Menu

.Skelbiami Erasmus+ konkursai darbuotojų dėstymo ir mokymosi vizitams

Tarptautinių ryšių departamentas kviečia universiteto darbuotojus dalyvauti „Erasmus+“ konkursuose dėstymo ir mokymosi vizitams.

„Erasmus+“ dėstymo vizitai

TRD kviečia akademinio personalo darbuotojus pasinaudoti galimybe vykti „Erasmus+“ dėstymo vizitams mokslo ir studijų institucijose (MSI) šalyse partnerėse.

Dėstytojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2020 m. kovo 16 d. TRD pateikti užpildytą ir tiesioginio vadovo pasirašytą dėstymo paraiškos formą: lietuvių k.; anglų k..

Pastaba: Konkursui galima pateikti ne daugiau kaip 2 dėstymo paraiškas. Pateikus daugiau nei 2 paraiškas, jos nebus vertinamos.

Paraiškas, skenuotas su parašais ir „Word“ formatu, pateikite el. p. erasmus@vdu.lt

Daugiau informacijos

Atrankoje dėstymo vizitams pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai):

 • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, kurie atstovauja padalinius, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) dalyvauja „Erasmus+“ mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio mobilumo duomenys);
 • kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka „Erasmus+“ Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo sutartyje nurodytą dėstymo sritį;
 • vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius „Erasmus+“ reikalavimus, t. y. daugiau nei 8 valandos;
 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus.

„Erasmus+“ mokymosi vizitai

Taip pat Tarptautinių ryšių departamentas kviečia universiteto darbuotojus pasinaudoti galimybe vykti „Erasmus+“ mokymosi vizitams į mokslo ir studijų institucijas (MSI) šalyse partnerėse.

Mokymosi vizitai – veikla, kuria skatinamas MSI akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) Šalių partnerių MSI.

Darbuotojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2020 m. kovo 16 d. TRD pateikti užpildytą ir tiesioginio vadovo pasirašytą mokymosi paraiškos formą: lietuvių k.; anglų k..

Pastaba: Konkursui galima pateikti ne daugiau kaip 2 mokymosi paraiškas. Pateikus daugiau nei 2 paraiškas, jos nebus vertinamos.

Paraiškas, skenuotas su parašais ir „Word“ formatu, pateikite el. p. erasmus@vdu.lt

Daugiau informacijos

Atrankoje mokymosi vizitams Šalių partnerių MSI pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai):

 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus;
 • kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, aktyviai prisidedantiems prie jų padalinių / universiteto tarptautiškumo (studentų / darbuotojų mainų organizavimas, bendrų tarptautinių programų rengimas, programų ar dalykų užsienio kalba rengimas, tarptautinių projektų rengimas ir pan.).

Daugiau informacijos teirautis susisiekus su programos koordinatoriais Tarptautinių ryšių departamente:

VDU fakultetai  
Eglė Januškevičienė  
El. paštas egle.januskeviciene@vdu.lt
Tel. nr. 8 37 327 981
Žemės ūkio akademija  
Raimundas Rukuiža  
El. paštas raimundas.rukuiza@vdu.lt
Tel. nr. 8 37 752 398
Švietimo akademija (Vilnius)  
Sofija Pivoriūnienė  
El. paštas sofija.pivoriuniene@vdu.lt
Tel. nr. 8 5 275 8113