Menu

.Publikacijos_VS

Lekt. Vida Statkevičienė

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

1. Konferencija „Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2005“. Straipsnių rinkinys. Fronter – virtuali mokykla. Vida Statkevičienė (VDU), Darius Šaras (KTDM).143 – 150 psl
2. Konferencija „Informacinės technologijos 2006“. Konferencijos pranešimų medžiaga. IT panaudojimas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyme. Vida Statkevičienė (VDU), Darius Šaras (KTDM).153 -158 psl.
3. Lietuvos matematikų draugijos XLVII  konferencija. Liet. matem. rink., 46, spec.nr., 2006, 131-137 psl. Tarpdisciplininio bendradarbiavimo aspektai rengiant IT specialistus. Edita Butrimienė (VDA Kauno dailės institutas), Rita Marčiulynienė (VDU), Vida Statkevičienė (VDU).

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, Vida Statkevičienė, Rita Marčiulynienė. INFORMATIKA. (Elektroninė versija), Kaunas, VDU, 2009, 400 p.
2. Vida Statkevičienė. Elektroninis duomenų apdorojimas. Mokymosi medžiagos konspektas, Kaunas, KTDM, UAB „Arx Baltica“, 2007, 40 p.
3. Vida Statkevičienė. Elektroninis duomenų apdorojimas. Pratybų sąsiuvinis, Kaunas, KTDM, UAB „Arx Baltica“, 2007, 48 p.
4. D.Janickienė, V.Statkevičienė, R.Valterytė, D.Žižys. Informatikos įvadas. Laboratoriniai darbai, Kaunas, VDU, 1998, 135 p.
5. D.Janickienė, R.Valterytė, D.Žižys. Informatika. Microsoft Windows 95, Microsoft Office 97, Multimedia, Internet, Kaunas, VDU, 1998, 169 p.
6. D.Janickienė, R.Valterytė, V.Valterytė, D.Žižys. Informatikos įvadas. Laboratoriniai darbai VDU humanitarinių ir socialinių mokslų studentams, Kaunas, Technologija, 1997, 165 p.
7. D.Janickienė, V.Valterytė, D.Žižys. Informatikos įvadas. Laboratoriniai darbai VDU humanitarinių ir socialinių mokslų studentams, Kaunas, Technologija, 1996, 120 p.