Menu

.Publikacijos_RM

Lekt. Rita Marčiulynienė

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
 recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. R.Marciulyniene, E.Butrime, R.Valteryte. Computer Supported Collaborative Learning and Communication in Trans-disciplinary Groups, – Asia-Europe Conference on Lifelong Learning “Frameworks for Supporting Lifelong Learning” (proceedings), Beijing, 2008, 108-123 p.

2. E.Butrime, R.Marciulyniene, R.Valteryte. Research of Computer Supported Collaborative Learning in Trans-disciplinary Groups, – „Cognition and Exploratory Learning in Digital Age“ (CELDA, 2008) (proceedings), Freiburg, Germany, 2008, 198-206 p.

3. E.Butrimienė, R.Marčiulynienė, V.Statkevičienė. Tarpdisciplininio bendradarbiavimo aspektai rengiant IT specialistus, – Lietuvos matematikos rinkinys, T. 46 (spec. nr.),  Kaunas, 2006, 131-137p.

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

1. E.Butrimienė, R.Valterytė, R.Marčiulynienė. Praktiniai informacinių technologijų taikymo projektai rengiant taikomosios grafikos ir informatikos studentus, – `Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2004‘ (straipsnių rinkinys), Kauno kolegija, Kaunas, 2004, 29-33 psl.

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, V. Statkevičienė, R. Marčiulynienė,. INFORMATIKA. (Elektroninė versija), Kaunas, VDU, 2009, 400 p.
2. A.Vidžiūnas, R.Marčiulynienė. Accesss XP. Taikomųjų duomenų bazių projektavimo pagrindai.- Smaltija, 2003, 318 psl
3. A.Vidžiūnas, R.Marčiulynienė. Microsoft Excel 97 ir 2000, uždavinių sprendimas ir programavimas. –Smaltija, 1999, 208p.