Menu

.Pratęsiamas studijų mainų konkursas ne ES šalyse

Tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus dalyvauti konkurse studijų mainams į ne ES šalis pagal „Erasmus+“ arba VDU dvišalių mainų programas.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą turi pateikti iki 2018 m. spalio 1 d.

Atrankos kriterijai:

  • studijų/ tyrimų plano užsienio Aukštojo mokslo institucijose ir studijų programos VDU suderinamumas;
  • studento motyvacija;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai (VDU mobilumo stipendijai gauti vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0);
  • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios.

Atrinktiems studentams skiriama Erasmus+ arba VDU mobilumo stipendija.

Studentai iki spalio 8 d. el. paštu bus asmeniškai informuojami apie pirmo atrankos etapo rezultatus bei kvietimą atvykti antrajam atrankos etapui – pokalbiui su atrankos komisija.

Renkantis MSI būtina atkreipti dėmesį į kalbą, kuria bus dėstomi dalykai. Ne visose MSI studijos vyksta anglų kalba.

Daugiau informacijos apie studijų mainus

Šaltinis