Menu

.V_Melninkaite_CV

 Vida Melninkaitė

Gimimo data: 1959-02-06
Mokslo laipsnis: daktarė
Pedagoginis vardas: docentė
El. paštas: vida.melninkaite@vdu.lt

 

 

IŠSILAVINIMAS
1989 Kauno politechnikos institute (dabar Kauno Technologijos Universitetas), Mašinų gamybos (dabar mechanikos) fakultete apginta daktarinė technologijos mokslų srities disertacija, įgytas technikos mokslų dr. laipsnis
(1977 – 1982) Kauno politechnikos institute, Automatikos fakultete įgytas aukštasis išsilavinimas (Automatizuotų valdymo sistemų specialybė);

DARBO PATIRTIS
(2003 – dabar) Vytauto Didžiojo Universiteto, Informatikos fakulteto docentė
(1992 – 2003) Kauno Technologijos Universiteto, Mechanikos fakulteto docentė
(1987 – 1992) Kauno Technologijos Universiteto, Mechanikos fakulteto, Automatizuoto projektavimo katedros asistentė
(1985 – 1987) Kauno Technologijos Universiteto, Mechanikos fakulteto, Automatizuoto projektavimo katedros laborantė
(1982– 1985) Kauno dirbtinio pluošto gamyklos, informacinio skyriaus programuotoja – inžinierė

TYRIMŲ SRITIS
Informacinių sistemų projektavimas, Duomenų inžinerija

DĖSTOMI DALYKAI
1. „Duomenų bazės ir informacinės sistemos“, Vytauto Didžiojo universitetas.
2. “Duomenų bazės”, Vytauto Didžiojo universitetas.
3. “Informacinės sistemos”, Vytauto Didžiojo universitetas.
4. “Integruotos Informacinės sistemos“, Vytauto Didžiojo universitetas.
5. „Valstybės informacinės sistemos“, Vytauto Didžiojo universitetas.

PRAKTIKA UŽSIENYJE
Stažuotės užsienyje:
– Acheno Technologijos Universitete (Vokietija, 2001 );
– Vienos Technologijos Universitete (Austrija, 2000, 2001);
– Karlsrue Universitete (Vokietija, 1996 );
– Oulu Universitete (Suomija, 1993).

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007 „Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus“.
2. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-034 Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) – START“.
3. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-055 Biomedicinos ir Fizinių mokslų studijų programų tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo Universitete.
4. VP1–2.2–ŠMM–09–V–01–003 „Aukštojo mokslo I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)“.
5. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-048 Semantinio informacijos valdymo variklio (SIVV)  mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektas (2007 – 2013).
6. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-054 IT PRAKTIKA: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas.
7. SPRA VDU, VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-084 Pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas VDU remiantis vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės principais.
8. ŠMM-07-K-01-106 Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas viešbučių ir restoranų sektoriuose.
9. IB_JEP – 14201 – 1999. The European Content for Institutional Structures (ECIS).

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
– 2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2013) University of Architecture and Urbanism „Ion Mincu“ Faculty of Architectural, May 09-11, 2013, Bucharest, Romania.
– The 11-th IFIP Conference on e-Business, e-Services, e-Society (I3E 2011), 12-14 October 2011, Kaunas, Lithuania.
– The Fourth International Conference „HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES — THE BALTIC PERSPECTIVE“ Riga, Latvia, October 7–8, 2010;

– The 4th International Conference. Citizens and governance for sustainable development, CIGSUD-2006, Vilnius, Lithuania 2006;
– Conference on Information Systems Development Advances in Theory, Practice and Education Vilnius, Lithuania, September 9–11, 2004;
– IV International Congress of Project Engineering. Cordoba, Ispanija 1998;
– 10 th International Conference on design tools and methods in industrial engineering. Florence, Italija 1997;
– III Congress of Project Engineering . Catalunya: Univ. Politechnica de Catalunya. – 1996;
– Esprit-Copernicus Symposium Budapest, Vengrija, 1996;
– International conference on engineering design: Praha, ICED 95. – 1995.

PUBLIKACIJOS