Menu

.R_Marciulyniene_CV

Rita Marčiulynienė

Gimimo data: 1966-10-02
Pedagoginis vardas: lektorė
El. paštas: rita.marciulyniene@vdu.lt

 

 

IŠSILAVINIMAS
(2003 – 2006) Magistro laipsnis, VDU, ekonomikos ir vadybos fakultetas.
(1985 – 1990)  Inžinieriaus- matematiko  diplomas, Kauno Politechnikos institutas, Skaičiavimo technikos fakultetas

 

DARBO PATIRTIS
(2003 – 2006) A.Graičiūno  aukštosios vadybos mokyklos dėstytoja –valandininkė.
(1997 – dabar) VDU, Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra, lektorė.
(1994 – 1995) Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio elektrifikacijos katedros asistentė.
(1991 – 1992) VDU Mokslo centro “Informatika” jaunesnioji mokslinė bendradarbė.
(1990 – 1991) VDU Mokslo centro “Informatika” inžinierė.

 

TYRIMŲ SRITIS
Informacinių sistemų kūrimas

 

DĖSTOMI DALYKAI
1. “Informatika” paskaitos ir laboratoriniai darbai, Vytauto Didžiojo universitetas.
2. „Kompiuterio vartotojo sąsaja“ paskaitos ir laboratoriniai darbai, Vytauto Didžiojo universitetas.
3. „Vadybos informacinės sistemos“ neakivaizdininkams paskaitos ir laboratoriniai darbai, Vytauto Didžiojo universitetas (iki 2013 m.)
4. „Integruotos informacinės sistemos“ laboratoriniai darbai, Vytauto Didžiojo universitetas.
5. „Duomenų bazės“ laboratoriniai darbai.
6. „Informacinės technologijos“ A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla.( iki 2006 m.)

 

PRAKTIKA UŽSIENYJE
Darmstadto  Technikos universitetas  (Vokietija, 1996).

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

1. „Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007)  (2013-2014)
2. Biomedicinos ir Fizinių mokslų studijų programų tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo Universitete. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-055(2012-2013)
3. „Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-015(2013-2014)
4. Projektas „Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) – START“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-034)(2012-2014)
5. Tempus projektas  4298-92   (1992 – 1995)

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
1. R.Marčiulynienė, E.Butrime, V.Melninkaite, R.Valterytė. Research of Art Students Practical Teaching, Organizing Interdisciplinary Groups with Computer Sciences Students . 2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2013) University of Architecture and Urbanism „Ion Mincu“ Faculty of Architectural,Bucharest, Romania, 2013 gegužės 09-11d.
2. Tarptautinė konferencija „Suaugusiųjų mokymas ir e-mokymo kokybė“ – Kaunas, 2008. Pranešimas  „Interdisciplinary Collaboration Projects Preparing IT Specialists“.
3. Asia-Europe Conference “Frameworks for Supporting Lifelong Learning”,  Being, 2008. Pranešimas – “Computer Supported Collaborative Learning and Communication in Trans-disciplinary Groups”.
4. IADIS CELDA 2008 conference,  Freiburg, 2008. Pranešimas – “Research of Computer Supported Collaborative Learning in Trans-disciplinary Groups”.
5. XLVII Lietuvos matematikų draugijos konferencija – Kaunas, 2006. Pranešimas “Tarpdisciplininio bendradarbiavimo aspektai rengiant IT specialistus”.

 

PUBLIKACIJOS