Menu

.Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursas

Lietuvos mokslų akademija skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą šiose mokslų srityse:

  • Humanitarinių ir Socialinių mokslų
  • Matematikos, Fizikos ir Chemijos mokslų
  • Biologijos, Medicinos ir Geomokslų
  • Žemės ūkio ir Miškų mokslų
  • Technikos mokslų

Konkurse gali dalyvauti daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai ir doktorantai.

Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai daktaro laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, atskirais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos, institutų mokslo tarybos.

Konkurso dalyviai turi dalyvauti dviejų dalių mokymuose:

  • 3 akademinės valandos, skirtos susipažinti, kaip pildomos paraiškos, pateikti gerosios praktikos pavyzdžių. Mokymai vyks 2019 m. lapkričio 15 d., 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius).
  • 5 akademinės valandos, skirtos aptarti paraiškų turinį, pateikti rekomendacijų rengiant ir vykdant projektus. Mokymai vyks 2020 m. vasario mėn. (vieta ir data bus tikslinamos).

Suskaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami Lietuvos mokslo akademijos tinklalapyje (http://www.lma.lt/paraisku-teikimas)

Mokslo darbai priimami 2019 m. lapkričio 18 d. – gruodžio 17 d.

Daugiau informacijos