Menu

.V_Barzdaitis_CV

 Vytautas Barzdaitis

Gimimo data: 1972-05-10
Pedagoginis vardas:  lektorius
El. paštas: vytautas.barzdaitis@vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
1997 gautas Informatikos magistro kvalifikacinis diplomas, VDU, Informatikos fakultetas
1995 studijos Oulu Universitete, Suomijoje. Taikomosios inžinerijos fakultete
1994 gautas Informatikos bakalauro kvalifikacijos diplomas, KTU, Informatikos fakultetas

 

DARBO PATIRTIS
(2008 – iki dabar) „Adroiti Corporation“ žiniatiklio projektų vadovas
(2002 – iki dabar )     VDU, Taikomosios informatikos katedros lektorius
(2001 – 2002) VDU, Informatikos fakulteto inžinierius
(1997 – 2002 ) VDU, Taikomosios informatikos katedros asistentas

 

TYRIMŲ SRITIS
Multimedia sistemos, interneto televizija, mechatroninės sistemos.

 

DĖSTOMI DALYKAI (akademinio darbo patirtis)
1. „Informatika“ kurso laboratoriniai darbai, Vytauto Didžiojo universitetas.
2. „Programavimo pagrindai“ kurso paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.
3. „Programavimas UNIX aplinkoje“ kurso paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.
4. „Programavimas CPP“ kurso paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.
5. „Objektinio programavimo pagrindai“ kurso paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.
6. „Programavimo technologijos internete“ kurso paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.
7.  „Interneto technologijos“ kurso paskaitos ir laboratoriniai darbai, VDU.

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
Europos sąjungos remiamas projektas „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstinėse studijose“. (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0121). Projekto trukmė 2006-2008.

 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE

1. Barzdaitis, Vytautas; Degutis, Aurimas; Sabulytė, Justina. Naujų riedėjimo guolių defektų diagnostiniai tyrimai // Informacinės technologijos : 18-oji tarpuniversitetinės tarptautinės magistrantų ir doktorantų konferencijos „Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos“ (IVUS 2013) medžiaga = Information technology : proceedings of the international master and PHD students conference „Information society and university studies“ (IVUS 2013), 2013 m. balandžio 25 d, Kaunas, Lietuva / Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-249X. 18 (2013), p. 33-38.
2. Barzdaitis, Vytautas; Mažeika, Pranas; Barzdaitis, Vytautas V. Quality assessment of new deep groove ball bearings // Mechanika 2013 : proceedings of the 18th international conference, 4-5 April 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-2951. 2013, p. 27-31.
3. Barzdaitis, Vytautas; Didžiokas, Rimantas; Barzdaitis, Vytautas. High power rotor bearing rubs diagnostics procedure // Технология – 2012 : Фундаментальные проблемы      техники и технологии : XV международная научно техническая конференция,      Орел, 5-8 июня, 2012 : сборник тезисов и аннотаций научных докладов. Москва : Технологический институт им. Н. Н. Поликарпова, 2012. ISBN 9785444200063. p. 294-296.
4. Information Technologies 2008: 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Apr. 24-25, 2008.
5. “Vibroengineering” (Kaunas, 2004).
6. Švietimo reforma ir mokytojų rengimas, X tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimai. – Vilnius, VPU 2004.05.27-28.
7. “Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos“. 6-toji Magistrantų Doktorantų konferencija, VDU, 2001.
8. 6th Estijos kompiuterių mokslų žiemos mokykla, Palmse,. 2001 03 04 – 03 09.
9. 8th Tarptautinė automatinio valdymo studentų olimpiada, Sankt Peterburgas 2000.
10. “5th Estijos kompiuterių mokslų žiemos mokykla, Palmse, 2000 02 27 – 03 02.
11. “Informacinės technologijos”. 4-toji Magistrantų Doktorantų konferencija, KTU, 1999.

 

PUBLIKACIJOS