Menu

.Egzaminų sesija ir baigiamųjų darbų gynimų tvarka

Vakar vykusio rektorato posėdžio metu buvo ilgai diskutuojama dėl galimos šio semestro egzaminų sesijos ir baigiamųjų darbų gynimo tvarkos, išklausomos įvairios nuomonės ir atsižvelgta į VDU Studentų atstovybės išreikštą poziciją. Po diskusijos buvo patvirtinti šie Vytauto Didžiojo universiteto studijų organizavimo principai sušvelninto karantino sąlygomis:

  • Atsižvelgdamas į vis dar egzistuojančią riziką dėl COVID-19 ir galimybę užtikrinti studijų tęstinumą, nuoseklumą ir įgyvendinti visiems vieningus kokybės reikalavimus, vykdant nuotolines studijas, VDU pavasario semestro studijas numato baigti nuotoliniu būdu. VDU Muzikos akademijos atveju svarstoma atskira tvarka.
  • Palaikydami ir suprasdami autonomijos principus bei atsižvelgdami į universiteto bendruomenės brandumą bei sąmoningumą, jei studijų kokybei užtikrinti būtinas kontaktinis darbas, bendru studijų dalyvių sutarimu ir įvertinus galimybes bei laikantis visų būtinų saugumo reikalavimų, studijų procesas nuo š.m. gegužės 25 d. gali būti vykdomas ir kontaktiniu būdu. Sprendimus fakultetai ir akademijos priima pasitarę su studentų bei darbuotojų atstovais, programų komitetais*.
  • Studijų formos pasirinkimas negali turėti jokios įtakos studentų žinių vertinimo procesui.

Taip pat, atsižvelgiant į demokratijos ir fakultetų bei akademijų autonomijos principus, susitarta, jog jie toliau vykdys diskusijas su savo bendruomenėmis dėl baigiamųjų darbų gynimo sąlygų ir siūlymus tvirtinti teiks rektoratui. Vėliausiai gegužės 29 d., penktadienį, bus paskelbta, kurių studijų programų gynimai vyks gyvai. Fakultetų (akademijų) vadovai siūlymus dėl baigiamųjų darbų gynimo parengia, pasitarę su studentų bei darbuotojų atstovais.

* Fakultetų ir akademijų vadovai priima sprendimą, pasitarę su katedromis, programų komitetais bei studentų atstovais, įvertina tokių studijų būtinumą ir galimybes vykdyti kontaktiniu būdu. Fakulteto ir akademijos administracija užtikrina tokių užsiėmimų registraciją ir NVSC bei LR Vyriausybės nustatytų saugos reikalavimų vykdymą. Studijos kontaktine forma gali būti planuojamos vykdyti, jei tai yra būtina studijų kokybei užtikrinti. Pavyzdžiui, baigiamųjų kursų laboratoriniai darbai, kurių vykdymui būtina laboratorinė įranga; baigiamųjų kursų / baigiamųjų darbų praktinės užduotys, kurioms atlikti nuotoliniu būdu nėra galimybės; baigiamųjų darbų rengimui būtini eksperimentiniai tyrimai; profesinės veiklos praktikos, kurios vykdomos ne uždarose patalpose arba kurių atlikimui reikalingų veiklų neriboja COVID-19 infekcijos valdymo priemonės ir LR Vyriausybės sprendimai.

Kontaktinių užsiėmimų būtinieji saugumo reikalavimai:

  • Užsiėmime dalyvaujančiųjų skaičius negali viršyti 15-os dalyvių.
  • Užsiėmimo dalyviai turi naudoti individualios apsaugos priemones (veido kaukes ir pirštines) ir laikytis fizinio atstumo.
  • Ateidami į užsiėmimą, visi turi galimybę pasimatuoti kūno temperatūrą.
  • Užsiėmimo patalpa turi būti aprūpinta dezinfekcijos priemonėmis, dezinfekuojama ir išvėdinama po kiekvieno užsiėmimo.
  • Jei naudojama kompiuterinė įranga, kiekvienas dalyvis turi asmeninę klaviatūrą ir kompiuterinę pelę.

Palaikykime socialinį solidarumą, laikykimės fizinio atstumo!