Menu

.V_Statkeviciene_CV

 Vida  Statkevičienė

Gimimo data: 1969-05-20
Pedagoginis vardas: lektorė
El. paštas: vida.statkeviciene@vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS
2004 – 2005 Mokytojo profesinė kvalifikacija (informatikos mokymas), KTU, Socialinių mokslų fakultetas.
1987 – 1992  Inžinierius matematikas, KTU, Informatikos fakultetas.

DARBO PATIRTIS
1998 – iki dabar VDU, Informatikos fakultetas, lektorė
2003 – 2008 KTDM, IT mokytoja metodininkė, profesijos (maketavimas) mokytoja
1998 – 1999 Verslo kolegija, dėstytoja
1994 – 1998 VDU, Informatikos fakultetas, asistentė
1992 – 1994 VDU, Informatikos fakultetas, inžinierė

TYRIMŲ SRITIS
Šiuolaikinės informacinių sistemų kūrimo technologijos, kompiuterinė grafika.

DĖSTOMI DALYKAI
„Kompiuterinis raštingumas“ kurso paskaitos ir laboratoriniai darbai (anglų kalba), Vytauto Didžiojo universitetas;
„Objektinio programavimo pagrindai“ kurso paskaitos ir laboratoriniai darbai (anglų kalba), Vytauto Didžiojo universitetas;
„Programavimo pagrindai“ kurso paskaitos ir laboratoriniai darbai (anglų kalba), Vytauto Didžiojo universitetas;
„Vadybos informacinės sistemos“ kurso laboratoriniai darbai (anglų ir lietuvių kalbomis), Vytauto Didžiojo universitetas.

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. Vykdomas projektas „Valstybinės archyvų sistemos darbuotojų mokymai“ (2010–2011).
2. „Kompiuterinio raštingumo mokymo paslaugos Kauno ir Jonavos rajonų gyventojams“ su VŠĮ Informacijos technologijų mokymo centras (2011).
3. Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui“ VP1-1.1-SADM-07-K-01-050 (2011).
4. „Paklausių profesinio mokymo programų sukūrimas, atnaujinimas ir pritaikymas besikeičiantiems darbo rinkos poreikiams“ – ESF projektas. (2006 -2008)

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
1. Butrimė, Edita,  Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva,  Zuzevičiūtė, Vaiva,  Statkevičienė, Vida,  Digital native student’s attitude on learning using ICT tools. // ALTA’15 : Pažangios mokymosi technologijos = Advanced learning technologies : konferencijos pranešimų medžiaga, 2015 m. gegužės 7 d. / edited by Vilma Rūta Musankovienė, Vakarė Užkuraitytė. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 2335-2140. 2015, p. 24-29.
2. Butrimė, Edita,  Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva,  Zuzevičiūtė, Vaiva,  Statkevičienė, Vida,  Digital native student attitude on learning with modern ICT tools. // EDULEARN 15 proceedings : 7th international conference on education and new learning technologies, Jul 6-8, 2015, Barcelona, Spain : conference proceedings. Barcelona : International association of technology, education and development, 2015. ISBN 9788460682431. p. 5651-5661.
3. V.Statkevičienė. Taikomosios kompiuterinės programos logistikos specialistų rengime, – ESF projekto „Paklausių profesinio mokymo programų sukūrimas, atnaujinimas ir pritaikymas besikeičiantiems darbo rinkos poreikiams“ baigiamoji konferencija, KTDM, Kaunas, 2008.
4. V.Statkevičienė, D.Šaras. IT panaudojimas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyme, – konferencija „Informacinės technologijos 2006“, KTU, Kaunas, 2006.
5. E.Butrimienė, R.Marčiulynienė, V.Statkevičienė. Tarpdisciplininio bendradarbiavimo aspektai rengiant IT specialistus, – Lietuvos matematikų draugijos XLVII  konferencija, KTU, Kaunas, 2006.
6. V.Statkevičienė, D.Šaras. Virtuali mokykla – FRONTER, – konferencija „Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2005“, Kauno kolegija, Kaunas, 2005.

PUBLIKACIJOS