Menu

.publikacijos_vmic

Vytautas MICKEVIČIUS

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS
2005 – 2015 m. m.

MOKSLO STRAIPSNIAI
  • kituose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse registruotuose ir leidžiamuose užsienyje

1. Mickevičius, Vytautas; Krilavičius, Tomas; Morkevičius, Vaidas; Mackutė-Varoneckienė, Aušra. Automatic Thematic Classifiation of the Titles of the Seimas Votes. Proc. Of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2015). Also available in ACL Anthology, www.aclweb.org/anthology/W/W15/W15-1800.pdf.

 

  • kituose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse registruotuose ir leidžiamuose Lietuvoje

1. Mickevičius, Vytautas; Krilavičius, Tomas; Morkevičius, Vaidas. Analysing voting behavior of the Lithuanian Parliament using cluster analysis and multidimensional scaling: technical aspects // ECT-2014 : Electrical and control technologies : proceedings of the 9th international conference on electrical and control technologies, May 8-9, 2014, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 9 (2014), p. 84-89. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/ect/Docs/Proceedings%20ECT-2014.pdf>. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].

 

  • kituose leidiniuose, leidžiamuose Lietuvoje

1. Mickevičius, Vytautas; Krilavičius, Tomas; Morkevičius, Vaidas. Automatinis lietuviškų politinių tekstų klasifikavimas pagal temas. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2015. XX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija. Konferencijos pranešimų medžiaga. Vilniaus universitetas, 2015. ISSN 2029-249X. p. 175-178.
2. Mickevičius, Vytautas; Krilavičius, Tomas; Morkevičius, Vaidas. XIX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos“. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2014. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-4832. p. 107-113.
3. Mickevičius, Vytautas; Morkevičius, Vaidas; Krilavičius, Tomas. LR Seimo narių balsavimo analizė: klasterizavimo ir vizualizavimo įrankių „R“ paketo parengimas ir taikymas. Studentų moksliniai tyrimai 2013/2014. Projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas leidinys“. Lietuvos mokslo taryba, 2014. Vilnius: Baltijos kopija. ISBN 978-609-417-084-3. p. 48-50.