Menu

.Publikacijos_RV

Lekt. Rita Valterytė

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

1. Learning and Instruction in the Digital Age. Chapter 10 – Research on Computer-Supported Collaborative Learning in Trans-Disciplinary Groups (Edita Butrime, Rita Marciulyniene & Rita Valteryte), Springer-Verlag New York Inc., 2010, 159-174 p., ISBN 9781441915504

MOKSLO STRAIPSNIAI
recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. R.Marciulyniene, E.Butrime, R.Valteryte. Computer Supported Collaborative Learning and Communication in Trans-disciplinary Groups, – Asia-Europe Conference on Lifelong Learning “Frameworks for Supporting Lifelong Learning” (proceedings), Beijing, 2008, 108-123 p.
2. E.Butrime, R.Marciulyniene, R.Valteryte. Research of Computer Supported Collaborative Learning in Trans-disciplinary Groups, – „Cognition and Exploratory Learning in Digital Age“ (CELDA, 2008) (proceedings), Freiburg, Germany, 2008, 198-206 p.
3. Vitkutė-Adžgauskienė D., Valterytė R. (2007). Kolektyvinio studentų darbo organizavimas Moodle virtualioje mokymo aplinkoje. // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2007 (straipsnių rinkinys). Kauno kolegija, Kaunas, 2007, 80-83 psl. ISSN 1822-7244.
4. A.Vidžiūnas, D.Vitkutė, R.Valterytė. Problems and Perspectives of Teaching Information Technologies via Internet. In: The role of ODL in the Information Society, Kaunas, Technologija, 1999, pp. 45-52.

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

1. E.Butrimienė, R.Valterytė, R.Marčiulynienė. Praktiniai informacinių technologijų taikymo projektai rengiant taikomosios grafikos ir informatikos studentus, – `Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2004‘ (straipsnių rinkinys), Kauno kolegija, Kaunas, 2004, 29-33 psl.
2. D. Vitkutė-Adžgauskienė, R. Valterytė. Learning Systems on the Internet: State of Art and Perspectives.- International Journal Information Theories and Applications, Vol. 6, No. 2, Sofia: FOI-COMMERCE, 1999, 69-76 psl.

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, V. Statkevičienė, R. Marčiulynienė,. INFORMATIKA. (Elektroninė versija), Kaunas, VDU, 2009, 400 p.
2. R.Valterytė, (2007). Kompiuterių tinklai. – Kaunas: VDU.
3. D. Janickienė, R. Valterytė, (2005). Informatika. Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Internetas. – Kaunas: VDU.
4. D. Janickienė, R. Valterytė, (2003). Informatika. Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Internetas. – Kaunas: VDU.
5. D. Janickienė, R. Valterytė, (2002). Informatika. Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000 ir XP, Internetas. – Kaunas: VDU.
6. D. Janickienė, R. Valterytė. Informatika. Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000, Internetas. VDU, Kaunas, 2001, 312 p.
7. D. Janickienė, R. Valterytė, D. Žižys. Informatika. Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Office 97 ir 2000, Multimedia, Internet.- Kaunas: VDU, 2000, 239 psl.
8. A. Vidžiūnas, D. Adžgauskienė, S. Maciulevičius, R. Valterytė. Distance Education Course Module RAPIDITY. Course II. Information Technologies: Overview, European Training Foundation (PHARE) and Regional Distance Education Study Center (the University of Plovdiv, Bulgaria), 1999.
9. D. Janickienė, R. Valterytė, D. Žižys. Informatika.- Kaunas: VDU, 1999, 181 psl.
10. A.Vidžiūnas, D. Vitkutė, S. Maciulevičius, R. Valterytė. Informacinių technologijų taikymas.- Kaunas: VDU, 1999, 325 psl.
11. D. Janickienė, V. Statkevičienė, R. Valterytė, D. Žižys. Informatikos įvadas (praktiniai darbai),- Kaunas: VDU, 1998.
12. D. Janickienė, R. Valterytė, V. Valterytė, D. Žižys. Informatikos įvadas (praktiniai darbai),- Kaunas: VDU, 1997.