EN

LT

 

Nemokamai studentams ir fakultetui

Free for students and faculty

Online Office programos: Word, Excel, PowerPoint, ...

Online versions of Office: Word, Excel and PowerPoint, ...

50GB biznio klasės pašto dėžutė ir kalendorius.

50GB business-class email inbox, calendar, and contacts.

1 TB talpos failų ir dalinimosi erdvė.

1TB file storage and sharing.

Pilnas Office paketas parsisiuntimui1.

Fully installed Office applications1.- Paslauga ir su ja gauti produktai skirti tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui.

- Unless otherwise specified, the Office365, related products and services are for your personal and non-commercial use.

- Su Office 365 gausite Microsoft Live ID, kurį galėsite panaudoti kitų Microsoft paslaugų gavimui (Microsoft App Store, Xbox, ...).

- Along Office 365 you will get Microsoft Live ID, which can be used to get many other Microsoft services (Microsoft App Store, Xbox, ...).

- Gautas Microsoft Live ID susietas su universitetu. Todėl su šiuo ID galėsite pasinaudoti studentams taikomomis nuolaidomis ir kitais privalumais.

- Live ID is associated with university. So with this ID, you will be able to get student discounts and other advantages.

- Kiti privalumai: 99.9% veikimo garantija, paremta finansiniu įsipareigojimu, pasaulinio lygio duomenų apsauga.

- Other advantages: guaranteed 99.9% uptime, financially backed service level agreement, world-class data security.

- 1Pilnas Office paketas prieinamas priklausomai nuo galimo suteikti plano ir tik ne mažiau kaip 1 kredito Informatikos fakulteto dalykuose registruotiems studentams.

- 1Fully installed Office applications availability depends on a plan and only for students, which are actively enrolled in and attending courses at Vytautas Magnus University, faculty of Informatics that lead to academic credit.

- Baigus studijas standartinis planas bus pakeistas į planą alumni studentams ir toliau galėsite naudotis Office365 pašto dėžute. Nemokamai teikiamų paslaugų ir resursų kiekis bei funkcionalumas gali keistis. Daugiau informacijos čia.

- After graduation existing Office365 plan will be changed to plan for alumni students, so you can continue using Office365. Available free services, resourses and functionality may change. More information here.

- Daugiau informacijos apie Office 365 for Education čia.

- More information about Office 365 for Education can be found here.

  REGISTRUOTIS NAUDOJANT FIRSTCLASS ID SIGN UP USING FIRSTCLASS ID


Paspaudę registruotis, patvirtinate, kad sutinkate su Office365 for Education naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika.

By clicking Sign up, you accept Office365 for Education Terms & Conditions and Privacy Policy.

* privalomi laukai.

* required fields.