Menu

.Prasidėjo registracija paskoloms gauti

Skelbiama prašymų-anketų teikimo pradžia valstybės remiamoms paskoloms pavasario semestrą gauti. Studentai prašymus-anketas internetu gali pateikti iki kovo 13 d. 15 valandos.

Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalies, o paskola gyvenimo išlaidoms – 975 eurų. Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis studentai gali pasiskolinti iki 2340 eurų.

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų skelbimo data – balandžio 1 diena. Prisijungę prie sistemos, kurioje pildė prašymą-anketą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2020 m. valstybės remiamas paskolas teiks bankas „Swedbank“. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo balandžio 2 d. iki balandžio 30 d.

Atkreipiame dėmesį, kad netinkamai vykdomi įsipareigojimai Fondui pagal anksčiau sudarytas sutartis tampa kliūtimi gauti naują paskolą. Įsiskolinimo dydis neturi reikšmės: bent 1 cento įsiskolinimą turintys studentai nėra įtraukiami į sąrašus paskolai gauti.

Bankai taip pat vertina studentų kredito istoriją. Valstybės remiamų paskolų sutartys nepasirašomos su įsiskolinimų ryšių, lizingų ar komunalinėmis įmonėms turinčiais studentais, tais, kurie vėluoja mokėti palūkanas už kitas paimtas paskolas.

Primename, kad studentai, rudenį ėmę paskolą metinei studijų kainai sumokėti, nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. liepos 1 d. turi nuvykti į banką ir parašyti prašymą išmokėti antrąją paskolos dalį. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.