Menu

.Matematika ir jos taikymas

Studijų sritis ir kryptis: Fiziniai mokslai, matematika
Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (NL), 4 metai
Programos apimtis kreditais: 240
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Matematikos bakalauro laipsnis

Programos dalykų sąrašas semestrais ir dalykų aprašai

Ši studijų programa yra skirta parengti matematikus, galinčius spręsti įvairias praktines skaičiavimo, optimizavimo ar duomenų analizės problemas šiuolaikinių technologijų pramonėje ir versle, mokančius dirbti kompiuteriu, programuoti bei taikyti įvairius specializuotus programos paketus. Suteikiamas matematikos bakalauro laipsnis.

Studijuodami Matematikos ir jos taikymo programoje, įgysite:

  • svarbiausias matematikos teorijos žinias, reikalingas tęsiant studijas magistrantūroje;
  • gebėjimus spręsti įvairias skaičiavimo, optimizavimo, duomenų analizės problemas;
  • kurti procesų matematinius modelius;
  • taikyti naujas informacines technologijas;
  • administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus.

Programą baigę absolventai galės dirbti:

  • matematinio modeliavimo, projektavimo specialistais, matematikais-analitikais;
  • verslo ir pramonės sričių duomenų analizės specialistais, rinkos analitikais, rizikos analizės specialistais;
  • matematikos mokytojais ir kt.;
  • tęsti studijas magistrantūros programose.