Menu

.„Erasmus+“ mokymosi vizitų už ES ribų konkursas

VDU Tarptautinių ryšių departamentas kviečia universiteto darbuotojus pasinaudoti galimybe vykti „Erasmus+“ mokymosi vizitams į mokslo ir studijų institucijas (MSI) šalyse partnerėse.

Mokymosi vizitai – veikla, kuria skatinamas MSI akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) šalių partnerių MSI.

Darbuotojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2018 m. spalio 1 d. TRD pateikti užpildytą ir tiesioginio vadovo pasirašytą mokymosi sutarties formą. Paraiškas siųsti el. paštu: Egle.Januskeviciene@vdu.lt.

Atrankoje mokymosi vizitams šalių partnerių MSI pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai):

  • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus;
  • kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;
  • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
  • kandidatams, aktyviai prisidedantiems prie jų padalinių / universiteto tarptautiškumo (studentų / darbuotojų mainų organizavimas, bendrų tarptautinių programų rengimas, programų ar dalykų užsienio kalba rengimas, tarptautinių projektų rengimas ir pan.).

Daugiau informacijos