Menu

.Publikacijos_RV

Lekt. Rita Valterytė

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

1. Learning and Instruction in the Digital Age. Chapter 10 – Research on Computer-Supported Collaborative Learning in Trans-Disciplinary Groups (Edita Butrime, Rita Marciulyniene & Rita Valteryte), Springer-Verlag New York Inc., 2010, 159-174 p., ISBN 9781441915504

MOKSLO STRAIPSNIAI
recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. Fomin, Vladislav; Krilavičius, Tomas; Mickevičius, Vytautas; Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva; Mackutė-Varoneckienė, Aušra; Valterytė, Rita; Tauginas, Tomas; Veršinskas, Tomas; Veršinskienė, Egidija; Bružė, Evaldas. Automated analysis of the content of selected open access internet sources as a tool for government decision making // Baltic journal of modern computing [electronic resource]. Riga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. 2017, Vol. 5, iss. 3, p. 295-305. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.22364/bjmc.2017.5.3.04>. [Emerging sources citation index; Academic Search Research & Development (EBSCO)].
2. Markievicz, Irena; Tamošiūnaitė, Minija; Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva; Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Valterytė, Rita; Krilavičius, Tomas. Reading comprehension of natural language instructions by robots // BDAS 2017: 13th international conference Beyond databases, architectures and structure. Towards efficient solutions for data analysis and knowledge representation, Ustroń, Poland, May 30 – June 2, 2017 : proceedings. Cham: Springer, 2017, ISBN 9783319582733. p. 288-301. Prieiga per internetą: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58274-0_24>. [Conference Proceedings Citation Index; SpringerLINK; Scopus].
3. <vėluojanti> Butrimė, Edita; Marčiulynienė, Rita [Marciulyniene, Rita]; Melninkaitė, Vida; Valterytė, Rita. ICT teacher approach towards work and communication in virtual learning environment // ICERI 2016 : 9th international conference of education, research and innovation, Seville, Spain, 14-16 November, 2016 : conference proceedings / edited by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, L. Candel Torres. Madrid: IATED academy, 2016, ISBN 9788461758951. p. 1787-1793. Prieiga per internetą: <https://library.iated.org/view/BUTRIME2016ICT>. [IATED digital library].
4. Edita Butrime, Rita Marciulyniene, Vida Melninkaite, Rita Valteryte. Developing ICT Students’ Practical Skills Through Work in Virtual Learning Environments: Teachers’ Expectations and Actual Experience. WorldCist’17 – 5th World Conference on Information Systems and Technologies, Madeira, Portugal, 11 – 13 April 2017
5. Marčiulynienė, Rita [Marciulyniene, Rita]; Butrimė, Edita; Melninkaitė, Vida; Valterytė, Rita. Research of art students practical teaching, organizing interdisciplinary groups with computer sciences students // Procedia: social and behavioral sciences. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 122, p. 172-178. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/122/supp/C>. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); ScienceDirect].
6. R.Marciulyniene, E.Butrime, R.Valteryte. Computer Supported Collaborative Learning and Communication in Trans-disciplinary Groups, – Asia-Europe Conference on Lifelong Learning “Frameworks for Supporting Lifelong Learning” (proceedings), Beijing, 2008, 108-123 p.
7. E.Butrime, R.Marciulyniene, R.Valteryte. Research of Computer Supported Collaborative Learning in Trans-disciplinary Groups, – „Cognition and Exploratory Learning in Digital Age“ (CELDA, 2008) (proceedings), Freiburg, Germany, 2008, 198-206 p.
8. Vitkutė-Adžgauskienė D., Valterytė R. (2007). Kolektyvinio studentų darbo organizavimas Moodle virtualioje mokymo aplinkoje. // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2007 (straipsnių rinkinys). Kauno kolegija, Kaunas, 2007, 80-83 psl. ISSN 1822-7244.
9. A.Vidžiūnas, D.Vitkutė, R.Valterytė. Problems and Perspectives of Teaching Information Technologies via Internet. In: The role of ODL in the Information Society, Kaunas, Technologija, 1999, pp. 45-52.

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

1. E.Butrimienė, R.Valterytė, R.Marčiulynienė. Praktiniai informacinių technologijų taikymo projektai rengiant taikomosios grafikos ir informatikos studentus, – `Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2004‘ (straipsnių rinkinys), Kauno kolegija, Kaunas, 2004, 29-33 psl.
2. D. Vitkutė-Adžgauskienė, R. Valterytė. Learning Systems on the Internet: State of Art and Perspectives.- International Journal Information Theories and Applications, Vol. 6, No. 2, Sofia: FOI-COMMERCE, 1999, 69-76 psl.

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, V. Statkevičienė, R. Marčiulynienė,. INFORMATIKA. (Elektroninė versija), Kaunas, VDU, 2009, 400 p.
2. R.Valterytė, (2007). Kompiuterių tinklai. – Kaunas: VDU.
3. D. Janickienė, R. Valterytė, (2005). Informatika. Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Internetas. – Kaunas: VDU.
4. D. Janickienė, R. Valterytė, (2003). Informatika. Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Internetas. – Kaunas: VDU.
5. D. Janickienė, R. Valterytė, (2002). Informatika. Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000 ir XP, Internetas. – Kaunas: VDU.
6. D. Janickienė, R. Valterytė. Informatika. Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000, Internetas. VDU, Kaunas, 2001, 312 p.
7. D. Janickienė, R. Valterytė, D. Žižys. Informatika. Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Office 97 ir 2000, Multimedia, Internet.- Kaunas: VDU, 2000, 239 psl.
8. A. Vidžiūnas, D. Adžgauskienė, S. Maciulevičius, R. Valterytė. Distance Education Course Module RAPIDITY. Course II. Information Technologies: Overview, European Training Foundation (PHARE) and Regional Distance Education Study Center (the University of Plovdiv, Bulgaria), 1999.
9. D. Janickienė, R. Valterytė, D. Žižys. Informatika.- Kaunas: VDU, 1999, 181 psl.
10. A.Vidžiūnas, D. Vitkutė, S. Maciulevičius, R. Valterytė. Informacinių technologijų taikymas.- Kaunas: VDU, 1999, 325 psl.
11. D. Janickienė, V. Statkevičienė, R. Valterytė, D. Žižys. Informatikos įvadas (praktiniai darbai),- Kaunas: VDU, 1998.
12. D. Janickienė, R. Valterytė, V. Valterytė, D. Žižys. Informatikos įvadas (praktiniai darbai),- Kaunas: VDU, 1997.