Menu

.Publikacijos_VB

Lekt. Vytautas Barzdaitis

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI

  • recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse

1. Barzdaitis, Vytautas; Mažeika, Pranas; Barzdaitis, Vytautas. Diagnostics problems and decisions of low rotation speed rotors with antifriction bearings // Solid state phenomena : mechatronic systems and materials V. Uetikon-Zuerich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2013, Vol. 199, p. 15-20. Prieiga per internetą: http://www.scientific.net/SSP.199.15

  • kiti

1. Sabaliauskas, Rokas; Barzdaitis, Vytautas; Telksnys, Laimutis. Smartcard analysis system applicable for learning // Information Technologies 2008: 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Apr. 24-25, 2008. – ISSN 2029-0039. – Kaunas. – 14 (2008), p. 153-158.
2. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Barzdaitis, Vytautas. Modeling, Simulation and Testing of Gas // IFToMM 2007 : proceedings of 12th World Congress in Mechanism and Machine Science, June 17-21, 2007, Besancon, France. Vol. 6. – Besancon, France, 2007, p. 242-247.
3. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Barzdaitis, Vytautas. Stability of rotor with gas-lubricated journal bearing // The Archive of Mechanical Engineering = Archiwum Budowy Maszyn. – ISSN 0004-0738. – Warszawa. – Vol. 54, no. 2 (2007), p. 167-175.
4. Barzdaitis, V.; Barzdaitis, V.V.; Didžiokas, R.; Pocius, Z. Inconsistence of absolute and relative vibration in rotors diagnostics. Mechanika, 2003, Nr. 3(41), p. 48-54. ISSN 1392-1207.
5. Barzdaitis, V.; Žemaitis, V.; Barzdaitis, V.V.; Didziokas, R.; Mažeika, P. The evaluation of rolling bearings diagnostics methods. Vibroengineering: 5th International Conference, 2004, p. 78 – 86.
6. A.Vidžiūnas, V.Barzdaitis, A.Mickus. „Automatinė programavimo įgūdžių testavimo sistema“ / Informacinės technologijos 2004 – Technologija, 2004, 4p.
7. V.Barzdaitis, R.Jonušas, R.Didžiokas, V.V.Barzdaitis. Absolute and Relative Vibration Inconsistencies in Dynamic Analysis of High Power Turbogenerator Rotating System. 3rd International Congress of Technical Diagnostics, Poznan, Poland, 2004 09 06-09.ISSN 641-6414 “Diagnostyka”, vol 30, tom1, 2004.  pp.45-52.
8. V.Barzdaitis, R.Jonušas, V.V.Barzdaitis. Research and Development of Condition Monitoring and Diagnostics Systems for High Power Machines. “Vibroengineering – 2004”. 2004 10 14-15, Kaunas. [Kaunas 2004 10 14-15].
9. R.Liutkevičius. V.Barzdaitis. „Netiesinio laboratorinio proceso fuzzy reguliatorius“. Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos. 6-toji Magistrantų Doktorantų konferencijos pranešimų medžiaga. VDU, 2001, 115 – 121 psl.
10. V.Barzdaitis. “Extracting Noisy data From Experiment Data by means of Fuzzy Inference System“. 5th Estonian Winter School in Computer Science. 2000 02 27 – 03 02.
11. V.Barzdaitis “Modeling Fuzzy Inference System With Noisy Data”. Prepirints of 8th International Student Olympiad on Automatic Control, Saint Petersburg 2000, 32 – 36 p. III laipsnio diplomas. 8-toje tarptautinėje automatinio valdymo konferencijoje, Sankt Peterburge.
12. V.Barzdaitis. “Matematinio modelio sudarymas esant išskirtinėms reikšmėms eksperimentiniuose duomenyse. Informacinės technologijos. 4-toji Magistrantų Doktorantų konferencijos pranešimų medžiaga, KTU, 1999, 140 -143 psl.

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. V. Barzdaitis, A.Vidžiūnas. Interneto puslapių kūrimas. “Smaltijos leidykla”, Kaunas, 2005, 248 p.
2. Barzdaitis V. Delphi – programavimo pagrindai: mokomoji knyga / Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. – 218 p.
3. A.Vidžiūnas, V.Barzdaitis, J.Blonskis, V.Bukšnaitis. „Delphi 5, programavimo pavyzdžiai“. – Smaltija, 2000, 188 psl.

Elektroniniai praktinių darbų ir kursų aprašai

Laboratorinis darbas „AJAX technologijos taikymas internetinių puslapių kūrime“
Laboratorinis darbas „FLASH technologijos naudojimas internetiniuose puslapiuose“
Laboratorinis darbas „Interaktyvių reklaminių antraščių kūrimas FLASH technologija“
Laboratorinis darbas „Interaktyvių internetinių puslapių programavimas FLASH technologija“
Laboratorinis darbas „Daugiavartotojiškos informacinės sistemos skirtos registracijai į virtualias laboratorijas programavimas“
Laboratorinis darbas „Virtualios laboratorijos lankytojo ir dėstytojo interaktyvių aplinkų  programavimas“
Laboratorinis darbas „Tiesinių, šakotųjų ir ciklinių algoritmų realizavimas programavimo kalba“
Laboratorinis darbas „Veiksmų su vienmačiais duomenų masyvų elementais programavimas“
Laboratorinis darbas „Veiksmų su dvimačiais duomenų masyvų elementais programavimas“
Laboratorinis darbas „Programinių modulių kūrimas darbui su tekstiniais failais“
Laboratorinis darbas „Įrašo duomenų tipo naudojimas programų kūrime“
Laboratorinis darbas „Linux grafinė darbo aplinka“
Laboratorinis darbas „Programų kūrimo Linux OS principai“
Laboratorinis darbas „Bevielio ryšio diegimas ir duomenų apsauga“
Laboratorinis darbas „Tinklo srautų stebėjimas ir statistika“

Teorinis kursas „Kliento – serverio programavimo technologijos“
Teorinis kursas „Programavimas UNIX aplinkoje“
Specializuotas kvalifikacijos kėlimo kursas „Internetinių puslapių programavimas“