų komiteto narys.
Nuo 2010 m. – LR ŠMM Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro ekspertas.
Nuo 2008 m. – Europos universitetų fondo Campus Europae Inžinerijos komiteto narys.
2007 – 2009 m. – Lietuvos Valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas.
2001 – 2008 m. – Vytauto Didžiojo universiteto tarybos narys.
1995 – 1999 m. – Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto atestacinės komisijos narys.
1994 – 2006 m. – stažuotės užsienyje, susijusios su informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) bei IRT verslu, taip pat dalyvauta Motorola, Nokia, Ericsson, Philips, Siemens, Marconi, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers ir kt. rengtuose specializuotuose technologijų, finansų, verslo, personalo valdymo ir kt. mokymuose.
1993 – 2006 m. – dirbant IRT įmonėse, vadovauta universitetų ir kolegijų studentų praktikoms ir baigiamiesiems darbams.

 

KALBŲ MOKĖJIMAS
Lietuvių – gimtoji kalba.
Rusų kalba – labai gerai.
Anglų kalba – gerai.
Lenkų kalba – vidutiniškai.

 

PRIKLAUSYMAS ASOCIACIJOMS
Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys; VDU Informatikos fakulteto Alumni draugijos narys.

 

POMĖGIAI
Muzikos klausymas; chorinis dainavimas; vandens turizmas.

 

PUBLIKACIJOS