Menu

.R_Valteryte_CV

Rita Valterytė

Gimimo data: 1962-11-26
Pedagoginis vardas: lektorė
El. paštas: rita.valteryte@vdu.lt

 

 

IŠSILAVINIMAS
(1980 – 1985)  Inžinieriaus matematiko diplomas su pagyrimu, Kauno technologijos universitetas (KTU), Skaičiavimo technikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra.

 

DARBO PATIRTIS
(1994 – dabar)  Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros lektorė
(2010 – 2012) Informacijos technologijų mokymo centro dėstytoja
(1986 – 1994) Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros asistentė (dalis etato)
(1987 – 1994) Lietuvos energetikos instituto (LEI, buv. FTEPI) jaunesnioji mokslinė bendradarbė
(1985 – 1987) Lietuvos Energetikos instituto inžinierė

 

TYRIMŲ SRITIS
Šiuolaikinės distancinio mokymo bei informacinių sistemų kūrimo technologijos, kompiuterių tinklų modeliavimas.

 

DĖSTOMI DALYKAI
„Kompiuterių tinklai“ dalyko paskaitos ir laboratoriniai darbai
„Informatika“ dalyko laboratoriniai darbai
„Operacinės sistemos dalyko“ laboratoriniai darbai
„Vadybos informacinės sistemos“ dalyko laboratoriniai darbai
„Programavimo įvadas“ (Python) praktikumas

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. ,,ECOPOL – Atvirų duomenų šaltinių pagrindu atliekama automatizuota NVS ir ES Rytų partnerystės šalių ekonominės ir politinės situacijos analizė“ Nr. REP-9/2015 (0422), 2015-2016.
2. FP7 project „Learning and Execution of Action Categories (ACAT)“, Theme ICT-2011.2.1 (Cognitive Systems and Robotics), Grant Agreement No. 600578.Duration 2013-2016.
3. “Education of the students entrepreneurship in the integrated centers (valleys) of science, studies and business – START“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-034), 2012-2014.
4. eContentplus Targeted Project „OpenScout: Skill based scouting of open user-generated and community-improved content for management education and training“, grant agreement Number ECP-2008-EDU-428016. Duration 2010-2012.
5. “Computer knowledge and skills for comprehensive development” (LRTI, VP1-1.1-SADM-07-K-01-050), 2011.
6. “Computer literacy” (VP1-1.1-SADM-07-K), 2011
7. Projektas „Aukštojo mokslo I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)“, projekto kodas VP1–2.2–ŠMM–09–V–01–003, finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
8. „Pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas Vytauto Didžiojo universitete remiantis vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės principais“ (SPRA VDU, VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-084)
9. „Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui“ (LRTI, VP1-1.1-SADM-07-K-01-050)
10. „Informacines technologijas valdantys Lietuvos piliečiai“ (VP1-1.1-SADM-07-K)
11. eContentplus Targeted Project „OpenScout: Skill based scouting of open user-generated and community-improved content formanagement education and training“, grant agreement Number ECP-2008-EDU-428016.
12. „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstinėse studijose“ – BPD projektas. (2006-2008)

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE

1. Edita Butrime, Rita Marciulyniene, Vida Melninkaite, Rita Valteryte. Developing ICT Students’ Practical Skills Through Work in Virtual Learning Environments: Teachers’ Expectations and Actual Experience. WorldCist’17 – 5th World Conference on Information Systems and Technologies, Madeira, Portugal, 11 – 13 April 2017
2. I.Markievicz, M.Tamošiūnaitė, D.Vitkutė-Adžgauskienė, J.Kapočiūtė-Dzikienė, R.Valterytė, T.Krilavičius. “Reading Comprehension of Natural Language Instructions by Robots”. International Conference: Beyond Databases, Architectures and Structures (BDAS) 2017. 30 May – 2 June; Ustroń, Poland.
3. E. Butrime, R. Marciulyniene, V. Melninkaite, R. Valteryte. ICT teacher approach towards work and communication in virtual learning environment. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 14-16 November, 2016
4. R.Valterytė, E.Butrimė, R.Marčiulynienė. Interdisciplinary Collaboration Projects Preparing IT Specialists, – tarptautinė konferencija „Adult Learning and e-Learning Quality“, Kaunas, 2008 lapkričio 25-26 d.
5. R.Marčiulynienė, E.Butrimė, R.Valterytė. Computer Supported Collaborative Learning and Communication in Trans-disciplinary Groups, – Asia-Europe Conference „Frameworks for Supporting Lifelong Learning”, 2008 lapkričio 23-26 d.
6. E.Butrimė, R.Marčiulynienė, R.Valterytė. Research of Computer Supported Collaborative Learning in Trans-disciplinary Groups, – IADIS CELDA 2008 konferencija, Freiburgas, Vokietija, 2008 spalio 13-15 d.
7. D.Vitkutė-Adžgauskienė, R.Valterytė. Kolektyvinio studentų darbo organizavimas Moodle virtualioje mokymo aplinkoje, – konferencija „Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2007“, Kauno kolegija, Kaunas, 2007 balandžio 26 d.
8. R.Valterytė. OPNET IT Guru Academic Edition taikymas „Kompiuterių tinklų“ kurse, – Lietuvos Matematikų draugijos XLVII konferencija, KTU, Kaunas, 2006 birželio 20-21 d.
9. E.Butrimienė, R.Valterytė, R.Marčiulynienė. Praktiniai informacinių technologijų taikymo projektai rengiant taikomosios grafikos ir informatikos studentus, – konferencija `Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2004‘, Kauno kolegija, Kaunas, 2004 balandžio 29 d.

 

PUBLIKACIJOS